Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023

Możliwość komentowania Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023 została wyłączona Aktualności

Wojna na Ukrainie była bolesnym przypomnieniem o  konieczności odtwarzania niszczonej infrastruktury energetycznej i  utrzymania niezależności energetycznej państwa. Jednym z  najważniejszych elementów bezpieczeństwa i obrony kraju jest zdolność do zapewnienia stabilnego i niezależnego źródła energii. To wymaga zmiany myślenia z paradygmatu optymalizacji kosztów na redundancję i  backupowanie systemów. Rozproszenie, dywersyfikacja i elastyczność w zakresie źródeł energii wydają się koniecznością. Ale jakie są koszty, które Polska musi ponieść, aby zapewnić sobie niezależność energetyczną?

Odpowiedzi na to pytanie szukała grupa ekspertów która wzięła udział w panelu dyskusyjnym.

Ekspert Tomasz Tomasiak, dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej w Polskim Funduszu Rozwoju podkreślił, że transformacja energetyczna jest niezbędna, ponieważ tylko człowiek może przeciwdziałać anomaliom klimatycznym, które są spowodowane wzrostem stężenia CO2 i  innych gazów. Polska obecnie wytwarza tylko 12% energii z  OZE, a  większość pochodzi z  węgla i  źródeł nieodnawialnych. Zmiana ta jest konieczna, aby poradzić sobie ze zmianami klimatu.

Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. Strategii i  Rozwoju Tauron podkreślił, że przyspieszenie transformacji energetycznej wymaga technologii.

– Powinniśmy również stawiać na innowacyjne rozwiązania w  dziedzinie przechowywania energii, takie jak baterie litowo-jonowe czy wodorowe. Te technologie mają już swoje zastosowania, ale wciąż potrzebują dalszego rozwoju, aby były bardziej efektywne i  tańsze. Ważne jest również, abyśmy przestali subsydiować węgiel i  inne źródła nieodnawialne, które generują negatywny wpływ na środowisko i  zdrowie ludzi. Powinniśmy zainwestować w  odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, słońce czy biomasa, które są nie tylko ekologiczne, ale także coraz bardziej konkurencyjne cenowo.

Dyskusja na temat ekonomii nowej energii pokazała, że transformacja energetyczna jest nieunikniona i konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i  Europy oraz przyczynić się do walki ze zmianami klimatu. Jednocześnie wiąże się to z  wysokimi kosztami, ale jest to cena, którą musimy zapłacić, aby uniknąć powtórzenia scenariusza wojny na Ukrainie. Właściwe zarządzanie finansami i  inwestowanie w innowacyjne technologie mogą pomóc w  ograniczeniu kosztów transformacji i  przyspieszeniu procesu. Jednocześnie ważne jest, aby politycy i przedsiębiorcy zrozumieli potrzebę działań na rzecz transformacji energetycznej i  podjęli odpowiednie kroki w celu jej przyspieszenia.

Źródło informacji: Fundacja Czyste Powietrze/Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023