KRUS w walce z koronawirusem

Możliwość komentowania KRUS w walce z koronawirusem została wyłączona Aktualności, porady ekspertów, Prawo i Podatki

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość funkcjonowania instytucji. Chodzi głównie o zwiększenie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i pomoc rolnikom w tym trudnym czasie, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zagrożenia dla pracowników KRUS.

dr. Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego fot. mat. prasowe

Kasa wspiera komunikacyjnie rządową kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą koronawirusowi, m.in. poprzez działania w mediach społecznościowych. Przekazuje na bieżąco komunikaty otrzymywane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich znajduje się informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z COVID-19.

Kwarantanna domowa w gospodarstwie rolnym

Rolnik lub jego domownik, który jest zdrowy, ale miał kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub właśnie wrócił z zagranicy proszony jest o nieopuszczanie terenu swojego gospodarstwa przez kolejne 14 dni oraz przestrzeganie zalecanej higieny. Może zajmować się inwentarzem na jego terenie. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np. psy czy koty.

Tarcza antykryzysowa

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych niezwykle istotne dla rolników jest zamieszczenie w tzw. Tarczy Antykryzysowej punktu o zwolnieniu rolników z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r.

Wyższy zasiłek chorobowy

Zmian dokonano także w obszarze świadczeń. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podwyższony został zasiłek chorobowy w przypadku stwierdzenia chorób układu oddechowego klasyfikowanych jako U07.1 COVID-19. Wynosi on obecnie 15 zł za każdy dzień, w ciągu pierwszych 14 dni choroby

Zawieszona działalność CRR KRUS

Niestety w wyniku ogłoszenia pandemii koronawirusa działalność zawiesiły Centra Rehabilitacji Rolników KRUS. Wstrzymali też swoje działania lekarze orzekający w przypadkach ubiegania się o pobyt w Centrach, a także o inne świadczenia. Warto zaznaczyć, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o:

1) całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

2) całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Jak chronić się przed zarażeniem koronawirusem w gospodarstwie rolnym

Za pośrednictwem strony internetowej, mediów, a także informacji rozpowszechnianej w jednostkach KRUS, Kasa opublikowała szereg zaleceń, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie siedlisk i budynków gospodarczych, stąd apel o pozostawanie na terenie swojego gospodarstwa i niekontaktowanie się nawet po sąsiedzku. Gospodarstwa powinny zaopatrzyć się w niezbędne środki do dezynfekcji i zachować jeszcze większą higienę niż w przypadku rutynowych prac gospodarskich. Prac w gospodarstwie nie można zaprzestać, więc pozostaje zachowanie szczególnej ostrożności.

Pomoc osobom starszym

Obecna sytuacja wpływa również na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy np. w wykupieniu leków lub zrobieniu zakupów dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności. Kasa również apeluje o pomoc w tym zakresie.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Niecodzienna jest też sytuacja spowodowana zamknięciem szkół. Kasa chce szczególną troską otoczyć dzieci, które obecnie spędzają więcej czasu na terenie gospodarstw. Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci propagującego bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach musiało zostać odłożone w czasie, ale dotychczasowe działania związane z przeprowadzeniem Konkursu z pewnością uczuliły rolników na bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie Kasa zachęca dzieci do poszerzenia wiedzy dotyczącej zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwie. Na stronie www.krus.gov.pl zamieszczony został specjalny program szkoleniowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom zapobiegamy”. W przystępnej i atrakcyjnej formie dzieci mogą zapoznać się z codziennym zagrożeniami prac rolniczych.

– „Kasa stara się na bieżąco informować tak o zagrożeniach, jak i sposobach zapobiegania im oraz o różnego rodzaju postanowieniach prawnych dotyczących ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS. Musieliśmy zawiesić wiele przedsięwzięć dedykowanych rolnikom, ale w obecnym czasie konieczne są działania, które nie powodują ryzyka zarażenia się koronawirusem. Monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zareagować, dostosowując zasady prowadzenia naszej działalności” mówi Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik.

Zasady pracy KRUS

W trosce o zdrowie interesantów zmienione zostały zasady pracy w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. Jeżeli jest to tylko możliwe kontakt odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej czy telefonów, a także portalu e-KRUS. W jednostkach Kasy zamontowano specjalne „wrzutnie” przeznaczone dla dokumentów papierowych, aby ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami Kasy. Zachowywane są też wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa.

Kasa apeluje o zachowanie środków ostrożności zalecanych przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Na terenie jednostek organizacyjnych Kasy ustawione zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. W intranecie są regularnie publikowane informacje dotyczące ochrony przez infekcją. Jednocześnie pracownikom zlecono maksymalne ograniczenie kontaktów i jeśli możliwe, przełożenie planowanych szkoleń oraz konferencji na późniejszy termin lub odbywanie ich w sposób zdalny – w formie telekonferencji lub wymiany maili.

KORONAWIRUS SARS-CoV-2

COVID-19

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED ZARAŻENIEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM?

Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:

1. Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, wwidocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia iwyraźnej Waszej zgody – Wskazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.

2. Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło

3. Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych).

4. Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.

5. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1–1,5 metra).

6. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu

7. Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.

8. Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym

9. Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

UWAGA:
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone