KOB GROUP – Detektyw pomoże zarówno przedsiębiorcy jak i prywatnej osobie

Możliwość komentowania KOB GROUP – Detektyw pomoże zarówno przedsiębiorcy jak i prywatnej osobie została wyłączona Aktualności

KOB GROUP jest profesjonalną agencją detektywistyczną, która od blisko 10 lat wspiera swoich klientów w rozwiązywaniu trudnych spraw. Firma prowadzi swoje działania w kraju i za granicą. Każdy detektyw zatrudniony w KOB GROUP posiada licencje oraz jest wysoko wykwalifikowanym profesjonalistą wyspecjalizowanym w wąskich obszarach, w których się specjalizuje. W tym tekście chcemy zwrócić uwagę na dwa, główne obszary ich wsparcia: usługi detektywistyczne dla biznesu, oraz klientów indywidualnych.

KOB GROUP kompleksowa ochrona biznesu

OFERTA DLA BIZNESU

Zakres oferty dla biznesu jest bardzo szeroki. Przedsiębiorca, który zwróci się do KOB GROUP może liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie w każdym z obszarów szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony. Dotąd sprawnie działająca firma nagle zaczyna borykać się z trudnościami – być może ich źródło znajduje się wewnątrz struktury przedsiębiorstwa? Jak w porę wykryć i przeciwdziałać takim zagrożeniom? Jak skutecznie przeprowadzić wywiad gospodarczy? Jak dokonać ustaleń majątkowych dłużników firmy i skutecznie przeprowadzić egzekucję należności? Jak chronić się przed nieuczciwą konkurencją? W jaki sposób przeprowadzić audyt śledczy, dzięki któremu wykryjemy źródła nadużyć, rażących błędów, niedotrzymania warunków umowy przez osoby zatrudnione w firmie? Do długiej listy specjalistycznych usług możemy jeszcze zaliczyć: weryfikację pracowników, sprawdzanie przeszłości osób i firm, wykrywanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS, organizowanie poufnych spotkań biznesowych, audyty bezpieczeństwa, informatykę śledczą, ochronę osobistą VIP i wiele innych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

KOB detektywi

Wykrywanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS

Obawiasz się, że twoja firma mogła paść ofiarą nielegalnego pozyskiwania danych z wykorzystaniem podsłuchów i aparatury szpiegującej? To coraz bardziej powszechny proceder, o którym bywa głośno w świecie biznesu, polityki, ale również życiu osobistym. Innowacyjne urządzenia szpiegujące i monitorujące są coraz bardziej zmyślne i powszechnie dostępne. Nie oznacza to jednak, że nie można chronić swojego biznesu przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Agencja detektywistyczna KOB GROUP oferuje usługę pełnej kontroli antypodsłuchowej, która może obejmować pomieszczenia, samochody, telefony czy komputery.

Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to usługa dla biznesu, której podstawowym celem jest uzyskanie pełnej wiedzy na temat bieżącej sytuacji w zakresie środowiska pracy, pomieszczeń, obiektów, zależności w strukturze, ochrony danych, bezpieczeństwa osób i informacji, przechowywania strategicznych danych, dokumentów, bezpieczeństwa sieci IT i wszystkich innych sfer działania, które istotnie wpływają na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy.

Poufne spotkania biznesowe

Organizując ważne, strategiczne spotkania biznesowe należy mieć pewność, że poufne dane, plany biznesowe czy podjęte decyzje nie dotrą do niepowołanych osób. Agencja detektywistyczna KOB GROUP zajmuje się obsługą poufnych spotkań biznesowych, sprawdzając i organizując przestrzeń w taki sposób, aby mieć absolutną pewność, że jest to strefa pozbawiona podsłuchów i innych urządzeń inwigilujących.

Weryfikacja pracowników

Weryfikacja pracowników przez detektywa KOB GROUP to usługa, której celem jest ochrona dobrego imienia firmy oraz jej interesów. Zatrudniając strategicznych pracowników powierzamy im wrażliwe dane – często poufne, szereg informacji o przedsiębiorstwie oraz dostęp do narzędzi wewnętrznych, których niewłaściwe wykorzystanie może narazić firmę na poważne straty. Dzięki weryfikacji pracowników można zyskać pewność, że zatrudniane na istotnych stanowiskach osoby są godne zaufania, kompetentne oraz uczciwe.

Szczegóły oraz pełny zakres usług KOB GROUP dla biznesu można znaleźć pod adresem: https://detektywigroup.pl/oferta-dla-biznesu/

OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Bardzo szeroka jest również oferta KOB GROUP adresowana do osób prywatnych. Obejmuje ona m.in.: wsparcie przy sprawach cywilnych, spadkowych, karnych, rozwodowych, obserwację osób i mienia, kontrobserwację, wywiad środowiskowy, poszukiwanie osób, ustalenia majątkowe, sprawdzanie przeszłości, wykrywanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS, oprogramowania szpiegowskiego w telefonie, komputerze i wiele innych.

KOB usługi detektywistyczne

Jak poradzić sobie w sądzie

W sądzie, w sprawach rozwodowych nie liczą się podejrzenia, ani subiektywna ocena osoby zdradzanej. Moc sprawczą mają jedynie bezsporne dowody. Dzięki rzetelnie zebranemu materiałowi dowodowemu można otrzymać rozwód z orzeczeniem o winie zdradzającego współmałżonka. Detektywi KOB GROUP wspierają klientów w tym trudnym dla nich procesie, dostarczając niepodważalne materiały dowodowe, gotowe do użycia w sądzie.

Sprawy spadkowe

W sprawach spadkowych, detektywi KOB GROUP przeprowadzają śledztwa, mające na celu zebranie wszystkich niezbędnych informacji na temat spadkobiercy/spadkobierców. Ze względu na fakt, iż testamenty często zawierają dane nieaktualne lub będące niezgodne ze stanem faktycznym, bardzo powszechną jest potrzeba ustalenia danych personalnych, adresu czy statusu spadkobiercy.

Sprawy karne

Detektywi KOB GROUP oferują również pomoc prawno-śledczą w toczących się i planowanych sprawach karnych. Obsługują osoby prywatne oraz firmy, których interesy zostały narażone w wyniku nieuczciwych działań. Pomagają zbierać dowody, umożliwiające dochodzenie swoich praw w sądzie. Działają również w obronie osób, które padły ofiarą nieuczciwego postępowania i grozi im wyrok skazujący, a same nie są w stanie udowodnić swojej niewinności.

Szczegóły oraz pełny zakres usług KOB GROUP dla klientów indywidualnych można znaleźć pod adresem: https://detektywigroup.pl/oferta-dla-osob-prywatnych/

W KOB GROUP pracują licencjonowani detektywi, wykwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, audytorzy, specjaliści z zakresu kontroli wewnętrznej oraz wywiadu gospodarczego, prawnicy, informatycy śledczy, eksperci z zakresu ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa IT oraz szerokie grono profilowanych doradców. Wszyscy razem tworzą zespół, który prężnie realizuje powierzone zadania na najwyższym poziomie.