Dobre zarządzanie finansami pozwala na większe inwestycje

Możliwość komentowania Dobre zarządzanie finansami pozwala na większe inwestycje została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Romanem Potockim, starostą wrocławskim rozmawia Ryszard Żabiński

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie wyróżniono najlepsze w Polsce gminy i powiaty pod względem zarządzania finansami. Powiat wrocławski zdobył wysokie piąte miejsce. Z czego wynika ten sukces?

Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość merytoryczną i obiektywizm tego ogólnopolskiego rankingu. Przygotował go Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce. Na ostatecznej ocenie zarządzania finansami zaważyły następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Był więc to ranking zbudowany na bardzo dobrze dobranych kryteriach.

Czy piąte miejsce w Polsce, w grupie 314 powiatów ziemskich, to kres możliwości powiatu wrocławskiego?

Z pewnością nie. Dane, na podstawie których tworzono ranking dotyczą roku 2016. Tymczasem w 2017 roku, biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej kryteria finansowe, nasza sytuacja jeszcze się poprawiła. Mamy znacznie większe pozyskiwanie środków unijnych, brak problemów z zadłużeniem, które bez trudu spłacamy, bardzo dobrą relację w zakresie obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, zwiększenie przychodów wynikające m.in. ze sprzedaży naszych gruntów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Kobierzycach, w związku z inwestycjami LG. Mamy więc wszelkie przesłanki ku temu, aby w następnej edycji rankingu znaleźć się na podium.

Z czego wynika tak dobre zarządzanie powiatowymi finansami?

Składa się na to bardzo wiele czynników, poczynając od kompetencji naszych pracowników odpowiedzialnych za ten ważny obszar. Oczywiście, podstawą są szybko rosnące przychody powiatu. Wynikają one m.in. z niesłabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskiego dla inwestorów oraz dla indywidualnych osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają. Mamy teraz w powiecie około 140 tysięcy mieszkańców. Wszystko to przekłada się na zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT.

Wspomniał Pan o znacznie większych wydatkach inwestycyjnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych. Znane są jednak dość liczne przykłady samorządów, które wpadły w pułapki, przeinwestowały i teraz balansują na granicy wypłacalności. Czy Pan się tego nie obawia?

Na tym właśnie polega dobre zarządzanie finansami, aby do takich sytuacji nie dopuszczać. Kiedy w 2013 roku obejmowałem funkcję starosty, budżet był na poziomie 97 mln złotych. Postanowiłem sobie, że kiedy będę kończył kadencję zostanie on podwojony i cel ten będzie osiągnięty. Ważne jest, aby utrzymywać odpowiedni do potrzeb poziom inwestowania, a jednocześnie mieć zachowaną zdolność kredytową do pozyskiwania kolejnych środków. I właśnie pod względem zdolności kredytowej nasz powiat zajmuje szóstą pozycję w kraju. Od czasu gdy jestem starostą nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu, a nasze zobowiązania finansowe dotyczą jedynie spłaty siedziby do 2026 roku i spłaty pożyczki na tzw. nakładki asfaltowe na drogach powiatowych, którą przed kilku laty zaciągnął poprzedni zarząd powiatu.

Mądre inwestowanie to również inwestowanie w to, za co przede wszystkim odpowiada powiat, czyli za drogi, służbę zdrowia, oświatę…

W tym roku, na drogi wydamy najwięcej pieniędzy. W niektórych powiatach całe budżety są mniejsze od tego co my wydajemy tylko na drogi. Niektórzy koledzy samorządowcy żartują sobie ze mnie mówiąc, że mój problem z drogami polega teraz na tym czy je zadaszać, czy ogrzewać? A ja mówię, że i to i to, a mówiąc poważnie, poszliśmy krok dalej. Od wielu lat realizujemy m.in. projekty nakładek asfaltowych na drogi, co znacznie przyspieszyło ich modernizacje oraz program budowy chodników „Bezpieczna droga”. W sumie, infrastruktura drogowa w powiecie jest w bardzo dobrym stanie, znacznie też, dzięki budowie chodników, poprawiło się bezpieczeństwo.

Jest Pan, jako jedyny starosta w Polsce, przedstawicielem naszego kraju w Radzie Gmin i Regionów (CEMR). Często spotyka się Pan z samorządowcami z krajów starej Unii. Jakie wnioski płyną z tych spotkań np. w zakresie kierunków i tempa rozwoju samorządów w Polsce?

W Niemczech, czy we Francji infrastruktura drogowa została już zbudowana wiele lat temu, u nas bardzo intensywnie się buduje. Ten rozmach inwestycyjny robi na nich wrażenie. Mają duże problemy jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi. We Francji np. bardzo brakuje lekarzy i pielęgniarek. To tylko potwierdza tezę o konieczności inwestowania w tym obszarze, bo przecież problem starzejącego się społeczeństwa będzie dla nas coraz poważniejszy. W miarę naszych możliwości staramy się sporo inwestować w tym obszarze. W Kątach Wrocławskich, po 10 latach prowadzenia przez Caritas, Dom Dziecka wrócił pod zarząd powiatu wrocławskiego. Rada Powiatu Wrocławskiego zdecydowała też o utworzeniu w Kątach Wrocławskich – Powiatowego Centrum Usług Społecznych, które działa od początku stycznia. W tym roku chcemy tam utworzyć dzienny dom pomocy dla seniorów z powiatu wrocławskiego. Inwestujemy w Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach, chodzi o termomodernizację, ocieplenie i wymianę elewacji budynku internatu, budowę boiska. Takich przedsięwzięć jest bardzo wiele.

Zamierzamy też rozwijać programy związane z profilaktyką ochroną zdrowia,. Już na przełomie sierpnia i września nasze Biuro Promocji planuje zorganizować po raz pierwszy na terenie powiatu wrocławskiego trzy akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Podczas akcji mieszkańcy będą mieli możliwość nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, zrobić EKG, zbadać poziom cholesterolu i glukozy, zmierzyć ciśnienie krwi, a potem skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Będzie też możliwość zapoznania się z przysługującymi nam prawami pacjenta oraz porady Rzecznika Konsumentów. Do współpracy zaprosiliśmy także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, DKMS, Komendę Miejską Policji i wiele innych instytucji działających w tej materii. Będziemy starali się także o nawiązanie współpracy z wrocławskimi szpitalami w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów. Do tego projektu będziemy przykładać szczególną wagę bowiem w tej dziedzinie jeszcze bardzo dużo do zrobienia zwłaszcza w gminach oddalonych od Wrocławia. Być może jeżeli ten program uda się zrealizować w naszym powiecie, to będzie on dalej rozwijany w innych dolnośląskich powiatach.