Jacek Wiśniowski: Kapitał ludzki jest źródłem sukcesu naszego miasta

Możliwość komentowania Jacek Wiśniowski: Kapitał ludzki jest źródłem sukcesu naszego miasta została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Jackiem Wiśniowskim burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, rozmawia Radosław Nosek

Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Jacek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego fot. mat. prasowe Lidzbark

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach uczestniczył Pan w panelu tematycznym poświęconym jakości powietrza. Jakie najważniejsze wnioski płyną dla Pana jako samorządowca, z tej debaty?

Panel był bardzo interesujący i  odbyła się dynamiczna dyskusja wskazująca na jedno, że transformacja działalności człowieka w  stosunku do środowiska, a  w  tym wypadku wpływ na powietrze, wymaga zmiany mentalności ludzkiej, a także innego definiowania wartości potrzeb ludzkich. Bez czystego powietrza ziemia, w  tym istoty żywe nie będą istnieć a głównym trucicielem jest człowiek.

Mając na względzie spojrzenie przedstawicieli różnych grup społecznych biorących udział w  panelu można mieć nadzieję, że my ludzie możemy to wszystko zmienić tylko wymagana jest pełna współpraca różnych środowisk z całego świata. Nauka, biznes, samorządy, stowarzyszenia ekologiczne, medycy zauważają problem który trzeba rozwiązać i to bardzo szybko. Nowe technologie pozwalają na to, aby wykorzystać je dla dobra całej planety. My samorządowcy mamy w tym bardzo ważny udział i powinniśmy tworzyć dobry klimat współpracy międzysektorowej. Taki jest wniosek ostateczny.

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie wskazują na jeszcze większe zmniejszenie prognozowanych wpływów z udziałów podatku dochodowym PIT oraz mniejsze subwencje. Taki stan rzeczy doprowadzi do konieczności zadłużenia miasta i wstrzymania wielu inwestycji.

Jakie działania podejmowane są w Lidzbarku Warmińskim w  zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego, jako alternatywy dla aut prywatnych?

Lidzbark Warmiński jako miasto rozwija się w następujących kierunkach: jego rozwoju gospodarczego tj. turystyka, sport, uzdrowisko, mała i  średnia przedsiębiorczość. Trzy z  nich są oparte na dobrych warunkach środowiskowych. Jednym z  naszych działań, aby utrzymać dobre warunki środowiskowe jest wprowadzenie transportu zbiorowego opartego na taborze niskoemisyjnym jakim są zakupione autobusy elektryczne. Jest to pierwsza w historii naszego miasta komunikacja miejska. Celem zachęcenia społeczeństwa do korzystania z  komunikacji zbiorowej przejazdy nim są darmowe dla wszystkich pasażerów. Liczymy na to, że zmniejszy się ruch pojazdami spalinowymi, a  co za tym idzie i  zanieczyszczenie powietrza. Takie działanie jest wsparciem promocji wykorzystania pojazdów elektrycznych do innych form przemieszczania się np. rowerów elektrycznych, czy też elektrycznych samochodów osobowych.

Rok 2022 nie będzie łatwy dla samorządów m.in. z uwagi na projektowane zmiany podatkowe PIT i  CIT, które znacznie obniżą samorządom dochody budżetowe z tych źródeł. Jak gmina przygotowuje się do tych wyzwań?

W związku z licznymi inwestycjami wspieranymi przez uzyskane dofinansowania ze środków zewnętrznych tj, unijnych i  rządowych jesteśmy największym od kilku lat inwestorem w Lidzbarku Warmińskim. Przed pandemią wspierało to często nasze lokalne firmy, które startując w  przetargach wygrywały wykonując prace na lokalnym rynku z udziałem pracowników zamieszkałych w Lidzbarku Warmińskim. Takie sytuację dawały nam wzrost udziałów w szczególności w podatku PIT.

Od 2020 roku my nie zwolniliśmy w inwestycjach, lecz wiele firm wstrzymało prace, a co za tym idzie i zmalały udziały w podatku. Zrobiliśmy wiele cięć w budżecie na 2020 oraz 2021 rok, które niestety nie wystarczyły przy tak dynamicznym wzroście cen i usług oraz wynagrodzeń.

Zmiany podatkowe w  Polskim Ładzie wskazują na jeszcze większe zmniejszenie prognozowanych wpływów z  udziałów podatku dochodowym PIT oraz mniejsze subwencje. Taki stan rzeczy doprowadzi do konieczności zadłużenia miasta i  wstrzymania wielu inwestycji. My jako miasto staramy się promować nasze tereny inwestycyjne i zachęcać do budowy nowych firm, które w  konsekwencji mogą dać szanse zwiększenia dochodów własnych i  pokrycia wydatków bieżących. Przygotowaliśmy plan inwestycyjny pod kątem uzbrojenia nowych terenów. Wprowadziliśmy komunikację miejską aby zachęcić ludzi do osiedlania się w Lidzbarku Warmińskim. Budujemy nowe obiekty uzdrowiskowe, aby rozwijać ten kierunek rozwoju gospodarczego. Staramy się modernizować nasze obiekty użyteczności publicznej w oparciu o energetykę odnawialną, aby zmniejszyć koszty utrzymania.

Jakie będą najważniejsze czynniki rozwoju Lidzbarka Warmińskiego w najbliższych latach?

Sadzę że najważniejsze czynniki rozwoju to inwestycje i  przedsiębiorczość. W  tym wszystkim kapitał ludzki jest źródłem sukcesu naszego miasta Lidzbark Warmiński.