Exalo Drilling S.A. – spoglądamy w przyszłość

Możliwość komentowania Exalo Drilling S.A. – spoglądamy w przyszłość została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Firma Exalo Drilling S.A. jest specjalistą w dziedzinie wierceń lądowych z ponad siedemdziesięcioletnim doświadczeniem na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych.

Odwiert Miłosław-5K / H osiągnął głębokość ponad 3650 m,

Odwiert Miłosław-5K / H osiągnął głębokość ponad 3650 m, woj. wielkopolskie fot. mat. prasowe

Dzięki bogatej wiedzy oraz wysokiemu poziomowi kompetencji pracowników z sukcesem zrealizowaliśmy szereg projektów wiertniczych opartych o własne serwisy wiertnicze i otworowe. Posiadamy doświadczenie zbudowane dzięki realizacjom prac w ponad 25 krajach Europy, Azji i Afryki.

Działalność spółki przez dziesiątki lat była skoncentrowana na wierceniach związanych z poszukiwaniem węglowodorów, rud metali oraz budową i rozbudową podziemnych magazynów gazu. W ostatnim czasie, szczególnie w Unii Europejskiej, obserwuje się szybkie tempo przechodzenia państw na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną pochodzącą z OZE spowodowała tym samym wzmożone działania Exalo na rzecz prowadzenia odwiertów geotermalnych w Polsce oraz w krajach ościennych.

W dobie postępujących zmian trendów rynku energetycznego, innowacyjność i konkurencyjność to kluczowe wartości przyświecające działalności przedsiębiorstw z sektora gazu, paliw i energii. Exalo podążając za zmieniającą się rzeczywistością, stawia na dywersyfikację prowadzonych działań, doceniając rolę OZE w świetle ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a tym samym ochrony środowiska naturalnego. Prowadzone projekty geotermalne utwierdzają nas w przekonaniu, iż stawiane wyzwania środowiskowe sprzyjają rozwojowi OZE, stając się wielką szansą dla dalszego rozwoju naszej spółki. Rządowe programy dofinansowujące, wskazują, że trend inwestowania w OZE będzie rozwijany zarówno na rynku polskim jak i światowym. Przykładem jest ostatni program NFOŚiGW o wartości 300 mln zł skierowany do samorządów, a dedykowany odwiertom geotermalnym.

Exalo od wielu lat przygotowuje się do zmieniających się realiów gospodarczych i regulacyjnych oraz zmiany trendów sektora energetycznego. Nie bez wpływu na działania spółki pozostaje panująca pandemia COVID-19, przyczyniając się do wzmożonej aktywności w kierunku innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenia konkurencyjności marki na rynkach zarówno związanych z poszukiwaniem węglowodorów jak i alternatywnych źródeł energii. Działania innowacyjne, w tym projekty badawczorozwojowe są jednymi z priorytetów spółki mającym na celu usprawnienie procesów i działań zachodzących w firmie. Projektowanie oraz wdrażanie innowacji wspomaga funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa na dynamicznie zmieniającym się rynku naftowo-gazowym, a przewidywanie kierunków zmian na rynku wierceń lądowych powala na szybsze dostosowanie rozwiązań oraz oferty do zmieniającej się rzeczywistości. Jesteśmy głęboko przekonani o słuszności wspierania rozwoju procesów innowacyjnych, ponieważ zakładamy, że nowoczesne rozwiązania (produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) będą tym czynnikiem, który pozwoli skutecznie funkcjonować w przyszłej przestrzeni gospodarczej.

Najczęstszymi beneficjentami programów wsparcia dla alternatywnych źródeł energii są jednostki samorządowe, które pragną zapewnić ekologiczną energię cieplną dla swoich mieszkańców lub postrzegają szansę dla rozwoju swoich gmin w oparciu o ten sposób pozyskiwania energii. Z myślą o nich realizujemy projekty wiertnicze w systemie „pod klucz”. Kompleksowość naszej usługi polega na zapewnieniu wszystkich niezbędnych prac, takich jak: przygotowanie placów wierceń, budowę tymczasowych dróg dojazdowych, wiercenie otworów oraz zapewnienie pełnego zakresu serwisów wiertniczych i otworowych, po utylizację odpadów powiertniczych, a na rekultywacji terenów kończąc.

Dajemy przykład, jak spółka z polskim kapitałem potrafi dostosować się do najwyższych wymagań technologicznych i środowiskowych. Exalo zapewnia nowoczesne urządzenia wiertnicze spełniające najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska oraz minimalizujące wpływ na komfort życia mieszkańców z okolicznych terenów. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza podczas prowadzenia prac wiertniczych przy projektach geotermalnych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych oraz na terenach silnie zurbanizowanych (elektrociepłownie miejskie, kompleksy wypoczynkowe), często w granicach miast, gdzie ryzyko zanieczyszczenia hałasem i przekroczenia norm określonych przepisami prawa jest szczególnie duże.

Pomimo iż odnawialne źródła energii mają bez wątpienia korzystny wpływ na ograniczenie emisji CO2, a tym samym pozytywnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego, a dla naszej spółki są szansą na dywersyfikację przychodów, to nadal naszym głównym celem jest pozyskiwanie nowych rynków zbytu w zakresie sektora „oil and gas”. Z ogromnym optymizmem spoglądamy w przyszłość, mając na uwadze dążenia krajów europejskich do zredukowania emisyjności gazów cieplarnianych do zera przed rokiem 2050. Dostrzegamy jednak w tym zakresie ogromną rolę gazu ziemnego, który stanie się najważniejszym paliwem przejściowym w procesie dążenia do założonego celu. Już teraz Exalo Drilling S.A. jest największym dostawcą usług wiertniczych nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace wiertnicze prowadzimy na trzech kontynentach, a doświadczenie i jakość wykonywanych odwiertów jest kluczem do pozyskiwania nowych kontraktów, szczególnie na rynkach, na których prowadziliśmy lub prowadzimy obecnie działalność. Spółka jest wysoko ceniona jako wykonawca ze względu na wysokiej klasy specjalistów oraz utrzymywanie wysokich standardów pracy. Modernizacja floty urządzeń wiertniczych, wprowadzanie nowoczesnych technologii, zmiany organizacyjne zachodzące w spółce są działaniami, które mają nam umożliwić zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie naszego zaangażowania na odległych rynkach zagranicznych oraz umożliwić dalszy rozwój spółki.