Polenergia Partnerem Strategicznym Polskiego Kongresu Klimatycznego!

Możliwość komentowania Polenergia Partnerem Strategicznym Polskiego Kongresu Klimatycznego! została wyłączona Aktualności

Polenergia – największa polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Polenergia Partnerem Strategicznym Polskiego Kongresu Klimatycznego

Polenergia jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które podporządkowało swoją wizję rozwoju budowie zeroemisyjnej gospodarki. Strategicznym projektem realizowanym przez Polenergię jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW we współpracy z norweskim Equinor. Od 2005 roku akcje Polenergii są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku. 

Więcej na www.polenergia.pl

źródło informacji: Polski Kongres Klimatyczny/ Polenergia