Łukasz Smółka: Kolej na Małopolskę!

Możliwość komentowania Łukasz Smółka: Kolej na Małopolskę! została wyłączona Aktualności

Ostatnie lata to systematyczny rozwój usług kolejowych organizowanych przez Województwo Małopolskie. W rozkładzie jazdy 2023/2024 Operatorzy: Polregio S.A., Koleje Małopolskie Sp. z o.o. i Koleje Śląskie Sp. z o.o. wykonają łącznie rekordową pracę eksploatacyjną przekraczającą 9 mln pociągokilometrów.

Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego fot. mat. prasowe UMWM
Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego fot. mat. prasowe UMWM

Kontynuując działania na rzecz rozwoju kolejowych usług pasażerskich w regionie, uruchomiono nowe połączenia do Oświęcimia – przedłużając relację kursów Kraków – Podbory Skawińskie/Przeciszów.

Ogółem z Oświęcimia do Krakowa pociągi kursują co godzinę zarówno przez Trzebinię jak i  Skawinę. Powróciły również po ponad trzech latach przerwy codzienne pociągi do Czechowic-Dziedzic. W  poprzednim roku pojawiły się nowe połączenia Kraków – Olkusz. Dobiega także końca trwająca wiele lat modernizacja trasy z  Krakowa do Zakopanego, co zaowocuje większą liczbą pociągów do stolicy Tatr.

Województwo Małopolskie sukcesywnie rozbudowuje kolejowy park taborowy. Najnowsze pojazdy w  liczbie 13 szt. zostały dostarczone w roku 2021. Pojazdy te zapewniają najwyższe standardy komfortu i  bezpieczeństwa podróży. Zrealizowana została także inwestycja pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” Kolei Małopolskich, mająca na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w  Małopolsce. – Naszym celem jest zlikwidowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Małopolsce. Wszystkie działania są skierowane na realizację celu, jakim jest równomierny rozwój całego regionu. Sprawny transport pozwala na pełny rozkwit potencjału, jaki posiada każdy z  zakątków naszego województwa – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Dopełnieniem oferty kolejowej jest stworzony przez Województwo, we współpracy z  Miastem Krakowem i  Gminami wchodzącymi w  skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zintegrowany system taryfowo-biletowy. Dzięki obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2023 r. ofertom – „Bilet Metropolitalny” i  „Małopolski Bilet Zintegrowany” – mieszkańcy naszego województwa otrzymali możliwość podróżowania zarówno uruchamianymi przez Województwo Małopolskie pociągami i autobusami (Autobusowe Linie Dowozowe), jak i  komunikacją miejską w  Krakowie oraz gminną komunikacją autobusową organizowaną na terenie aglomeracji krakowskiej. Oferta biletów jest zróżnicowana (obejmuje zarówno bilety czasowe, jak i miesięczne) i łatwo dostępna – wszystkie rodzaje biletów dostępne są w  należącym do Województwa Małopolskiego systemie pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna.