Do Polski będzie przyjeżdżać coraz więcej osób zza wschodniej granicy

Możliwość komentowania Do Polski będzie przyjeżdżać coraz więcej osób zza wschodniej granicy została wyłączona Aktualności, Praca

Z Olgą Zerkal, Consulting Director w EWIGOL Consulting rozmawia Ryszard Żabiński

Olga Zerkal, Consulting Director w EWIGOL Consulting fot. mat prasowe

We Wrocławiu mieszka już ponad 60 tys. Ukraińców. Stanowią oni bardzo duże wsparcie dla naszego rynku pracy i tym samym przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Ewigol Consulting jako główne zadanie wyznaczył sobie wszechstronne wsparcie dla nich na polskim rynku. Proszę powiedzieć, w jakich obszarach to wsparcie jest udzielane?

Jesteśmy pierwszą w Polsce kancelarią doradztwa migracyjnego. Pomagamy w legalizacji pobytu, prowadzeniu działalności gospodarczej, księgowości. To są nie tylko Ukraińcy, chociaż jest ich najwięcej, są to również Rosjanie, Białorusini, obywatele Kazachstanu, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdawii, Meksyku, Nigerii, Kongo oraz wielu innych państw. Wielu z nich przyjeżdża do pracy albo na studia. Większość ma zamiar osiedlić się w Polsce. Pomagamy im w składaniu dokumentów na udzielenie pobytu czasowego oraz stałego.  Po okresie naturalizacji, większość decyduje ubiegać się o polskie obywatelstwo. Spora część decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Z marketingowego punktu widzenia Ewigol jest w komfortowej sytuacji, gdyż właściwie jest sam na swoim rynku?

Działamy głównie na rynku dolnośląskim. Nie jesteśmy na nim sami, mamy konkurentów. Jednak jako jedyni oferujemy tak szeroki zakres usług i potrafimy bardzo dobrze zaopiekować się klientem. Nie zostawiamy go samego, staramy się, aby przekazana do urzędu sprawa została załatwiona w terminie, dowiadujemy się na jakim jest etapie, czy wszystko jest w porządku, czy nie brakuje jakiś dokumentów. Niestety, w urzędach sprawy, które mogłyby być załatwione w ciągu miesiąca, dwóch są czasem załatwiane nawet w ciągu 12 – 14 miesięcy. Stąd bardzo ważny jest stały kontakt z urzędem, poznanie jego specyfiki, procedur.

 

Jak pomagacie cudzoziemcom, którzy chcą otworzyć w Polsce swój biznes? Jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem?

Najbardziej popularne branże, to gastronomia i budownictwo.  Wielu Ukraińców otwiera również w Polsce agencje pracy. Tworzymy prawne podstawy do działania tych biznesów, załatwiamy wszelkie sprawy organizacyjne. Dwa lata temu stworzyliśmy na przykład Centrum Zdrowia, w którym pracuje 7 stomatologów różnych specjalności. Centrum nie narzeka na brak klientów, trzeba tam czekać na wizytę prawie miesiąc. Przenosimy również całe firmy działające za granicą do Polski. Przykładem może być oddział amerykańskiej firmy w Charkowie, który w całości przenieśliśmy do Polski, załatwiając wszelkie procedury z tym związane.

 

Ewigol Consulting działa na polskim rynku od czterech lat. Mimo tego krótkiego okresu, już zaskarbił sobie zaufanie kontrahentów i miejscowego środowiska, co potwierdzone zostało m.in. przyznaniem Certyfikatu Firma Godna Zaufania 2018. Czym jest dla Państwa zdobycie tego wyróżnienia?

Certyfikat Firma Godna Zaufania dostajemy już kilka lat pod rząd. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Każde wyróżnienie, każde podziękowanie, każda otrzymana przez nas karta pobytu, każdy udany projekt jest dla nas ogromnym zaszczytem. Nasza firma funkcjonuje jak duża rodzina, dlatego zawsze bardzo przeżywamy wszystkie nasze sukcesy. Obecnie w firmie pracuje 14 osób: 12 Ukraińców i 2 Rosjan. Zdobycie wyróżnień oraz certyfikatów przez naszą firmę podkreśla, że jesteśmy potrzebni na rynku i świetnie wykonujemy naszą misję.

 

Z jakich osiągnięć na polskim rynku jesteście Państwo szczególnie dumni?

Przede wszystkim, jesteśmy dumni z tego, że tak samo jak my, wielu naszych rodaków osiąga sukces za granicą. Jesteśmy dumni, że od początku naszego funkcjonowania na polskim rynku EWIGOL wypracował swoją renomę, markę i zaufanie klientów indywidualnych i korporacyjnych. Jesteśmy dumni ze wszystkich otrzymanych przy naszym udziale dokumentów, w tym szczególnie kart pobytu, przeprowadzonych konferencji, informacyjnych spotkań dla imigrantów oraz polskich pracodawców.  Obecnie, we współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami, organizujemy międzynarodowe wydarzenie o charakterze biznesowym – Wschodnioeuropejskie Biznes Forum 2018. WBF 2018 odbędzie się 20-23 listopada 2018 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Przewidujemy obecność około 200-250 przedsiębiorców i inwestorów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Gruzji oraz około 100-150 biznesmenów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Celem wydarzenia jest pomoc w rozpoczęciu biznesu na terenie Polski dla przedsiębiorców ze Wschodu. Oprócz tego, polscy biznesmeni będą mogli zdobyć nowe kontakty biznesowe, promować swój biznes oraz rozszerzyć swoje biznesy za wschodnia granicę.

 

Jak Państwa zdaniem będzie się rozwijało się zjawisko imigracji Ukraińców do Polski? Czy trend ten ulegnie nasileniu?

Polska jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorców z krajów byłego ZSRR. Jest tu wiele możliwości. Naszym zdaniem, do Polski będzie przyjeżdżać coraz więcej cudzoziemców. Obecnie w większości są to Ukraińcy, ale w ciągu kilku lat zaczną przyjeżdżać obywatele innych państw byłego ZSRR, m.in. z Rosji, Białorusi, Azji Środkowej. Ludność zza granicy wschodniej będzie przeprowadzać się nie tylko w celach zarobkowych, ale też i po to, aby rozwijać swoje firmy w Polsce. A my będziemy dalej tym ludziom pomagać organizacyjnie i wspierać prawnie w zakresie organizacji i legalizacji ich biznesu, pobytu i pracy w Polsce.