Podsumowanie działalności TGE w lutym 2024 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w lutym 2024 r. została wyłączona Aktualności

Obroty energią elektryczną na rynku terminowym (RTPE) wzrosły w lutym br. o 54,6 proc. względem lutego ub.r. oraz o 22,5 proc. względem miesiąca poprzedniego, do poziomu blisko 7 TWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2024 r. 10 972 167 MWh, co oznacza wzrost o 17,3 proc. w stosunku do lutego 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym br. na poziomie 342,27 zł/MWh i jest to spadek o 81,14 zł/MWh w porównaniu do stycznia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w lutym 2024 r. 436,41 zł/MWh, co stanowi spadek o 36,75 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2024 r. transakcje o wolumenie 10 468 776 MWh,
co stanowi spadek r/r o 16,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała
się na poziomie 133,35 zł/MWh i jest o 27,45 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego.
Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła
w lutym br. 154,40 zł/MWh, czyli o 19,00 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lutym br. na poziomie 1 403 973 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,42 zł/MWh i jest to spadek o 19,22 zł/MWh względem stycznia 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w lutym br. o 36,0 proc. r/r, do poziomu 8 253 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 140,23 zł/toe, co oznacza wzrost względem stycznia br. o 25,23 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lutym 2024 r. 4 446 828 MWh, co oznacza wzrost o 77,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,80 zł/MWh i stanowi to spadek
o 5,11 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W lutym 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2024 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 972 16710 399 9489 356 649
RDB (RTG)237 437314 403465 544
RDN (RTG)3 784 0934 411 6024 395 261
RTPE (OTF)6 950 6375 673 9444 495 844
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 468 77613 440 45212 585 920
RDBg (RTG)290 141592 186309 257
RDNg (RTG)889 1042 787 3121 373 568
RTPG (OTF)9 289 53110 060 95410 903 095
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 403 9731 237 3541 655 193
zielone certyfikaty1 371 7741 213 3321 628 657
sesje RPM (RTG)294 971198 856413 547
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 076 8031 014 4761 215 110
błękitne certyfikaty32 19824 02226 536
sesje RPM (RTG)24 26715 80920 846
TP na RPM (RTG)7 9318 2145 690
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM8 2538 1236 067
sesje RPM (RTG)8 2518 0636 066
TP na RPM (RTG)2601
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM4 446 8287 355 0172 500 469
OZE4 446 8287 355 0172 500 369
kogeneracja00100
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE