Adrian Szymański: Rozwijamy się zgodnie z założeniami, wykraczamy poza strefę komfortu

Możliwość komentowania Adrian Szymański: Rozwijamy się zgodnie z założeniami, wykraczamy poza strefę komfortu została wyłączona Aktualności, Biznes, Polski Kapitał

Z prezesem KGHM METRACO Adrianem Szymańskim, rozmawiał Marcin Prynda

Adrian Szymański, prezesem KGHM METRACO
Adrian Szymański, prezesem KGHM METRACO fot. mat. prasowe

Globalny kryzys energetyczny, rekordowe ceny wielu metali i  zaburzone łańcuchy dostaw. Panie prezesie, jak w  tym wszystkim odnajduje się KGHM Metraco?

Sytuacja, jak Pan zauważył jest niezwykle dynamiczna. Czarne łabędzie opisywane w  literaturze coraz częściej odciskają ślad na globalną gospodarkę. Pandemia prze – wartościowała priorytety w  wielu branżach, zmusiła niejednokrotnie do zmiany myślenia i  podejścia do planowania. Potwierdziła jednocześnie konieczność zabezpieczania biznesu przed okolicznościami, które do niedawna traktowane były w naszej części świata jako teoretycznie prawdopodobne. Dlatego też jeszcze długo przed kryzysem moim priorytetem stało się zabezpieczenie strategicznej działalności spółki. Słowo dywersyfikacja odmienialiśmy przez wszystkie przypadki. Otworzyliśmy się na świat, core business wzmocniliśmy poprzez dostawy złomów miedzi i  strategicznych produktów chemicznych spoza Europy. Aktualizujemy, identyfikujemy i  mitygujemy ryzyko wystąpienia sytuacji krytycznej w poszczególnych obszarach naszej aktywności.

W  takim razie rozumiem, że cele w  tym niełatwym roku 2021 zostały osiągnięte?

Zdecydowanie tak. Jestem bardzo zadowolony z wyników naszej pracy. Osiągnęliśmy rekordowe przychody na poziomie przekraczającym 4,7 mld PLN, wynik z  działalności operacyjnej 800% powyżej planu, a EBITDA 2,5 razy wyższą niż w roku poprzednim. Ponadto jako pierwsza spółka w GK KGHM możemy się pochwalić wdrożeniem ISO Antykorupcyjnego. To dla nas ważne. Działamy sprawiedliwie i dbamy o transparentność naszych poczynań. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, norm i zwyczajów. Tego oczekujemy również od naszych dostawców.

Jak sam Pan wspomniał jesteście firmą funkcjonującą na co dzień w środowisku międzynarodowym. Czy sytuacja na wschodzie mocno wpływa na wasz biznes?

Nie bezpośrednio. Jak wcześniej wspomniałem mocno zdywersyfikowaliśmy kierunki dostaw złomów miedzi i  półproduktów wykorzystywanych przy produkcji miedzi elektrolitycznej. Współpracujemy głównie z  dostawcami z  zachodu Europy, USA i  niektórych krajów azjatyckich. Wymaga to od nas wiele wysiłku i  odważnych inicjatyw. Ogólnoświatowa inflacja, drożejący transport morski i kołowy oraz wysokie koszty energii w  krajach dostawców nie ułatwiają nam pracy. Podchodzimy jednak do tego wszystkiego racjonalnie, z faktami nie dyskutujemy. Optymalizujemy stronę kosztową, implementujemy nowoczesne rozwiązania, prowadzimy szereg prac badawczo-rozwojowych pozwalających jesz – cze lepiej zarządzać posiadanymi zasobami.

Czy w związku z tym rozwój recyklingu metali i zielonej rewolucji może zostać czasowo wyhamowany?

Wręcz przeciwnie. Drożejące ceny miedzi, aluminium, stali czy niklu powinny zintensyfikować rozwój naszej branży. Urban Mining – proces odzyskiwania cennych surowców ze zużytych produktów, instalacji i budynków wpisuje się w naszą strategię działania. Ten megatrend czerpania z  materiałów wtórnych z  tzw. złóż antropogenicznych będzie nabierał właściwego tempa. Szacuje się, że w  2021 sprowadzono na teren Unii Europejskiej 530 000 ton złomów i  stopów miedzi. W  przeciwnym kierunku wyjechało 630 000 ton miedzi z  recyklingu, głównie do Chin, Indii, Pakistanu i  Malezji. Polska wypada na tle innych krajów bardzo pozytywnie. Budowane są u  nas kolejne fabryki baterii do samochodów elektrycznych, linie do recyklingu kabli i  zużytego sprzętu. Korzyści płynące z recyklingu metali są nie – podważalne. To dla nas ogromna szansa. Rozwijamy się zgodnie z  założeniami, wykraczamy poza strefę komfortu. Jesteśmy świadomi, że tylko tak osiągniemy coś wielkiego. Wierzę, że regulacje europejskie i  międzynarodowe otoczenie prawne będzie w  coraz większym stopniu sprzyjać tego typu działalności, tak aby ten trend zyskiwał na znaczeniu.

fot. KGHM METRACO