Kredyt na studia medyczne – rusza przyjmowanie wniosków

Możliwość komentowania Kredyt na studia medyczne – rusza przyjmowanie wniosków została wyłączona Aktualności, Nauka

Bank Pekao S.A., jako jedyny bank w Polsce, kolejny raz rozpoczyna nabór wniosków o sfinansowanie czesnego za płatne studia na kierunku lekarskim. Kwota refinansowania może sięgnąć nawet 22 tys. złotych za semestr. W pierwszej edycji programu – w roku akademickim 2022/2023, Bank Pekao S.A. udzielił blisko 1800 takich kredytów.

kredyt na studia medyczne fot. Bank Pekao S.A
kredyt na studia medyczne fot. Bank Pekao S.A

Kredyt na studia medyczne ma zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunku lekarskim. Dzięki temu osoby, które marzą o tym, aby zostać lekarzami, będą mogły zrealizować swoje plany. Środki na studia są finansowane przez Bank Pekao S.A. preferencyjnym kredytem. Studenci mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania, poręczenia kredytu, a także z całkowitego lub częściowego umorzenia kredytu. Wszystko z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

– Kredyt na studia medyczne to jeden z elementów „Pakietu dla młodych”, czyli działań podejmowanych na rzecz studentów, absolwentów i rezydentów. Dzięki preferencyjnemu kredytowi zwiększamy dostęp do odpłatnego kształcenia na kierunku lekarskim. Tym samym zwiększamy zasoby kadrowe systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

–  Obserwujemy duże zainteresowanie kredytem na studia medyczne. Od kiedy uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, czyli od ponad roku, skorzystało z niego już blisko 1800 studentów, którzy łącznie otrzymali 80 mln zł na refundację nauki. W ten sposób, jako polski bank rozwoju, przyczyniamy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program naszego modelu biznesowego – Ochrona zdrowia – mówi Piotr Grzebalski, dyrektor tego programu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od początku października br. Bank Pekao S.A. przyjmuje wnioski o kredyt na finansowanie opłat za studia w roku akademickim 2023/2024 i kolejnych latach. Kredyt jest wypłacany w transzach co semestr na rachunek uczelni i można nim sfinansować czesne za cały okres studiów. Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia semestru zimowego. Po upływie tego terminu o kredyt będzie można ubiegać się dopiero na początku kolejnego semestru.

Aby  otrzymać kredyt wystarczy złożyć wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Oprócz wniosku potrzebny będzie tylko dokument tożsamości i zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że wnioskujący jest studentem na płatnym kierunku lekarskim, gdzie nauka odbywa się w języku polskim.

Maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu zależy od tego, kiedy student rozpoczął studia:

  • studenci, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2023/2024 mogą otrzymać kredyt z maksymalną transzą 22 tys. zł za semestr, czyli nawet 264 tys. złotych w ciągu 6 lat studiów,
  • dla studentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej, maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu wynosi: 20 tys. zł dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2022/2023 albo 18 tys. zł dla tych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022.

– Cieszymy się, że program jest tak popularny wśród młodych ludzi – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej. – To dobra alternatywa dla osób chcących studiować medycynę. Kredyt pozwala na spokojne zajęcie się nauką w trakcie trwania studiów i specjalizacji, a następnie długofalowe rozplanowanie spłaty kolejnych rat kredytu. A co ważne, wiele osób, przy spełnieniu odpowiednich warunków, będzie mogło skorzystać z całkowitego umorzenia kredytu – dodaje.

Kredyt może być umorzony w całości jeśli student przepracuje 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową w ciągu maksymalnie 12 lat od daty zakończenia studiów. Czas ten skraca się, jeżeli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Kredyt na studia medyczne to atrakcyjna forma finansowania nauki na preferencyjnych warunkach. Spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat i rozpocznie się po 12 latach karencji. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt, a drugą połowę dopłaca BGK, który jest operatorem funduszu.

Więcej informacji o kredycie na stronie Banku Pekao S.A.: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html

źródło informacji: Departament Komunikacji Bank Pekao S.A