NASZ PATRONAT: I Forum Ochrony Zdrowia

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: I Forum Ochrony Zdrowia została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizuje I Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie w dniach 19-20 czerwca 2023. Tematem przewodnim Forum „Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia”.

I FORUM OCHRONY ZDROWIA to platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie będzie miała wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Tematami przewodnimi konferencji będzie wsparcie w odbudowie systemu ochrony zdrowia Ukrainy oraz
kształtowanie wspólnej polityki zakupowej w Europie. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem ochrony zdrowia, innowacyjnością leczenia oraz digitalizacją sektora.
Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

Bardzo się cieszę, że Forum Ochrony Zdrowia staje się samodzielnym wydarzeniem merytorycznym, którego założenia programowe są niezwykle celne i aktualne. Ranga zagadnień zdrowotnych wzrasta, jest to ważny sektor gospodarki, który systematycznie się rozrasta, przede wszystkim poprzez znaczące zwiększanie nakładów. Dlatego dziś zdrowie powinniśmy zacząć analizować również z punktu widzenia gospodarki – powiedział Minister Adam Niedzielski podczas spotkania Rady Naukowej Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się w dniu 10 maja 2023 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.


Radzie naukowej przewodniczy prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła kierunku prac merytorycznych nad Forum. Forum Ochrony Zdrowia towarzyszyć będzie spotkanie Ministrów Zdrowia z państw Europy Środkowo-Wschodniej. „Europejski wymiar zdrowia” będzie omawiany w dyskusjach o tematyce związanej z budową porozumienia solidarnościowego ponad podziałami dla wspólnej korzyści i rozwoju.

Celem debat będzie analiza potencjału i przygotowanie rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie ukraińskiego systemu ochrony zdrowia w czasie wojny oraz plan reformy i odbudowy po jej zakończeniu. Drugim zagadnieniem będzie wyznaczenie kierunku wspólnej polityki zakupowej krajów europejskich w celu osiągnięcia efektu skali i poprawy
poziomu ochrony zdrowia państw członkowskich. O zagadnieniach dotyczących „jakości, dostępności i etyki” dyskutować będą cenieni w sektorze zdrowia eksperci z Europy.

W zaplanowanych panelach dyskusyjnych poruszą tematy związane z rozwojem technologicznym oraz wykorzystaniem potencjału digitalizacji, innowacyjności oraz automatyzacji w ochronie zdrowia.

Podczas I Forum Ochrony Zdrowia (19-20 czerwca 2023) zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych gość. Wydarzeniami towarzyszącymi podczas konferencji będą: Forum Organizacji Pacjenckich, spotkanie dyrektorów szpitali i POZ z Ministrem Zdrowia oraz Forum Młodych Liderów Ochrony Zdrowia, które jest
skierowane do studentów kierunków medycznych oraz młodych naukowców.
Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta Gala, na której zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia.

W konferencji przewidziano udział ponad 600 gości z całej Europy w tym: przedstawicieli rządu i instytucji międzynarodowych, ekspertów ochrony zdrowia, lekarzy, dyrektorów placówek medycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym, młodych naukowców i studentów kierunków
medycznych oraz szerokie grono mediów lokalnych, ogólnopolskich i branżowych.

Rejestracja na wydarzenia dostępna jest pod: https://economicforum.pl/foz/index.php/form/fe?open=f&_lang=pl
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

 prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

– Jako uczelnie medyczne od lat kształcące wysokiej klasy specjalistów w zakresie ochrony zdrowia doceniamy zaproszenie nas do organizacji tego wydarzenia. To niezwykle istotne, aby dyskusji o poprawie jakości systemu
towarzyszyła także planowana debata dotycząca efektywnego kształcenia w odpowiedzialnych zawodach medycznych, prowadzonego w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa – podkreśla prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. – Aby rozmowy były maksymalnie efektywne, angażujemy w nie szerokie grono interesariuszy. Obok środowiska akademickiego obecni będą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacji pacjenckich, resortu zdrowia, dyrektorów szpitali, a także studentów, co pozwoli nam spojrzeć na całość procesu także z ich perspektywy.

TERMIN I LOKALIZACJA:

19-20 czerwca 2023 r.
• Pałac Wąsowo, ulica Parkowa 1, Wąsowo, gmina Kuślin k. Poznania

PLANOWANY PRZEBIEG:

2 Sesje Plenarne
• Panele dyskusyjne i rozmowy
• Nagrody Forum Ochrony Zdrowia
• Wydarzenie specjalne – Spotkanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z Dyrektorami Szpitali i POZ

GOŚCIE :

ponad 600 gości z Polski i Europy
• przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze,
dyrektorzy placówek medycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

OBSZARY TEMATYCZNE :

Ścieżka: Innowacje
• Innowacyjne terapie i metody leczenia
• Czy robotyka i sztuczna inteligencja mogą pomóc w leczeniu chorób i jakie są ich ograniczenia?
• E-zdrowie. Osiągnięcia, wyzwania, kierunki rozwoju
• Wpływ technologii na profilaktykę i leczenie – szanse i wyzwania

Ścieżka: Profilaktyka i leczenie
• Opieka koordynowana w POZ
• Krajowa sieć onkologiczna – czy jesteśmy przygotowani na walkę z chorobami nowotworowymi?
• Choroby serca – niewidzialna epidemia XXI wieku
• Profilaktyka – rola i znaczenie wczesnego wykrywania chorób
• Jak poprawiać jakość w polskim systemie ochrony zdrowia?

Ścieżka: Zarządzanie i finansowanie
• Nowoczesne zarządzanie w sektorze zdrowia
• Medycyna pola walki
• Menedżer w ochronie zdrowia
• Inwestycje w sektorze zdrowia – jakie korzyści dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia?
• Edukacja medyczna – wyzwania
• Medycyna – Praca Zespołowa
• Nowoczesne narzędzia finansowania w systemie ochrony zdrowia

WARUNKI UDZIAŁU:

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl w zakładce Forum Ochrony Zdrowia. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów.

Drugiego etapu rejestracji należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymana akceptacji zgłoszenia – I etapu;
• Uczestnicy Forum mają możliwość skorzystania z zakwaterowania za pośrednictwem organizatora. Wyboru zakwaterowania Goście dokonują w drugim etapie rejestracji; o dostępności miejsc w hotelu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt rezerwacji hotelowej uzależniony jest od standardu hotelu. Standardowa rezerwacja hotelowa obejmuje 1 nocleg ze śniadaniem. W przypadku braku możliwości rezerwacji noclegu na drugim etapie rejestracji za pośrednictwem organizatora prosimy o rezerwację noclegu we własnym zakresie. Organizator nie posiada listy rekomendowanych obiektów noclegowych.

Tematy i tezy

ORGANIZATOR: Instytut Wschodni

PATRONAT HONOROWY: Minister Zdrowia

źródło informacji: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich