Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: 15 milionów złotych na inwestycje dla przedsiębiorców z Pomorza

Możliwość komentowania Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: 15 milionów złotych na inwestycje dla przedsiębiorców z Pomorza została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finasowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 500 tysięcy złotych.

Na terenie Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oferujemy Pożyczki Inwestycyjne mikro i małym firmom, które chcą zwiększyć efektywność energetyczną firmy, zainwestować w odnawialne źródła energii jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, czy zakupić środki transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na te cele mamy kwotę ponad 15 mln złotych – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Od 30-lat Fundusz Regionu Wałbrzyskiego buduje silną markę własną, ale też zaufanie przedsiębiorców do sprawdzonych partnerów finansowych – dodaje.

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa, które będą realizować inwestycje na terenie województwa pomorskiego związane między innymi z poprawą potencjału konkurencyjnego, zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększeniem produktywności czy koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Przeznaczanie środków na konsekwentny rozwój firmy zdecydowanie zwiększa konkurencyjność, daje możliwość poszerzenia rynku docelowego, a mądre inwestycje pozwalają na znaczną redukcję kosztów działalności – przekonuje prezes FRW.

W ramach oferowanych środków finansowych pomorscy przedsiębiorcy będą mogli sfinansować wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych; unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa; modernizację środków produkcji; adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności; wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy; uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej oraz rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Główne parametry Pożyczki Inwestycyjnej II:

  • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 500 000,00 zł,
  • oprocentowanie zmienne od 8,17%,
  • maksymalny okres spłaty — 84 miesiące,
    • karencja w spłacie — do 6 miesięcy,
  • brak opłat i prowizji,
  • brak wkładu własnego,

Z pożyczki finansowane będą wydatki w kwotach brutto. Nabór wniosków aplikacyjnych trwa.

Więcej informacji o Pożyczce Inwestycyjnej: https://frw.pl/pozyczka-inwestycyjna-2/

źródło informacji: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego