dr Marcin Rodek: Produkujemy innowacyjne, najszybsze pojazdy szynowe w Polsce

Możliwość komentowania dr Marcin Rodek: Produkujemy innowacyjne, najszybsze pojazdy szynowe w Polsce została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z dr Marcinem Rodkiem członkiem zarządu ds. korporacyjnych, p.o. prezesa zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o., rozmawia Radosław Nosek

dr Marcin Rodek - członek zarządu ds. korporacyjnych, p.o. prezesa zarządu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. fot. mat. prasowe H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.
dr Marcin Rodek – członek zarządu ds. korporacyjnych, p.o. prezesa zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. fot. mat. prasowe H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z  o.o. została laureatem jubileuszowej XX. edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Narodowy Sukces. Jakie najważniejsze osiągnięcia firmy zdecydowały o przyznaniu tak zaszczytnego wyróżnienia?

Produkujemy najbardziej innowacyjne i  najszybsze pojazdy szynowe w  Polsce, takie jak pierwsze polskie wagony pasażerskie w pełni zgodne z najnowszymi wymaganiami europejskimi TSI, dopuszczone do jazdy z prędkością 200 km/h. Niemałą część naszych przychodów przeznaczamy na badania i  rozwój. Osiągamy przy tym przez ostatnie lata stabilne wyniki finansowe. Nasza Spółka jest przykładem udanej restrukturyzacji. Pozwoliła nam ona utrzymać wysoką kulturę techniczną, z jakiej przez przeszło sto lat znane były pojazdy szynowe z  naszej fabryki. H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. (FPS) jest przedsiębiorstwem, które od co najmniej 5 lat osiąga trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. W tej kategorii Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP są wyróżniane właśnie takie przedsiębiorstwa i wiele czynników złożyło się na ten sukces.

Ostatnio PKP Intercity odebrało 60 nowych wagonów wyprodukowanych przez H. Cegielski – Fabrykę Pojazdów Szynowych sp. z  o.o. Ile takich wagonów i komu sprzedano w całym 2022 roku?

Rok 2022 był rokiem, w  którym zrealizowaliśmy większość zamówienia na 81 nowych wagonów dla PKP Intercity. Zakończyliśmy także realizację kontraktów na modernizację 13 lokomotyw manewrowych SM42.

Jakie najważniejsze innowacyjne projekty dotyczące rozwoju taboru kolejowego są obecnie realizowane w Fabryce Pojazdów Szynowych?

Spółka pracuje nad szerszym wejściem na rynki zagraniczne z  naszymi wagonami, które jesteśmy w  stanie zaprojektować i  wykonać dla najbardziej wymagających klientów z  zachodu. Dużo uwagi poświęcamy także lokomotywom. Wspomniana przed chwilą modernizacja lokomotywy SM42 to najbardziej zaawansowany up- -grade tych pojazdów w  historii. Z  leciwych paliwożernych lokomotyw, które były wykorzystywane niemal wyłącznie do przetoków Fabryka uczyniła praktycznie nową lokomotywę manewrowo-linową. Jest ona zdolna ciągnąć składy pasażerskie lub towarowe (przy czym może nawet zasilać w  energię elektryczną kontenery chłodnicze) po trasie. Nasza lokomotywa – w zależności od charakteru pracy – potrafi spalić nawet ponad 200 l/100 km paliwa mniej, niż pierwowzór. To przekłada się nie tylko na bardzo duże oszczędności u  przewoźników, ale także wydatnie pomaga chronić środowisko. Jest to pierwsza polska lokomotywa z  silnikiem spalinowym spełniającym najbardziej obecnie rygorystyczne kolejowe normy emisji spalin Stage V. Lokomotywa ta jest dwuagregatowa: w  braku zapotrzebowania na moc, np. na biegu jałowym podczas przetoków, albo wracając z  pustymi wagonami może pracować jeden silnik. Maszyniści bardzo chwalą komfort pracy w  kabinie, a  szereg na pozór niewidocznych usprawnień (przykładowo tzw. zderzaki anty-crash) i wysoka dostępność pomagają zniwelować przestoje i  maksymalizują zyski naszych klientów.

Pracujemy także nad innowacyjną platformą zespołów trakcyjnych PLUS. W pierwszej generacji jest to hybryda spalinowo- -elektryczna. Przyjęte w  jej konstrukcji rozwiązania umożliwiają rozwój platformy w  kierunku elektrycznego albo spalinowego zespołu trakcyjnego. W  kolejnych generacjach, nad którymi prowadzimy już prace, nasza platforma będzie pojazdem bateryjno-elektrycznym i  wodorowo-elektrycznym. Dzięki zastosowaniu tzw. klasycznych wózków dwuosiowych pojazdy Plus będą cechowały się chociażby mniejszymi kosztami czynności utrzymaniowych, przyczyniając się do dalszego renesansu kolei w regionach.

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne planowane przez Fabrykę w  przyszłym roku.

Fabryka planuje zwiększyć automatyzację, tak by tą samą liczbą pracowników zwiększyć produkcję i  zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych. Naszym celem jest maksymalizacja konkurencyjności. Hipolit Cegielski był innowatorem i wizjonerem, nasza fabryka nie może stać w miejscu!