Umieć funkcjonować w czasie epidemii

Możliwość komentowania Umieć funkcjonować w czasie epidemii została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Piotrem Hojanem, burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego rozmawia Milena Zarabska

Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego fot. mat. prasowe

Pod koniec kwietnia przedłożył Pan Radzie Miejskiej uchwałę dotyczącą pomocy przedsiębiorcom z terenu gminy w związku epidemią koronawirusa, na czym będzie ona polegać?

Wobec trudnej sytuacji naszych przedsiębiorców, Rada Miejska podjęła uchwałę o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020r. i zwolnieniu z podatku od nieruchomości, gdzie zwalnia się z tego podatku wskazane grupy przedsiębiorców za miesiące kwiecień i maj 2020r. Podmioty, które nie są objęte zwolnieniem, mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w podatkach lokalnych na podstawie przepisów tzw. ordynacji podatkowej.

Jakim wyzwaniem dla Pana jako burmistrza jest obecna sytuacja związana z epidemią i kierowaniem urzędem, współpracą samorządu z instytucjami państwowymi w obecnej sytuacji?

Nikt z nas nie przewidział takiego scenariusza. Przyszło nam zmierzyć się z bardzo trudną sytuacją. Od początku zakładałem, że musimy nauczyć się funkcjonować w stanie epidemii, bo może ona trwać długo. Społecznej izolacji nie można zanadto przedłużać, bo gospodarka tego nie wytrzyma. Samorządy są dzisiaj w opresji, mamy świadomość problemów jakie mają lokalne firmy, ale też musimy realizować swoje zadania. Do tego niezbędne są wpływy do budżetu i obniżenie ich w ciągu roku grozi niewykonaniem zaplanowanych na 2020 rok zadań. Brakuje też jasnego harmonogramu znoszenia obostrzeń – znając terminy, łatwiej było by się do tego przygotować. Ponadto, pojawiające się wytyczne sanitarne – np. dla przedszkoli, czy obiektów sportowych – generują ogromne koszty, które musimy ponosić.

Wszyscy obawiamy się koronawirusa, podczas gdy w powietrzu ciągle czyha na nas smog. Jakie są osiągnięcia gminy w walce z tym zjawiskiem?

Konsekwentnie prowadzimy kampanię na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Liczne akcje informacyjno – edukacyjne, pokazy, warsztaty, happeningi, a także wzmożone kontrole jakości opału i testy popiołu, przynoszą wymierne efekty. Dofinansowujemy wymianę kotłów CO na gazowe. Korzystamy z drona, kręcimy spoty tematyczne, drukujemy ulotki, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Warto wspomnieć, że nasz spot antysmogowy uzyskał pierwsze miejsce na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych w 2019 roku.

Jakie są najważniejsze przedsięwzięcia planowane w Gminie na ten rok? Czy w związku z obecną sytuacją ich realizacja nie jest zagrożona?

Główną inwestycją tego roku jest przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. i utworzenie tam Centrum Ekonomii Społecznej. Będzie ono bazą do rozmaitych działań, m.in. poprawi się dostępność usług i zasobów pomocy społecznej, kultury, uruchomione zostaną nowe funkcje w budynku, nowe aktywne narzędzia zmiany społecznej w środowisku lokalnym. Wartość Projektu wynosi ponad 6 mln złotych, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to ponad 5 mln zł. Wykonamy także kilka mniejszych inwestycji drogowych i kubaturowych – ale ich zakres będzie uzależniony od stanu budżetu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone