Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2024 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2024 r. została wyłączona Aktualności

Styczeń był miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 7 355 017 MWh, co oznacza wzrost o 74,8 proc. r/r oraz o 12,9 proc. względem rekordowego dotychczas czerwca 2023 r. Wolumen obrotu gazem na rynku spot był w styczniu br. najwyższy od listopada 2022 r. i wyniósł 3 379 498 MWh (wzrost r/r o 79,1 proc.).

TGE podsumowanie działalności styczeń 2024
TGE podsumowanie działalności styczeń 2024

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2024 r. 10 399 948 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do stycznia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 423,41 zł/MWh i jest to wzrost o 46,88 zł/MWh w porównaniu do grudnia ub.r. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w styczniu 2024 r. 473,16 zł/MWh,
co stanowi spadek o 57,17 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 452 MWh, co stanowi spadek r/r o 3,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 160,80 zł/MWh i jest o 14,88 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w styczniu br. 173,40 zł/MWh, czyli o 19,64 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w styczniu br. na poziomie 1 237 354 MWh, co stanowi spadek r/r o 16,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 65,64 zł/MWh i jest to wzrost o 5,35 zł/MWh względem grudnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w styczniu br. o 23,6 proc. r/r, do poziomu 8 123 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 115,00 zł/toe, co oznacza wzrost względem grudnia ub.r. o 17,53 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w styczniu 2024 r. 7 355 017 MWh, co oznacza rekordowy miesięczny wolumen obrotu i zarazem wzrost o 74,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 14,91 zł/MWh i stanowi to spadek o 7,62 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W styczniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2024 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 399 94814 491 10512 459 993
RDB (RTG)314 403521 874604 109
RDN (RTG)4 411 6025 385 8915 576 567
RTPE (OTF)5 673 9448 583 3406 279 317
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM13 440 45211 963 17813 887 620
RDBg (RTG)592 186314 053335 628
RDNg (RTG)2 787 3121 574 2321 551 000
RTPG (OTF)10 060 95410 074 89312 000 992
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 237 3541 394 1161 477 745
zielone certyfikaty1 213 3321 359 0981 434 928
sesje RPM (RTG)198 856323 681504 532
sesje RTPM (OTF)001 000
TP na RPM (RTG)1 014 4761 035 416929 395
błękitne certyfikaty24 02235 01842 817
sesje RPM (RTG)15 80922 33237 955
TP na RPM (RTG)8 21412 6864 862
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM8 12310 15510 635
sesje RPM (RTG)8 0639 39410 573
TP na RPM (RTG)6076162
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM7 355 0172 259 4844 207 760
OZE7 355 0172 259 4844 207 760
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE