NASZ PATRONAT: Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 została wyłączona Aktualności

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 jest pierwszą edycją wydarzenia, podczas którego zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne na rynku stalowym – w obszarze nowoczesnej produkcji stali jak i wykorzystania jej w procesach budowlanych czy energetycznych.

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 baner RIG Katowice
Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 baner RIG Katowice

Rozwiązania adresowane dla rynku stalowego muszą uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju, dynamicznie rozwijającego się obszaru sztucznej inteligencji i implementowania rozwiązań AI w procesy technologiczne, jak również zmieniającego się otoczenia rynkowego i gwałtownych zmian geopolitycznych na świecie.

Celem Kongresu jest również budowa świadomości wspólnego działania w kierunku „zielonej” transformacji.

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej istotne kwestie związane z przyszłością polskiego hutnictwa w kontekście europejskiej transformacji energetycznej i pozyskiwania nowych technologii umożliwiających rozwój branży – łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami biznesu.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie zarówno z obszaru rynku stali i kształtowania trendów w warunkach dynamicznych zmian geopolitycznych – związanych m.in. z wojną w Ukrainie, jak też tematy stricte produkcyjne – w ramach których zostaną omówione kwestie techniczne.

W trakcie Kongresu zostaną także poruszone  tematy związane z gospodarką wodorową, finansowaniem zielonych inwestycji, kształceniem kadr, wprowadzaniem innowacji czy wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu danymi produkcyjnymi i opracowywaniu nowych technologii.

Kongres dedykowany jest przede wszystkim przedstawicielom szeroko rozumianej branży stalowej, firmom produkcyjnym oraz usługowym, specjalistom i ekspertom, ale również przedstawicielom polskich uczelni.

Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają także osoby mające wpływ na kształtowanie się warunków działania przemysłu stalowego w Polsce i kształtujących ramy europejskiej transformacji energetycznej i przemysłowej.

Ważnymi gośćmi wydarzenia będą ludzie młodzi – głównie studenci kierunków technicznych, którzy stoją u progu kariery zawodowej. Podczas Kongresu będą mogli przekonać się, iż przemysł stalowy jest nowoczesną branżą, która może wprowadzać wiele nowoczesnych, inteligentnych i ekologicznych rozwiązań – służących rozwojowi wielu innych dziedzin życia i gospodarki.

W trakcie Kongresu zostaną także poruszone tematy: zielone finansowanie w przemyśle stalowym, dystrybucja stali – perspektywy i kierunki rozwoju, człowiek w Przemyśle 4.0, stalowe wsparcie w odbudowie Ukrainy – perspektywy współpracy polsko – ukraińskiej, megatrendy kształtujące przemysł stalowy w Europie w warunkach niestabilnego otoczenia. To tylko część zagadnień, które będą poruszane podczas kongresu.

Organizator i źródło informacji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach