PKP Telkol skutecznie wspiera modernizację kolei

Możliwość komentowania PKP Telkol skutecznie wspiera modernizację kolei została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Nauka

PKP TELKOL podpisała ze Spółką DP System strategiczną umowę na ok. 60 milionów złotych. Dotyczy ona modernizacji linii nr 7 i jest jednym z największych kontraktów kolejowych realizowanych w Polsce – wartość całej inwestycji PKP PLK przekracza 3 mld zł! Udział PKP TELKOL jest związany z realizacją prac teletechnicznych.

w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Łączności reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Kucharczyka, a PKP TELKOL sp. z. o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mirosława Gilarskiego. fot. mat. prasowe

Konsorcjum THALES Polska i DP SYSTEM. Spółka PKP TELKOL będzie odpowiedzialna za budowę między innymi sieci kablowej, systemów PPOŻ i systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów nadzoru audio-wizualnego oraz zapewnienie łączności przewodowej i radiołączności.

 

Wielka inwestycja na trasie Otwock – Lublin

Na trasie Otwock – Lublin powstanie m.in.:77 zmodernizowanych peronów na 34 stacjach i przystankach, 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych z 16 windami, 355 km torów kolejowych i sieci trakcyjnej, 383 nowe rozjazdy, 71 przebudowanych obiektów inżynieryjnych, 3 nowe Lokalne Centra Sterowania: w Pilawie, Dęblinie i Lublinie, 68 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych. Zakończenie prac telekomunikacyjnych prowadzonych przez PKP TELKOL planowane jest na koniec listopada 2019.

PKP TELKOL  (do końca 2017 r. PKP Utrzymanie) jest spółką powstałą stosunkowo niedawno, w kwietniu 2014 roku, ale już bardzo dobrze przygotowaną do realizacji tak odpowiedzialnych i dużych przedsięwzięć. Powstała w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017/2018 Spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL spółka z o.o. jest PKP S.A. Centralę spółki zlokalizowano w Warszawie. Agendy terytorialne są w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.

Obsługą techniczną zajmuje się ponad 400 pracowników, zorganizowanych w 73 zespołach technicznych, wyposażonych w ponad 100 samochodów serwisowych, niezbędny sprzęt pomiarowy i narzędzia specjalistyczne. Obsługę Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, wygłaszanie zapowiedzi i komunikatów głosowych realizuje ponad 450 operatorów w całej Polsce. Blisko 200 pracowników zajmuje się realizacją kontraktów na budowę lub modernizację systemów telekomunikacyjnych i infrastruktury teletechnicznej.

 

Uczestniczą w programie Polska cyfrowa

PKP TELKOL ma już wystarczający potencjał do tego, aby uczestniczyć w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach np. w programie Polska cyfrowa.

Firma bierze udział w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych (m.in. budowa szaf OLT, mikrokanalizacji kablowej) w regionach: kujawsko – pomorskim, jeleniogórskim i zachodniopomorskim. W I fazie projektu, podłącza szkoły (jednostki oświatowe), które zostały skierowane do projektu przez OSE Ministerstwa Edukacji. Całość wykonywana jest w technologii FTTH z zastosowaniem najwyższego stopnia jakości. Projekt realizowany jest od czerwca 2018 i obejmuje wykończenie pod klucz (projekt + budowa).
PKP TELKOL jest jednym z niewielu wykonawców którzy spełnili wymagania ilościowe (z przekroczeniem oczekiwanej liczby podłączeń), czasowe ( harmonogramowe ) i jakościowe za co Zleceniodawcy podziękowali zespołowi.

Firma z powodzeniem uczestniczy również w działaniach związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce. Wprowadzanie elektromobilności jest jednym z filarów Rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, zapewnia Ustawa o elektromobilności uchwalona przez Sejm 11 stycznia 2018 roku.

PKP TELKOL aktywnie włączył się w ten program realizując, wspólnie z PKP S.A. i KZŁ Bydgoszcz, budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy wybranych dworcach PKP. W ramach podpisanej z PKP S.A. umowy PKP TELKOL w systemie projektuj/buduj wykonał zewnętrzne linie zasilające do stacji ładowania samochodów elektrycznych przy dworcach PKP w Katowicach, Katowicach Ligocie, Częstochowie i Gliwicach.

 

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

PKP Telkol wspiera również edukację zawodową młodzieży w kierunkach leżących w obszarze działalności firmy. W tym roku np. w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Łączności reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Kucharczyka, a PKP TELKOL sp. z. o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mirosława Gilarskiego. W wydarzeniu wziął udział również Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Pan Łukasz Smółka.

Dzięki porozumieniu, uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu zorganizowanych przez Spółkę na terenie Małopolski. Młodzież będzie miała możliwość odbywania staży wakacyjnych organizowanych przez Spółkę. PKP Telkol będzie wspierał działania promocyjne Szkoły podczas dni otwartych organizowanych przez tę placówkę i na  Targach Edukacyjnych.

Montaż szafki kablowej w szkole fot. mat. prasowe

– Oferowane przez nas praktyki zawodowe i staże z zakresu telekomunikacji kolejowej i radiołączności mogą być dla wielu początkiem kariery w stabilnej i nowoczesnej firmie należącej do Grupy PKP – mówi Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP TELKOL.

Porozumienie o współpracy wpisuje się w zaktualizowaną Strategię „EUROPA 2020” przyjętą  w kwietniu przez Radę Ministrów. Zmiany organizacyjne obejmą nowy model współpracy szkolnictwa branżowego i technicznego z gospodarką, w którym priorytetem będzie kształtowanie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

– Rewolucja telekomunikacyjna wciąż trwa. Dziś, obok konieczności zapewnienia łączności między ludźmi, musimy komunikować ze sobą poszczególne urządzenia, działające w coraz większym stopniu w sposób autonomiczny. PKP TELKOL prowadzi projekty pilotażowe i badawcze, testuje nowe rozwiązania, a wkrótce zamierza otworzyć własne laboratorium, aby rozwijać usługi bazujące na koncepcji internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Dla młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych ludzi, drzwi Spółki są otwarte – dodaje Mirosław Gilarski, prezes Zarządu PKP TELKOL.