Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2023 r. została wyłączona Aktualności

Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2023 r. 12 639 669 MWh, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w stosunku do sierpnia 2022 r. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh). Rekordowe dzienne obroty miały miejsce na RDN dla dnia dostawy 31 sierpnia (351 858,3 MWh), a na RDB dla dnia dostawy 9 sierpnia (103 874,4 MWh). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 517,07 zł/MWh i jest to spadek o 34,39 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w sierpniu 2023 r. 634,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 21,36 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2023 r. transakcje o wolumenie 7 671 861 MWh, co stanowi spadek r/r o 2,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 175,89 zł/MWh i jest o 25,77 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego.
Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w sierpniu br. 260,79 zł/MWh, czyli o 10,19 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2023 r. na poziomie 1 105 142 MWh, co stanowi spadek r/r o 45,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 130,09 zł/MWh i jest to spadek o 38,28 zł/MWh względem lipca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w sierpniu 2023 r. o 6,7 proc. r/r, do poziomu 5 866 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 050,36 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 43,57 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w sierpniu
2023 r. 4 270 842 MWh, co oznacza wzrost o 106,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji
dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 17,03 zł/MWh i stanowi
to wzrost o 4,58 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W sierpniu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM12 639 66910 281 97411 732 149
RDB (RTG)518 645250 137162 475
RDN (RTG)5 181 4934 227 8072 349 990
RTPE (OTF)6 939 5315 804 0299 219 684
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM7 671 8618 913 9717 832 282
RDBg (RTG)131 905129 570180 313
RDNg (RTG)564 888904 824611 544
RTPG (OTF)6 975 0687 879 5777 040 425
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 105 1421 267 7102 011 635
zielone certyfikaty1 075 3141 240 1201 975 840
sesje RPM (RTG)538 617449 716517 928
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)536 698790 4041 457 911
błękitne certyfikaty29 82727 59035 796
sesje RPM (RTG)22 11920 78124 889
TP na RPM (RTG)7 7096 80910 907
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM5 8664 2476 289
sesje RPM (RTG)5 865,4424 2456 289
TP na RPM (RTG)0,20020
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM4 270 8423 547 2902 073 521
OZE4 270 8423 547 2902 073 521
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE