Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2024 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2024 r. została wyłączona Aktualności

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w kwietniu 2024 r. o 34,1 proc. względem marca br. oraz o 54,3 proc. względem kwietnia roku poprzedniego, do poziomu 12,8 ktoe.

Podsumowanie działalności TGE_kwiecien 2024_gaz ziemny grafika TGE
Podsumowanie działalności TGE_kwiecien 2024_gaz ziemny grafika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2024 r. 9 198 460 MWh, co oznacza spadek o 17,5 proc. w stosunku do kwietnia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 357,93 zł/MWh i jest to wzrost o 31,76 zł/MWh w porównaniu do marca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w kwietniu 2024 r. 466,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 23,80 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Podsumowanie działalności TGE_kwiecien 2024_energia elektryczna grafika TGE
Podsumowanie działalności TGE_kwiecien 2024_energia elektryczna grafika TGE

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2024 r. transakcje o wolumenie 9 457 393 MWh, co stanowi wzrost r/r o 10,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 140,66 zł/MWh i jest o 3,10 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w kwietniu br. 174,19 zł/MWh, czyli o 16,38 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w kwietniu br. na poziomie 1 669 784 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,67 zł/MWh i jest to spadek o 4,30 zł/MWh względem marca 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w kwietniu br. o 54,3 proc. r/r, do poziomu 12 800 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 395,03 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca br. o 230,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu 2024 r. 4 919 166 MWh, co oznacza wzrost o 31,7 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,59 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,29 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2024 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM9 198 46010 679 68211 150 690
RDB (RTG)203 580233 600335 132
RDN (RTG)3 555 5494 039 9574 366 248
RTPE (OTF)5 439 3316 406 1256 449 310
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM9 457 39310 106 3598 571 610
RDBg (RTG)359 408312 705351 300
RDNg (RTG)1 623 1921 925 2901 309 152
RTPG (OTF)7 474 7937 868 3646 911 158
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 669 7841 418 3322 104 371
zielone certyfikaty1 643 1331 377 1852 074 962
sesje RPM (RTG)461 747404 885434 161
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 181 385972 3001 640 800
błękitne certyfikaty26 65141 14729 409
sesje RPM (RTG)21 36834 08427 365
TP na RPM (RTG)5 2837 0632 043
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM12 8009 5478 297
sesje RPM (RTG)12 6649 4798 261
TP na RPM (RTG)1366835
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM4 919 1665 222 3623 734 846
OZE4 919 1665 222 3623 734 846
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE