Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2023 r. została wyłączona Aktualności

Listopad był miesiącem rekordowych obrotów na rynku spot energii elektrycznej, których wolumen wyniósł 6 247 097 MWh. Stanowi on wzrost o 128,4 proc. r/r oraz o 1,1 proc. względem rekordowego dotychczas stycznia br. Decydujące okazały się obroty na Rynku Dnia Następnego, które wyniosły 5 980 902 MWh i które przekroczyły wolumen ze stycznia br. o 7,3 proc.

Obroty na rynku terminowym energii elektrycznej (RTPE) drugi miesiąc z rzędu wzrosły o kilkadziesiąt procent rok do roku. W listopadzie wyniosły 7 897 403 MWh – nieznacznie mniej niż w październiku br. i o 55,6 proc. więcej niż w listopadzie roku 2022.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2023 r. 14 144 500 MWh, co oznacza wzrost o 81,1 proc. w stosunku do listopada 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 471,63 zł/MWh i jest to wzrost o 12,87 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w listopadzie 2023 r.
546,40 zł/MWh, co stanowi spadek o 53,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2023 r. transakcje o wolumenie 16 867 591 MWh, co stanowi wzrost r/r o 9,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 211,37 zł/MWh i jest o 2,46 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego.
Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w listopadzie br. 228,46 zł/MWh, czyli o 22,99 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w listopadzie 2023 r. na poziomie 1 026 248 MWh, co stanowi spadek r/r o 42,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 66,04 zł/MWh i jest to wzrost o 19,01 zł/MWh względem października 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w listopadzie 2023 r. o 2,9 proc. r/r, do poziomu 7 555 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 064,86 zł/toe, co oznacza spadek względem października br. o 10,44 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w listopadzie 2023 r. 1 694 189 MWh, co oznacza spadek o 40,4 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 21,93 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,73 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W listopadzie 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM14 144 50013 721 8987 811 895
RDB (RTG)266 195338 019218 712
RDN (RTG)5 980 9025 261 4242 516 217
RTPE (OTF)7 897 4038 122 4555 076 966
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM16 867 59110 465 82215 473 495
RDBg (RTG)334 944354 518514 575
RDNg (RTG)2 353 0801 085 4913 049 104
RTPG (OTF)14 179 5679 025 81311 909 816
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 026 2481 234 2621 787 671
zielone certyfikaty991 2271 194 7071 761 344
sesje RPM (RTG)353 462329 547472 422
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)637 766865 1601 288 922
błękitne certyfikaty35 02039 55526 327
sesje RPM (RTG)20 26025 91523 550
TP na RPM (RTG)14 76013 6402 776
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM7 5557 6747 783
sesje RPM (RTG)7 5537 6727 783
TP na RPM (RTG)220
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 694 1893 259 0152 844 527
OZE1 694 1893 259 0152 844 527
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE