Jacek Wiśniowski: Lidzbark Warmiński – inteligentne miasto dobrego życia

Możliwość komentowania Jacek Wiśniowski: Lidzbark Warmiński – inteligentne miasto dobrego życia została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Jackiem Wiśniowskim burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, rozmawia Radosław Nosek

Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu wziął Pan udział w debacie „Smart City – inteligentne inwestycje w mieście przyszłości”. W co i  jak należy inwestować, aby miasto było rzeczywiście inteligentne?

Każda inwestycja rozpoczyna się od potrzeb naszych mieszkańców. Smart City to miasto, które zaspokaja potrzeby jego mieszkańców z  wykorzystaniem posiadanych narzędzi i  wiedzy. W  tym wypadku narzędziem są nowe technologie, a wiedzą są konsultacje z  mieszkańcami. Inwestycje w  Lidzbarku Warmińskim mają komplementarny charakter i  wzajemnie się uzupełniając dają możliwości sprawniejszego funkcjonowania społeczeństwa i realizują jego potrzeby. Smart City to nowe drogi ze  ścieżkami pieszo-rowerowymi, to doświetlone przejścia dla pieszych, to komunikacja miejska bezpłatna, to energooszczędne oświetlenie uliczne zarządzane zdalnie, to urządzenie przestrzeni publicznej tak, aby każdy od najmłodszego do najstarszego mieszkańca mógł korzystać z wprowadzonych rozwiązań.

Jakie działania z  zakresu Smart City są podejmowane i  planowane w Lidzbarku Warmińskim?

W  Lidzbarku Warmińskim podejmujemy wiele inicjatyw, które mają elementy Smart City. W ramach projektu informatycznego e-usług wprowadziliśmy System Informacji Przestrzennej z  modelem 3 D oraz zinformatyzowaną obsługę mieszkańców. Wdrożony SIP jest rozwiązaniem nowatorskim na skalę kraju. Mamy też zamontowane czujniki jakości powietrza i mieszkańcy poprzez system informatyczny mogą ja sprawdzać. W ubiegłym roku zamontowaliśmy również trzy Stacje Uzdatniania Powietrza. Oczyszczacze ATANOX przeznaczone są do oczyszczania powietrza atmosferycznego poprzez filtracje lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, w  szczególności spalin oraz gazów i dymów pochodzących z  kominów czyli smogu. Jakość środowiska miejskiego i  życia mieszkańców jest dla nas priorytetem. W 2021 roku uruchomiliśmy pierwszą w historii, opartą na autobusach elektrycznych komunikację miejską oczywiście z dedykowaną do tego aplikacją. Oczywiście, mamy w  mieście inteligentne ławki i wiele innych drobnych rozwiązań ułatwiających życie mieszkańców.

Bardzo ważnym aspektem jest również termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wprowadzenie zielonej energii. Wykonaliśmy termomodernizację budynku Urzędu Miasta, hali sportowej, budynków dwóch szkół podstawowych. W  chwili obecnej przygotowujemy się do termomodernizacji ostatniej naszej szkoły. Planów jest wiele, między innymi rozwój taboru elektrycznych autobusów i budowa inteligentnych przystanków.

Nie tylko Gmina wprowadza rozwiązania Smart City ale także działające w  mieście firmy. W  Lidzbarku Warmińskim w  ramach inwestycji firmy Veolia powstaje ciepłownia przyszłości, która zostanie uruchomiona w  przyszłym roku. Kotłownia ma w 90% opierać się na odnawialnych źródłach energii. Bardzo mnie to cieszy gdyż widzę, że ten kierunek rozwoju naszego miasta realizowany jest nie tylko przez nas, ale również przez mieszkańców.

Lidzbark Warmiński
Uzdrowisko fot. mat. prasowe Lidzbark Warmiński

Czy Lidzbark Warmiński jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów? Co miasto może zaoferować potencjalnym inwestorom?

Od lat kładziemy nacisk na stworzenie inwestorom dogodnych warunków do rozwoju. Począwszy od przygotowania terenów inwestycyjnych w  infrastrukturę drogową i  niezbędne media, poprzez umożliwienie nabycia nieruchomości w  formie użytkowania wieczystego po zwolnienia z  podatków lokalnych. Kilka lat temu stworzyliśmy Punkt Obsługi inwestora, który odpowiada za kontakty z  przedsiębiorcami oferując opiekę przed inwestycyjną jak i  po inwestycyjną, organizuje również cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców. Te działania między innymi pozwoliły nam zbycie wszystkich terenów na strefie przemysłowej, może tego jeszcze nie widać gołym okiem gdyż wiele inwestycji zostało wstrzymanych i przesuniętych na kolejne lata ze względy na różne perturbacje wywołane wirusem i sytuacją geopolityczną, ale liczymy że najbliższe lata przyniosą nam nowe miejsca pracy w tym miejscu.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie terenami inwestycyjnym rozpoczęliśmy procedurę powiększenia strefy przemysłowej o kolejne 40 ha przy ul. Dąbrowskiego. Pragniemy również wykorzystać powstającą infrastrukturę uzdrowiskową do przyciągnięcia inwestorów. Przygotowaliśmy ponad 4 ha terenów w  strefie uzdrowiskowej, które sąsiadują z  tężniami oraz Leśnym Parkiem Uzdrowiskowym. Posiadamy również terenu usługowo-handlowe znajdujące się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 51. Mamy wiele do zaoferowania potencjalnym inwestorom i robimy wszystko, aby inwestowanie w  Lidzbarku Warmińskim po prostu się opłacało.

Kiedy będziemy mogli przyjeżdżać jako kuracjusze do uzdrowiska Lidzbark Warmiński?

Za nami już dwa etapy budowy infrastruktury uzdrowiskowej. W  2017 roku oddaliśmy do użytku Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny, który tworzy warunki do odpoczynku i  różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Wyposażono go w  urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i  elementy małej architektury. Na całym obszarze znajdują się drogowskazy oraz tablice edukacyjne, informujące o miejscach wartych uwagi i ciekawostkach związanych z parkiem.

W  ubiegłym roku zakończyliśmy budowę tężni, placu zabaw oraz promenad. W  chwili obecnej trwa ostatni etap budowy. Powstaje Pawilon Zdrowia z  małą tężnią, tor wysiłkowy oraz kolejne promenady. Planujemy zakończenie prac na wiosnę przyszłego roku. I  wtedy zapraszamy kuracjuszy do Lidzbark Warmińskiego. Chociaż muszę przyznać, że już w  tym roku widzieliśmy duże zainteresowanie naszymi tężniami. Jest to drugi tego typu obiekt w  naszym województwie, ale pod względem architektonicznym jest on nieporównywalny do żadnego w  Polsce. Tężnia ma kształt ślimaka, symbolu Sieci Miast Cittaslow, miast dobrego życia, do której Lidzbark Warmiński należy od 2007 roku. Ruch ten wśród swoich celów ma podnoszenie jakości życia mieszkańców m.in. poprzez wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych a więc również w duchu Smart City.