Samorząd zawodowy pomaga inżynierom zdobywać wiedzę, podnosić kwalifikacje, rozwijać pasje i zainteresowania

Możliwość komentowania Samorząd zawodowy pomaga inżynierom zdobywać wiedzę, podnosić kwalifikacje, rozwijać pasje i zainteresowania została wyłączona Aktualności, Nauka, Praca, Samorząd

Rozmowa z Romanem Lulisem, Przewodniczącym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Roman Lulis, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa fot. mat. prasowe

Jakie korzyści ma inżynier budowlany z faktu przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa? Ilu obecnie członków liczy Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa?

Przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa daje bardzo wiele wymiernych korzyści, które inżynier może później z powodzeniem wykorzystać w swojej pracy zawodowej i nie tylko.

Są to m. in.:

– szkolenia inżynieryjne stacjonarne:

– interdyscyplinarne;

– branżowe;

– bogata oferta szkoleń e-learningowych;

– szkolenia warsztatowe z programów inżynierskich m.in.:

– AutoCAD, Revit, MS Project, Robot, Advance Steel, Norma Pro.

– szkolenia z podnoszenia umiejętności biznesowych:

– zarządzania – ABC Menadżer

– negocjacje;

– komunikacja;

– wystąpienia publiczne

i wiele innych;

Ponadto Izba dysponuje szeroką ofertą bezpłatnej prenumeraty prasy branżowej skierowanej do swoich członków. Organizujemy wiele wyjazdów technicznych na terenie Mazowsza i Polski, gdzie inżynierowie mają możliwość w praktyce obejrzeć zastosowanie nowych technologii w budownictwie. Dodatkowo każdy młody Inżynier ma możliwość dołączenia do prężnie działającego Koła Młodych, gdzie wśród swoich rówieśników może rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z naszym zawodem. Z dużym zaangażowanie realizowana jest też w Izbie szeroko pojęta integracja środowiska poprzez wydarzenia sportowe. Organizujemy m. in.

– turnieje brydża sportowego;

– zajęcia z siatkówki;

– zawody pływackie „Masters”;

– zawody żeglarskie;

– zawody narciarskie;

– rajdy rowerowe;

– zawody biegowe;

– zajęcia koła strzeleckiego

Staramy się  również jako Izba przygotować naszych członków do w/w aktywności oferując na preferencyjnych warunkach możliwość przystąpienia do programu sportowego realizowanego wspólnie z FitProfit i FitSport.

Dzięki temu, że nasz samorząd zawodowy jest tak liczny (na dzień dzisiejszy Mazowiecka Izba mamy ok 23 177 członków) możemy również w ramach składki członkowskiej zaoferować bardzo korzystne ubezpieczenie OC dla inżyniera.

Przynależność do Izby to również bardzo szeroka oferta darmowego dostęp do wielu serwisów inżynierskich takich jak :

– serwis budowlany;

– serwis BHP;

– serwis Prawa Ochrony Środowiska;

– serwis kosztorysanta Bistyp oraz biblioteki norm PKN

Ponadto na co dzień każdy inżynier może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych realizowanych obsługujące Izbę kancelarie. Dlatego też serdecznie wszystkich inżynierów budownictwa zapraszamy do dołączenia do naszej Izby.

Czy samorząd inżynierów budownictwa ma dostateczny wpływ na powstające prawo budowlane? Chodzi m.in. o sposób powstawania nowej Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.. 

Jako samorząd Inżynierów Budownictwa staramy się być na bieżąco w sprawie procedowania prawa szczególnie bezpośrednio nas dotyczącego. Zgłaszamy swoje merytoryczne uwagi do projektów ustaw, natomiast z ich realizacją bywa różnie. Jesteśmy przekonani, iż jedność naszego środowiska znacznie przyczyni się do właściwego uplasowania inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym, co znajdzie odzwierciedlenie w ustawie o zawodzie inżyniera budownictwa jak i ustawie prawo budowlane.

Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) zwraca uwagę, że w wielu przypadkach rola inżynierów budownictwa nie jest wystarczająco ceniona przez społeczność, w porównaniu do innych zawodów, np. architektów, inżynierów elektronicznych, informatyków, nanotechnologów. Czy zgadza się Pan z tym poglądem?

Zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji, gdzie znajduje się inżynier budownictwa w hierarchii zawodów zaufania publicznego. Staramy się to zmienić poprzez organizację miedzy innymi szkoleń „miękkich” zmieniających wizerunek inżyniera na co kładziemy duży nacisk. Ponadto w ramach szkoleń naszych członków organizujemy także, wyjazdy techniczne na różnego rodzaju budowy, autostrady, drogi ekspresowe, mosty, budynki wysokościowe, elektrownie, obiekty zabytkowe, centra rozrywki. Działamy również w forum zawodów zaufania publicznego gdzie również działamy na rzecz naszego zawodu i postrzegania w społeczeństwie. Mając na uwadze dzisiejszą komunikację z powodzeniem zaistnieliśmy w mediach społecznościowych, zmodernizowaliśmy naszą stronę internetową jak również nasze czasopismo Inżynier Mazowsza co również w dużej mierze przyczyni się do podniesienia prestiżu naszego zawodu i jego postrzegania.

Jak wygląda oferta szkoleniowa Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla swoich członków?

Jednym z kluczowych zadań naszego samorządu jest wsparcie osób zrzeszonych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Z dumą mogę stwierdzić, iż Mazowiecka OIIB organizuje najwięcej zajęć, spośród wszystkich Izb Okręgowych. Tylko w zeszłym roku, w Warszawie i naszych biurach terenowych,  zrealizowaliśmy ponad 330 szkoleń o łącznym czasie prawie 2000 godzin szkoleniowych.

Odpowiadając na potrzeby i wnioski naszych członków stale poszerzamy ofertę wykładów i warsztatów.  Szkolimy 7 dni w tygodniu, zarówno stacjonarnie jak i on-line.

Szkolenia specjalistyczne, czy te, dotyczące przepisów prawa, niezbędne w pracy inżyniera, zapewniamy w ramach składki członkowskiej. Dofinansowujemy zarówno branżowe kursy komputerowe z programów AutoCAD, Revit, Robot czy MS Project, jak i warsztaty podnoszące kompetencje biznesowe – jak np. negocjacje, umiejętności menadżerskie, wystąpienia publiczne czy komunikacyjne, które – od momentu ich wprowadzenia w 2018 roku – cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. W celu podnoszenia kompetencji zapraszamy również naszych członków do udziału w licznych wyjazdach technicznych na najciekawsze inwestycje budowlane i drogowe, nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce, gdzie prezentowane są najnowsze technologie inżynieryjne. Nasi członkowie mieli okazję zwiedzić m.in. budowę najwyższego budynku w Unii Europejskiej – Varso Tower, Elektrownię w Kozienicach, największy zadaszony wodny park rozrywki w Europie Środkowo-Wschodniej – Park of Poland w Mszczonowie czy poszczególne odcinki powstającej Południowej Obwodnicy Warszawy.

Mnie, jako Przewodniczącego OR MOIIB, cieszy niezmiernie coraz większa świadomość naszych członków o konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wyrazem tego jest rosnące zainteresowanie ofertą szkoleniową oraz bardzo pozytywne opinie dotyczące działań podjętych w ramach doskonalenia zawodowego członków MOIIB.

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia planowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w tym roku.

Tuż po wyborze zadeklarowałem kontynuowanie wszystkich wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań przez moich poprzedników i jednocześnie zapewniłem, że moim celem jest także wprowadzenie nowych kierunków i metod działania.

Nie są nam obce nowoczesne technologie, w których stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów od projektu poprzez realizację i eksploatację – powszechnie znane jako BIM (Building Information Modeling). Intensywnie pracuje nad wprowadzeniem tej metody projektowania Komisja ds. edukacji i wdrożenia BIM.

Jako władze izby nie możemy zapominać o ważnej roli nadzoru zawodowego nad nieustanie zmieniającą się w ostatnim okresie legislacją prawa budowlanego.

Osobiście szczególną uwagę przywiązuje do integracji naszego środowiska zwłaszcza poprzez wyjazdy techniczne na budowy, które profesjonalnie organizuje Koło Młodych przy naszej Izbie. Powołaliśmy również Komisję ds. Sportu integrującą naszych członków poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

Od września 2018 roku zaczęliśmy pracę nad nową formułą naszego biuletynu Inżyniera Mazowsza. Zmodyfikowaliśmy politykę informacyjną Izby czego owocem było uruchomienie w grudniu ubiegłego roku nowej strony internetowej oraz zaistnienie w mediach społecznościowych takich jak Facebook, co pozwala na większe otwarcie i sugestie z zewnątrz. W roku bieżącym chcemy te metody komunikacji udoskonalać i badać czy spełniają one oczekiwania naszych członków.

Ogłosiliśmy Konkurs fotograficzny „W OBIEKTYWIE INŻYNIERA” na który prace można nadsyłać do 30.06.2019 r oraz po raz IX planujemy zorganizować Konkurs „FIRMA INZYNIERSKA ROKU 2019”.

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy Forum Inżynierskie, w którym wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, nadzoru budowlanego GUNB, WINB i PINB z 5 województw (mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego), przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z 5 Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (MOIIB, ŁOIIB, WMOIIB, KUPOIIB, PDLOIIB) oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jak również przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz uczelni wyższych kształcących inżynierów w zakresie budownictwa. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, chwalili sobie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym w budownictwie, to niewątpliwie przełoży się na usprawnienie tego procesu.