Zasady zwrotu środków z PPK

Możliwość komentowania Zasady zwrotu środków z PPK została wyłączona Aktualności, Inwestycje, porady ekspertów

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, w którym wpłaty finansowane są przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający i państwo.

Pieniądze

Taka konstrukcja programu oznacza, że pozostając w nim pracownik zawsze zyskuje, bo do jego oszczędności dokłada się pracodawca i państwo. Warto skorzystać z takiej możliwości, kapitał zgromadzony w PPK może stanowić niebagatelną wartość po zakończeniu aktywności zawodowej.

Pomimo docelowego przeznaczenia środków gromadzonych w PPK na wypłatę po 60. roku życia – uczestnik może w dowolnym momencie z nich skorzystać, dokonując zwrotu środków (bez konieczności podawania przyczyny) lub wypłaty w szczególnych sytuacjach życiowych (poważane zachorowanie i wkład własny przy kredycie hipotecznym).

Dyspozycję zwrotu środków z PPK, czyli wycofania wszystkich oszczędności na podstawie art. 105 ustawy o PPK pracownik może złożyć instytucji finansowej w każdym momencie. Zwrotu środków może jednak dokonać jedynie uczestnik PPK, który nie ukończył 60 r.ż. Wypłata środków po sześćdziesiątce będzie już standardową „wypłatą” – na zupełnie innych, korzystniejszych zasadach.

Dokonanie zwrotu nie powoduje, że uczestnik przestaje oszczędzać. Chęć rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK uczestnik zgłasza w pisemnej deklaracji składanej pracodawcy. Zatem w przypadku, gdy pracownik nie złoży takiej deklaracji, rachunek PPK, z którego dokonywany jest zwrot nadal będzie dla uczestnika prowadzony i wpłaty nadal będą przez pracodawcę przekazywane.

Wszelkie dyspozycje co do środków zebranych w PPK, uczestnik zgłasza wyłącznie instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek – w tym wniosek o zwrot środków. Zwrotu środków instytucja finansowa dokonuje w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Terminy na dokonanie zwrotu środków powinny być również określone w umowie o prowadzenie PPK.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że przy zwrocie środków z PPK, uczestnik nie otrzyma całości środków z rachunku. Od oszczędności zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych, wszystkie środki pochodzące z dopłat od Państwa (te miały przecież premiować długoterminowe oszczędzanie)  i 30% środków z wpłat pracodawcy (ta kwota zostanie zapisana uczestnikowi na jego indywidualnym koncie w ZUS jako składka emerytalna).

Pod poniższym linkiem znajduje się kalkulator korzyści pracownika, sprawdzający ile można zaoszczędzić w PPK już po pierwszym roku odkładania środków.

PPK zostały stworzone by gromadzić dodatkowe oszczędności na cele emerytalne, stąd specjalne zasady dysponowania nimi.

materiały: (ama) porady eksperta https://www.mojeppk.pl/