Trwa rejestracja na IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Możliwość komentowania Trwa rejestracja na IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych została wyłączona Zdrowie

Jak budować stabilność ochrony zdrowia w czasie zmian? Odpowiedzi i rekomendacje przyniesie IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)

X Kongres Wyzwań Zdrowotnych grafika organizator Grupa PTWP

Otwarto rejestrację na dziewiątą edycję Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), który 7 i 8 marca 2024 r. odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie to, obok Forum Rynku Zdrowia, jest jedną z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. W ponad 50. sesjach wezmą udział m.in.: wybitni specjaliści kilkunastu dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, samorządów, gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego i rynku ubezpieczeniowego oraz organizacji pozarządowych.

Coroczną ambicją Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest dyskusja o tym, co najaktualniejsze dla ochrony zdrowia w Polsce, a w ślad za nią – inspirowanie i wskazywanie nowych kierunków działania w przyszłości. Ta tematyka przyciąga liczne grono ekspertów i osób związanych z branżą medyczną w Polsce – tylko w ubiegłym roku wydarzenie gościło 3 700 uczestników (w tym 1 500 online), a w ponad 40. sesjach dyskutowało 350. prelegentów.

Health Challenges Congress – HCC poprzednia edycja zdj. organizatora
Health Challenges Congress – HCC poprzednia edycja zdj. organizatora

Kontekst polityczno-społeczny, w jakim Kongres będzie odbywać się w tym roku, nadaje mu szczególną rangę i znaczenie.

– Po wielu miesiącach niepewności Ministerstwo Zdrowia oraz podległe mu jednostki działają w nowym składzie. Jednocześnie, na początku marca będziemy już w trakcie trwających kampanii wyborczych: samorządowej i do Parlamentu Europejskiego, co również znajdzie swoje odbicie w funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Kongres Wyzwań Zdrowotnych stanie się więc doskonałą przestrzenią, by połączyć ze sobą te różne rzeczywistości i perspektywy – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia. – Niezależnie od rozstrzygnięć politycznych, ochrona zdrowia potrzebuje stabilności. Podczas HCC bardzo mocno chcemy akcentować rolę menedżerów w procesie tej ciągłej zmiany, bo to oni dziś dają gwarancję rozwoju i kontynuacji i to oni niosą na swoich plecach odpowiedzialność za realizację reform – dodaje.

– W Katowicach, w opiniotwórczym i eksperckim gronie, porozmawiamy o tym, co aktualne i ważne dla środowiska, ale też wskażemy kierunki koniecznych zmian. Pokazywanie perspektywy wielu stron tworzących system ochrony zdrowia i otwartość na różne wizje oraz argumenty, to naszym zdaniem gwarant wysokiej jakości debaty – w ten sposób tworzymy kongres od początku. Wartością tego wydarzenia jest także szerokie dotarcie z tematami, o których rozmawiamy w gronie kilku tysięcy uczestników. Co roku retransmisje z sesji ogląda kilkaset tysięcy osób. AVE ubiegłorocznego HCC wyniosło 4,6 mln zł, a informacje z nim związane miały 394,6 mln zasięgu. Te liczby mówią same za siebie – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, od dziewięciu lat organizującej Kongres Wyzwań Zdrowotnych.

Merytorycznie o tym, co ważne dziś i jutro

Agenda tegorocznego Kongresu jest kompleksowym zestawem najważniejszych tematów, ustalonym w trybie konsultacji ze wszystkimi środowiskami ochrony zdrowia. Wśród ścieżek tematycznych znalazły się: funkcjonowanie systemu; zdrowie publiczne; system oczami medyków; e-zdrowie i innowacje; leczenie w wybranych jednostkach chorobowych; ubezpieczenia; rynek farmaceutyczny a system.

Sesja otwarcia, zatytułowana „Liderzy zmian. To oni budują przyszłość ochrony zdrowia w Polsce”, będzie okazją do zastanowienia się, kto naprawdę zarządza ochroną zdrowia w Polsce, kto odpowiada za wynik systemu zdrowia i jak zbudować stabilność systemu.

W ramach ścieżki FUNKCJONOWANIE SYSTEMU uczestnicy poruszą takie tematy, jak: zarządzanie ochroną zdrowia w Polsce z perspektywy dyrektorów POZ, AOS i szpitali, rola menadżerów w budowaniu systemu, jakość, koordynacja i źródła finansowania w ochronie zdrowia czy spojrzenie na system okiem ekspertów. Pod lupę wzięte zostaną także kształcenie lekarzy i kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, liczba szpitali oraz zróżnicowanie regionalne w dostępie do opieki medycznej.

Ścieżka tematyczna ZDROWIE PUBLICZNE będzie okazją do kompleksowego przyjrzenia się zdrowiu publicznemu, w perspektywie ustawowej i praw pacjenta czy zagranicznych dobrych praktyk wartych naśladowania. Uczestnicy debat zastanowią się, jak przygotować system na starzenie się społeczeństwa oraz jak mówić o zdrowiu w mediach i kampaniach.

Kolejna ścieżka tematyczna SYSTEM OCZAMI MEDYKÓW skupi się na ważnych dla kadr medycznych w Polsce kwestiach, takich jak: współpraca samorządów zawodowych i resortu zdrowia, przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa czy najważniejsze wzywania z perspektywy młodych medyków i doświadczeń pokolenia X na rynku pracy. Sesje przyniosą rekomendacje dla współprac między zawodami medycznymi, zdiagnozują sytuację medyków z zagranicy na polskim rynku pracy, a także pochylą się nad zdrowiem i długością życia personelu medycznego w Polsce.

Wiele miejsca w agendzie zajmą panele w ramach ścieżki E-ZDROWIE i INNOWACJE. Ich uczestnicy porozmawiają o wyzwaniach organizacyjnych i technologicznych placówek medycznych, nowoczesnej diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej oraz ważnych aspektach e-zdrowia w Polsce, takich jak np. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Podzielą się najlepszymi praktykami w zinformatyzowanej ochronie zdrowia i zastanowią się nad skuteczną ochroną danych medycznych i cyberbezpieczeństwem w praktyce. W agendzie znajdzie się także przestrzeń dla dyskusji wokół robotów medycznych oraz cyfrowych leków, trendów technologicznych, nowych obszarów innowacji i pacjentocentryczności w dobie digitalizacji.

Podczas ścieżki tematycznej LECZENIE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH eksperci wezmą na warsztat m.in. kardiologię i Narodowy Program Chorób Układu Krążenia, onkologię, astmę, otyłość, zespół nerkowo-sercowo-metaboliczny czy inne choroby określane mianem cywilizacyjnych. Paneliści zastanowią się, czy szczepienia powinny być obowiązkowe, jaka jest przyszłość leków biorównoważnych oraz rola samoleczenia i jak propagować racjonalną antybiotykoterapię. Przywołane zostaną problemy pacjentów z chorobami, o których wciąż za mało mówi się w przestrzeni publicznej, jak: polipy, rak pęcherza czy AZS.

W ramach ścieżki tematycznej UBEZPIECZENIA dyskusje poświęcone będą ubezpieczeniom szpitali i zarządzaniu ryzykiem, potencjałowi prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzi na pytanie, czy ubezpieczenia to dobre źródło finansowania opieki zdrowotnej w Polsce.

Ścieżka RYNEK FARMACEUTYCZNY A SYSTEM poruszy z kolei tematy bezpieczeństwa lekowego Polski, polityki lekowej 2024, ustawy refundacyjnej w praktyce czy innowacyjnego podejścia do produkcji leków.

Otwarta scena zdrowotnego Hyde Parku

Do końca stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do zdrowotnego Hyde Parku – projektu, który swoją premierę miał podczas XIX Forum Rynku Zdrowia, a którego kolejna odsłona będzie realizowana podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Również i tym razem przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli poruszyć ważne dla ochrony zdrowia w Polsce kwestie. Na przedstawienie jednego tematu przewidziano około 10-15 minut, preferowane są będą więc krótkie formy, takie jak prezentacja, wystąpienie czy rozmowa 1:1. Zgłoszenie powinno zawierać proponowany tytuł tematu wraz z krótkim opisem. Spośród zgłoszonych tematów wybrane zostaną te najistotniejsze, najciekawsze i najbardziej nowatorskie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie:

Nagrody za rozwijanie medycyny i ochrony zdrowia w Polsce

Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych tradycyjnie już towarzyszyć będą gale wręczenia nagród w konkursach branżowych.Po raz siódmy rozstrzygnięty zostanie konkurs Zdrowy Samorząd, którego celem jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego w najbardziej efektywny sposób realizujących zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. Podobnie, jak w latach ubiegłych, statuetki Zdrowy Samorząd zostaną przyznane w trzech kategoriach: Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo. Jeden z projektów otrzyma nagrodę czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego.

Do 19 stycznia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do drugiej edycji konkursu Kobieta Rynku Zdrowia oraz do szóstej edycji konkursu Start-Up-Med.

Pierwszy z nich docenia i nagradza menedżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne oraz przedstawicielki organizacji działających na rzecz pacjentów i ochrony zdrowia. Celem jest wybór 50. najbardziej wpływowych kobiet, które swoją pracą i działaniami przyczyniają się do rozwoju ochrony zdrowia w Polsce oraz rozwoju medycyny. W ubiegłym roku pierwsze miejsce w rankingu zajęła profesor Agnieszka Mastalerz-Migas. 

Z kolei w ramach konkursu Start-Up-Med po raz kolejny nagrodzone zostaną startupy tworzące najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia. Najciekawsze rozwiązania oraz ich autorzy mają możliwość zaprezentować się przed liderami sektora medycznego w Polsce, obecnymi na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych.

Po raz siódmy w ramach kongresu wręczone zostaną również Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), honorujące osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. 

Kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą nie tylko stacjonarnie, ale także online – na stronie internetowej wydarzenia www.hccongress.pl oraz w wybranych portalach Grupy PTWP, między innymi na stronie www.rynekzdrowia.pl.

Agenda kongresu:

pod adresem: https://www.hccongress.pl/2024/pl/zakres-tematyczny/306/

Rejestracja na wydarzenie:

pod adresem: https://www.hccongress.pl/2024/pl/rejestracja-2024,390.html

IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)

7-8 marca 2024

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to spotkanie specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych, środowisko akademickie, gospodarkę, biznes, finanse, rynek ubezpieczeniowy, organizacje pozarządowe, politykę, administrację państwową i samorządową oraz media. Wydarzenie stało się bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. 

Organizatorem HCC jest Grupa PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych poświęconej aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. 

Więcej na stronie: www.hccongress.pl

źródło informacji: Grupa PTWP www.ptwp.pl