Zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Możliwość komentowania Zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii została wyłączona Aktualności

5 września 2023 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. powołała Pana Jarosława Ziębca w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu. Zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Jarosława Ziębca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Jarosław Ziębiec fot. mat. prasowe Towarowa Giełda Energii
Jarosław Ziębiec fot. mat. prasowe Towarowa Giełda Energii

Jarosław Ziębiec

Od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył m.in. we współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru. Posiada dobre zrozumienie procesów i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia kluczowych inicjatyw w zakresie funkcjonowania organizacji, a także zarządzania dużymi zespołami projektowymi.

W latach 1998-2010 związany był z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jako Dyrektor ds. Instrumentów Pochodnych był odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowych instrumentów pochodnych, a także za stworzenie rynku produktów strukturyzowanych oraz wprowadzenie pierwszego funduszu ETF.

W latach 2011-2013 pracował w Bloomberg LP w Londynie, gdzie w ramach Exchange Business Management Team odpowiadał za współpracę i relacje z giełdami Europy Środkowo-Wschodniej.

Z Towarową Giełdą Energii związany jest od marca 2014 r. Jako menedżer wysokiego szczebla i Doradca Zarządu odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity & Transparency – WG FM). W latach 2016-2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych  (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Strategii i Projektów w Towarowej Giełdzie Energii, gdzie odpowiedzialny jest za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1993 r. ukończył studia na kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. W latach 1993-1998 był pracownikiem naukowym Instytutu Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

W swojej karierze prowadził wiele wykładów i seminariów na temat rynków finansowych oraz instrumentów pochodnych dla różnych grup odbiorców, w tym brokerów, banków, profesjonalistów rynku finansowego i studentów

źródło informacji: Towarowa Giełda Energii