Leki zdrożeją jeśli drastycznie wzrośnie opłata za wodę

Możliwość komentowania Leki zdrożeją jeśli drastycznie wzrośnie opłata za wodę została wyłączona Aktualności, Biznes

apteka-1

700 proc. wzrost opłaty za usługi wodne dla branży farmaceutycznej przełoży się bezpośrednio  na podwyższenie cen leków – ostrzegają Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polski Związek Producentów Leków bez recepty, Polfarmed, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” i Konfederacja Lewiatan.

Branża farmaceutyczna stanowczo protestuje przeciwko projektowanej próbie wprowadzenia kilkusetprocentowej podwyżki stawki za pobór wody do produkcji farmaceutycznej. Projekt prawa wodnego, który wprowadza podwyżkę, o wiele wyższą niż np. dla branży chemicznej, jest rozpatrywany w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

– Tak wysoki wzrost kosztów zużycia wody rzecznej i głębinowej negatywnie wpłynie na funkcjonowanie krajowych producentów. Zmniejszą się ich możliwości eksportowe poprzez utratę konkurencyjności. Mniej pieniędzy będą przeznaczali na inwestycje związane z badaniami i rozwojem – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wzrost opłat może też spowodować przebudowę portfela krajowych wytwórców, którzy w chwili obecnej już dużą cześć leków wytwarzają na granicach opłacalności, a część  nawet poniżej tej granicy. Krajowi wytwórcy nie będą już mogli obniżać cen leków, na których szczególnie zależy  Ministerstwu Zdrowia.

Branża farmaceutyczna apeluje więc m.in. o:

– obniżenie stawki zmiennej do poziomu ustalonego dla branży spożywczej i chemicznej za pobór: wody podziemnej z proponowanej kwoty 2,10 zł do 0,70 zł za m3 oraz wody powierzchniowej z proponowanej kwoty 1,05 zł do 0,35 zł za m3.

–  utrzymanie sposobu naliczania opłat za wody opadowe i roztopowe od m2, a nie jak zaproponowano – od m3, co pozwala na uniknięcie konieczności opomiarowania deszczówki.

– wykorzystanie opłat za usługi wodne na cele inwestycyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zamiast konieczności ich uiszczania lub zastosowanie podobnego rozwiązania ekonomicznego, umożliwiającego przedsiębiorcy zarządzanie gospodarką wodną zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

– zniesienie tzw. opłat stałych – zarówno w zakresie poboru wody, jak też odprowadzanych wód i ścieków

  Konfederacja Lewiatan