34. edycja Konkursu „Teraz Polska”

Możliwość komentowania 34. edycja Konkursu „Teraz Polska” została wyłączona Aktualności, Biznes

Trwa 34. edycja Konkursu „Teraz Polska”, w której finale nagrodzone zostaną najlepsze krajowe produkty i usługi. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość. Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie i posługiwanie się prestiżowym znakiem promocyjnym – Godłem „Teraz Polska” – mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

TP banner 34 edycja Konkursu „Teraz Polska”
TP banner 34 edycja Konkursu „Teraz Polska”

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości i krajowego pochodzenia. Będą mogli również wykorzystywać ów znak w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez organizatora konkursu – Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

Jak wynika z badań przeprowadzonych we wrześniu 2023 r. przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, znak „Teraz Polska” jest prawidłowo rozpoznawalny przez 87% respondentów, a ponad 70% z nich uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia.

Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według laureatów Godło „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie zwiększające sprzedaż, wspomagające budowanie marki, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się 3 czerwca 2024 roku. Podczas ekskluzywnej Gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną
  • następnie do dnia 31 stycznia 2024 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
  • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2024 roku.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

www.konkursterazpolska.pl

www.terazpolska.pl

źródło informacji: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”