7. Edycja Kongresu 590 w Rzeszowie

Możliwość komentowania 7. Edycja Kongresu 590 w Rzeszowie została wyłączona Aktualności

17-18 listopada 2022 startuje Kongres 590, Tematem wiodącym 7. edycji jest współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza. To region charakteryzujący się dynamicznym rozwojem gospodarczym, co przekłada się na wzrost zamożności obywateli jego krajów. Jednocześnie współpraca w ramach tego formatu przynosi wymierne korzyści, jak realizacja wspólnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw biznesowych, wymiany naukowej i kulturalnej.

Wyzwania przed jakimi staje region Trójmorza, potwierdzają słuszność wybranej drogi – drogi współpracy. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów wymaga lepszego rozpoznania własnych możliwości, potrzeb i trudności. W ramach 7. edycji Kongresu podejmowane są tematy omawiające całe spektrum współpracy, wyznaczenie nowych celów, a przede wszystkim zacieśnianie relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i wszystkimi krajami regionu Trójmorza.

Obszary tematyczne 7. edycji

1.

POLITYKA, BEZPIECZEŃSTWO

Dynamika relacji politycznych ostatnich miesięcy wskazuje, że potrzeba współpracy jest koniecznością, zwłaszcza w obliczu zagrożeń zewnętrznych i próbie zawłaszczania potencjału i terytorium poszczególnych krajów. Idea Trójmorza stała się fundamentem budowania wzajemnego poczucia bezpieczeństwa.2.

GOSPODARKA

Wzmacnianie potencjałów krajów Trójmorza poprzez synergię poszczególnych branż, wzmacnianie wspólnych rynków kapitałowych, a także rola i znaczenie potencjału gospodarczego Trójmorza, to wyzwania stojące zarówno przed Polską, jak i jej partnerami. Wspólne inicjatywy gospodarcze, poprzedzone analizami potrzeb i kierunków rozwoju pozwolą na szybsze doganianie krajów wysokorozwiniętych.3.

ROLNICTWO, ŻYWNOŚĆ

W dobie zmian klimatycznych rolnictwo, a szczególnie troska o rozwój ekologicznej produkcji rolnej, to kolejny obszar wyzwań i szans, przed którymi stoi Polska i kraje Trójmorza. Obserwowane zmiany spowodują zmiany modelu upraw i hodowli, to zaś wpłynie na wiele aspektów rolnictwa, począwszy od kultury produkcji rolnej, poprzez zmiany związane z opracowaniem nowych metod upraw, po przetwórstwo i dystrybucję żywności.4.

TECHNOLOGIA

Rozwój technologii Web3, metaverse, 5G i następnych generacji, centra baz danych, otwarte dane, otwarte oprogramowanie, cyber­bez­pie­czeństwo – to tylko niektóre zagadnienia związane z kolejną falą rewolucji cyfrowej. Wiele z krajów Trójmorza wykazuje bardzo wysoki stopień rozwoju tych branż. Polska jest jednym z liderów bankowości elektronicznej – wiele polskich rozwiązań stało się sektorowym standardem, co pokazuje potencjał drzemiący w krajowej branży IT. Jednak rozwój techniczny nigdy się nie zatrzymuje i zadaniem dla krajów Trójmorza jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań dających kolejny impuls rozwojowy i wzmacniających innowacyjność własnych firm.5.

TRANSPORT, LOGISTYKA

Połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i wodne, centra logistyczne, automatyzacja transportu to oczywiste kierunki integracji gospodarczej krajów Trójmorza. Via Carpatia i Rail Baltica to tylko przykłady koniecznych inwestycji niezbędnych w procesie rozwijania relacji gospodarczych i politycznych.6.

ENERGETYKA

Rozwój zielonych technologii, energia jądrowa, konsolidacja w przemyśle energetycznym, bezpieczeństwo energetyczne regionu Trójmorza to obszary priorytetowe dające gwarancje bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dynamika zawirowań na rynku energetycznym nie pozostawia złudzeń co do dalszego kierunku rozwoju i konieczności wzajemnej współpracy w zabezpieczeniu dostaw taniej i ekologicznej energii.7.

EKOLOGIA

Zielony ład, gospodarka obiegu zamkniętego, budownictwo niskoenergetyczne – to tylko niektóre z elementów będących obszarem zainteresowania wszystkich członków Trójmorza. Wyzwania klimatyczne, a także cele związane z ochroną środowiska, powodują konieczność przestawiania gospodarki na mniej emisyjną, a przede wszystkim służącą mieszkańcom naszych krajów.8.

WYZWANIA SPOŁECZNE

Problemy demograficzne, wyzwania dla rynku pracy, imigracja wewnętrzna Trójmorza, edukacja w zmieniającym się świecie, powszechna dwujęzyczność – to tylko niektóre z wyzwań społecznych przed jakimi stoi Polska i kraje regionu. Procesy globalne związane z emigracją i demografią będą przekładać się na rywalizację poszczególnych gospodarek o wykwalifikowanych pracowników.
Ten proces będzie bezpośrednio decydował o szansach na dalszy dynamiczny rozwój gospodarki.9.

NAUKA

Wspólne projekty B+R, specjalizacja badawcza krajów Trójmorza, wymiana naukowa i studencka są i będą motorem dalszego rozwoju. Tylko intensyfikacja badań naukowych, poszukiwanie synergii pomiędzy poszczególnymi krajami, a także sprawny proces absorbcji tych rozwiązań przez gospodarkę pozwolą na dogonienie stale uciekających gospodarek zachodnich.10.

KULTURA

Mozaika, jaką stanowią kraje Trójmorza, tworzy jeden z najbogatszych kulturowo obszarów Europy. Bogactwo regionu widoczne jest we wszystkich obszarach kultury i sztuki. Wzajemne poznanie dziedzictwa krajów i narodów regionu to warunek konieczny do pełnego zrozumienia wartości płynących z historii i kultury. Dotychczasowy stan wymiany kulturalnej jest w wysokim stopniu niewystarczający. Istnieje konieczność poprawy tego stanu rzeczy poprzez szereg inicjatyw zmierzających do wzajemnego lepszego poznania.11.

ZDROWIE

Wyzwania ostatnich blisko 3 lat pokazują, do jakiego stopnia opieka zdrowotna i jej sprawne działanie wpływają na funkcjonowanie gospodarki i łańcuchów dostaw. Konieczność izolacji oraz blokady graniczne przyczyniły się do zawieszenia lub zaniechania wielu ważnych inicjatyw. Poszukiwanie chroniących obywateli rozwiązań, przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału gospodarczego, stanie się kolejnym celem rozwoju służby zdrowia.

źródło informacji: kongres590.pl