Przyszłość w naszych rękach, czyli relacja z konferencji Sustainable Economy Summit

Możliwość komentowania Przyszłość w naszych rękach, czyli relacja z konferencji Sustainable Economy Summit została wyłączona Aktualności, Biznes

24 listopada odbyła się VI edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”, podczas której dyskutowano o zrównoważonym rozwoju oraz związanej z nim odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Executive Club przybrała wyjątkową formę – wydarzenie odbyło się online, a transmisja na żywo była prowadzona na kanale YouTube, gdzie wciąż można ją obejrzeć. W program szóstej edycji konferencji wpisały się 2 panele dyskusyjne, 2 wystąpienia, 2 wywiady oraz ogłoszenie nominacji „Sustainable Economy Awards”.

 

Część merytoryczna spotkania rozpoczęła się wystąpieniem Gościa Specjalnego – Profesora Witolda Orłowskiego, wybitnego ekonomisty, nauczyciela akademickiego i publicysty. Tematem prezentacji były globalne wyzwania dla współczesnej ekonomii. Profesor wymienił niezwykle duży wpływ zmian technologicznych oraz klimatycznych na gospodarkę, a także podkreślił zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. Przeciętna długość życia człowieka się wydłuża i pojawia się problem obowiązku pracy osób starszych. Ludzie zmieniają się także jako pracownicy, tracąc entuzjazm i przenosząc swoje życie w świat wirtualny. Mówca wymienił również napięcia wynikające z układu sił gospodarczych na świecie.
Wyzwania ludzkości w związku z kryzysem klimatycznym omówił szczegółowo Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Mówca w swojej prezentacji zawarł analizę obecnej sytuacji oraz ostrzegł przed następstwami działań człowieka, które bezpośrednio wpływają na zmiany klimatu. Kamil Wyszkowski, nawołując do reakcji, nadmienił, że jeśli nie zareagujemy, do 2300 roku możliwe jest wystąpienie konieczności wycofania się gatunków stałocieplnych na północną cześć planety.

Po wystąpieniach przyszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny pod hasłem „Zmiany klimatyczne a biznes”. Moderatorem panelu był Profesor Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Do rozmowy na temat relacji klimatu z biznesem zostali zaproszeni: Wojciech Hann – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, Maciej Korbasiewicz – Prezes Zarządu BOLIX, Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska, Marcin Ujejski – Prezes Zarządu Blue Timber oraz Katarzyna Zawodna-Bijoch – Prezes Zarządu Skanska CDE. Głównym tematem dyskusji były strategie przyjęte przez przedsiębiorstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Goście wymienili m.in. redukcję śladu węglowego, czystą produkcję, cel posadzenia miliona drzew i przywracanie bogactwa gatunków roślinnych jako swoje misje. To ogromne wyzwanie dla biznesu i instytucji finansowych, które obarczone są dużą odpowiedzialnością. Paneliści jednogłośnie wskazali wzrost świadomości ludzi pod względem ekologii i zrównoważonego rozwoju. Strategie przyjazne klimatowi to podstawa poprawy jakości środowiska oraz jednocześnie zdrowia człowieka.

Kolejnym istotnym elementem konferencji był wywiad przeprowadzony przez Profesora Bolesława Roka z Rafałem Rudzińskim – Prezesem Zarządu, Robert Bosch. Była to rozmowa na temat klimatu, reakcji firmy na zmiany, które zachodzą oraz motywacji całego świata do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponownie podkreślono ważność zero emisyjności dwutlenku węgla, ale też zaznaczono inne istotne kwestie: poprawę efektywności energetycznej, zakup energii zielonej certyfikowanej czy mechanizmy kompensacyjne. „Wiele firm zaczęło od siebie i to jest bardzo dobry znak czasów” – mówił Prezes Rudziński.

Drugi i ostatni panel dyskusyjny pt. „Gospodarka cyrkularna” poprowadził Profesor dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a rozmówcami byli: Robert Daniluk – Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, Lyreco, Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, Marek Jagieła – Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku, BASF Polska, Tomasz Kuklo – Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcji opon Agro i członek Zespołu Dyrekcyjnego Fabryki, Michelin Polska, Artur Pollak – Prezes Zarządu APA Group. Rozważano kwestie odpowiedzialnej produkcji i świadomej konsumpcji z myślą o planecie. Jednym z najważniejszych zagadnień panelu była optymalizacja zużycia zasobów dzięki gospodarce obiegu zamkniętego. Przystosowania do współczesnych wymagań takie jak ekoinnowacje, nadawanie drugiego życia produktom czy właśnie optymalizacja zużycia zasobów naturalnych to jedne z wielu kluczy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Prezes Tomasz Kuklo podkreślił złożoność podejmowanych strategii oraz wymienił gospodarkę cyrkularną i neutralność węglową jako dwa szczególnie istotne elementy działalności ku zielonej planecie. Prezes Kuklo dodał także, że „Michelin jako promotor zawsze stara się w jakiś sposób okazać wpływ produktu na środowisko”. Widocznie wzrastająca świadomość społeczeństwa i podejmowane działania przez wiodące przedsiębiorstwa międzynarodowe dostarczają nadziei i inspirują do walki o przyszłość planety.

Po drugim panelu dyskusyjnym odbył się wywiad Profesora Bolesława Roka z Dorotą Hryniewiecką-Firlej – Prezes Zarządu, Pfizer Polska oraz Kamilem Wyszkowskim – Przedstawicielem i Prezesem Rady Global Compact Network Poland – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Rozmowa dotyczyła praw człowieka w biznesie, czyli fundamentu przedsiębiorstwa. Pani Prezes Hryniewiecka-Firlej podkreśla wagę wspólnoty wartości w firmie oraz wskazuje szacunek jako podstawę tej wspólnoty. Nie można też nie wspomnieć o występującej dyskryminacji między pracownikami i pracodawcami. Odnośnie przemocy w miejscu pracy Pani Prezes Hryniewiecka-Firlej nadmieniła, że „wielkimi krokami idą pewne regulacje prawne, unijne, które już są bardzo dojrzałe i będą w sposób systemowy, globalny, brały w ochronę pracownika, znacznie bardziej niż do tej pory to miało miejsce”, nawołując przy tym do zapoznania się z nimi, kiedy tylko ujrzą światło. Padły także pytania o zagrożenie praw człowieka w obliczu pandemii. Kamil Wyszkowski wskazał możliwość ingerencji pracodawców w czas wolny pracowników, ale jednocześnie podkreślił, że wraz z formą pracy zdalnej, wzrasta zaufanie względem pracownika. Należy zastanowić się jak prawa człowieka będą wyglądać w przyszłości, w kolejnych pokoleniach oraz zadbać o kompetencje społeczne, takie jak empatia, które odgrywają dzisiaj kluczową rolę.

Po części merytorycznej, pełnej nieocenionej wiedzy ekspertów, przyszedł czas na nominacje w konkursie „Sustainable Economy Summit” – ogłoszenie finalistów dziewięciu kategorii, którzy wyróżniają się swoimi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI
* Goodvalley Polska
* NOWY STYL
* Press Glass
* Unilever Polska

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
* 7R
* Budimex
* Lafarge w Polsce
* Skanska

LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE
* Columbus Energy
* ENEA
* Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
* Schneider Electric Polska

LIDER TECHNOLOGII DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
* BASF Polska
* Robert Bosch
* Mondelez Polska
* Samsung Polska

LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
* Ayming Polska
* Baker McKenzie
* CMS Polska
* EY

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA
* Bank Gospodarstwa Krajowego
* Bank Millenium
* Bank Ochrony Środowiska
* BNP Paribas Bank Polska

LIDER ETYKI W BIZNESIE
* Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia
* Kompania Piwowarska
* Nordkalk
* Sokołów

LIDER SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
* Bolix
* Ciech
* Jeronimo Martins
* Orange Polska

WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
* Marcus Baltzer – Prezes Zarządu, Bayer
* Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu, Pfizer Polska
* Piotr Mirosław – Prezes Zarządu, Lyreco Polska
* Beata Pawłowska – Dyrektor Zarządzająca na Europę Centralną, Oriflame Poland

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: Executive Club

mat. prasowe:  Executive Club Sp. z o.o.