9 Europejski Kongres Samorządów: Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro

Możliwość komentowania 9 Europejski Kongres Samorządów: Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro została wyłączona Aktualności

W dniach 4 – 5 marca 2024 w Mikołajkach odbędzie się 9 Europejski Kongres Samorządów. W Kongresie weźmie udział ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. W ramach Kongresu odbędzie się panel dyskusyjny tytuł którego brzmi: „Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro”.

fot. www.forum-ekonomiczne.pl
fot. www.forum-ekonomiczne.pl

Fundusze europejskie to potężne narzędzie do wzmacniania spójności rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów Unii Europejskiej. Celem polityki spójności jest zmniejszanie dysproporcji między regionami, promowanie zbilansowanego i zrównoważonego rozwoju. O etapie przygotowania Polski do przyjęcia unijnego wsparcia, szansach, oczekiwaniach i wnioskach wynikających z realizacji programów polityki spójności w poprzedniej perspektywie porozmawiamy w trakcie dyskusji panelowej „Polityka spójności – wczoraj, dziś i jutro”.

Moderatorem panelu będzie Jakub Mielczarek – Dyrektor Biura Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

W roli prelegentów udział w panelu potwierdzili:

Marek Opioła – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Luksemburg

Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska

Francesco Tufarelli – Dyrektor Generalny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament ds. Polityk Europejskich, Włochy

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Podsekretarz Stanu, pion ds. Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Europejski Kongres Samorządów, program którego obejmuje blisko 200 wydarzeń (bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji), serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotykają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Głównym Partnerem 9 EKS jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Home (warmia.mazury.pl)

źródło informacji: www.forum-ekonomiczne.pl