Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą uczciwi przedsiębiorcy

Możliwość komentowania Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą uczciwi przedsiębiorcy została wyłączona Aktualności, Biznes, Prawo i Podatki

prawo-3

Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt zmian w ustawie o VAT.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów urząd skarbowy może przedłużyć zwrot podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej, postępowania kontrolnego i podatkowego. Po zmianach fiskus sprawdzać będzie także rozliczenia innych podatników biorących udział w transakcji.

– W praktyce planowana regulacja pozwoli urzędnikom przedłużać terminy zwrotu na czas nieokreślony. Nowy zakres czynności weryfikacyjnych polegający m.in. na sprawdzeniu rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w transakcjach z podatnikiem oraz sprawdzeniu zgodności tych rozliczeń z faktycznym ich przebiegiem oznacza, że te będą trwały bez końca, a ryzyko przewlekłego prowadzenia postępowania poniesie podatnik występujący o zwrot podatku – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan,.

Spowoduje to zwiększenie liczby przypadków, w których bezpośredni wpływ na upadek przedsiębiorcy miały działania organów podatkowych. Przypadki, w których zwrot VAT został zatrzymany nienależnie często prowadzą do utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę.

Tym samym wydłużanie terminu zwrotu VAT dla danego podatnika, w celu weryfikacji rozliczeń innych podmiotów, o których istnieniu i udziale w transakcji kontrolowany nawet nie wie, nie znajduje żadnego uzasadnienia. Tym bardziej niedopuszczalne jest pozbawienie podatników prawa do złożenia zażalenia na postanowienie, na podstawie którego następuje wstrzymanie zwrotu VAT. Jest to regulacja skrajnie profiskalna, stwarzająca możliwość ogromnych nadużyć, których negatywnym skutkom podatnik nie może zapobiec.

Rozszerzenie zakresu czynności na kontrahentów kontrolowanego grozi także naruszeniem przepisów o tajemnicy przedsiębiorstw, np. dotyczącej dostawców oraz stosowanych cen. Podatnik występujący o zwrot VAT odnajdzie w aktach sprawy dane wszystkich podmiotów biorących udział w dostawie danego towaru i będzie miał możliwość pominięcia części tych podmiotów przez zakup od podmiotów występujących na poprzednim etapie obrotu, co istotnie uderzy w podmioty działające jako handlowcy.