Bieżące informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych – lipcowy biuletyn PPK

Możliwość komentowania Bieżące informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych – lipcowy biuletyn PPK została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

PFR Portal PPK zaprasza do zapoznania się z lipcowym numerem biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych, na łamach którego dzieli się z Państwem informacjami o programie PPK. 

grafika www.mojeppk.pl

W biuletynie znajdują się aktualne dane o programie, pochodzące z prowadzonej przez PFR SA Ewidencji PPK oraz artykuł doktora Wojciecha Nagela o poziomie wiedzy finansowej Polaków. W aktualnościach informujemy o zmianach na rynku instytucji finansowych, prowadzących PPK oraz o nowych obowiązkach informacyjnych pracodawców, prowadzących PPE.

Najnowsze dane z Ewidencji PPK

W biuletynie zaprezentowano dane z prowadzonej przez PFR SA Ewidencji PPK, aktualizując je na 30. czerwca 2022 r. W porównaniu do danych z maja br., do programu przystąpiło kolejne 30 tysięcy osób. Jednocześnie zweryfikowano ilość podmiotów, umożliwiających pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych – aktualnie jest ich 293,67 tys. Opierając się o zaktualizowane dane o zatrudnieniu z ZUS, zweryfikowano także partycypację w programie. Wynosi ona 32,4%.

grafika www.mojeppk.pl
grafika www.mojeppk.pl

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 86,73 mln złotych i wynosi aktualnie 9,03 mld złotych. Mimo zawirowań na rynku finansowym, spowodowanych m.in. wojną w Ukrainie, stopa zwrotu dla uczestnika programu jest wysoka. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 2 729 zł do 3 022 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK, co oznacza od 83% do 92% zysku.

Poziom wiedzy finansowej Polaków – wyniki badań

Druga część biuletynu obejmuje artykuł doktora Wojciecha Nagela o poziomie wiedzy finansowej Polaków. Czy czasy wysokiej inflacji to pora na inwestowanie, czy raczej na ochronę kapitału? Czy wiemy jak oszczędzać? Do jakich produktów mamy zaufanie? Ciekawe wnioski, odpowiadające m.in. na te pytania, wynikają z tegorocznego badania dotyczącego poziomu wiedzy finansowej Polaków, przeprowadzonego przez CBM Indicator na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacją GPW.

grafika www.mojeppk.pl

Wyniki badania pokazały, że spośród znanych sposobów długoterminowego oszczędzania na emeryturę respondenci najczęściej wymieniali Pracownicze Plany Kapitałowe (86%), a wysoki poziom inflacji skłania osoby posiadające oszczędności do przenoszenia ich z lokat bankowych na obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Raport z badania można pobrać tutaj

Aktualności PPK

Grupa Allianz połączyła się z Grupą Aviva, w związku z tym od 2 lipca 2022 roku w Polsce marka Aviva zmieniła się w Allianz. Ponadto – na wniosek KNF – Polski Fundusz Rozwoju zawiesił udział BPS TFI SA w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych do 30 sierpnia br. Jak wynika z komunikatu BPS TFI SA, zawieszenie to jest pierwszym krokiem w procesie finalnego przekazania zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK do PFR TFI SA, która jest instytucją wyznaczoną na mocy ustawy o PPK, spełniającą szczegółowe wymagania określone w tej ustawie. Data przekazania zarządzania funduszem nie jest jeszcze znana. Tym samym liczba instytucji finansowych, prowadzących aktualnie PPK, zmniejszyła się do 17.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 lipca br., pracodawcy prowadzący PPE mają obowiązek, dwa razy w roku, przekazać PFR oświadczenie o liczbie pracowników i uczestników PPE. W celu sprawnej realizacji tego obowiązku przez pracodawców prowadzących PPE, PFR umożliwi im przekazanie powyższych danych w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnego formularza. PFR będzie kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami prowadzącymi PPE, informując ich o obowiązku przekazania danych oraz o sposobie tego przekazania. Instrukcja ta trafi bezpośrednio do pracodawców, których dotyczy.

Z lipcowym biuletynem PPK można zapoznać się tutaj

Źródło informacji: PFR Portal PPK