Rusza X edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu

Możliwość komentowania Rusza X edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu została wyłączona Aktualności

Głównym wydarzeniem Programu w tym roku jest jubileuszowa – X edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, którego założeniem jest promowanie samorządów wyznaczających najwyższe standardy, będących swoistymi symbolami rozwoju i efektywności w zarządzaniu.

Wręczenie statuetek Orła Polskiego Samorządu nastąpi podczas Wielkiej Gali POLSKA  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. To niewątpliwie największe i niezwykle prestiżowe wydarzenie, prawdziwe święto tych, którzy podjęli wyzwanie i odnieśli sukces.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są od 2 stycznia do 15 maja 2018 roku. Organizatorem programu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, która już od dziesięciu lat wspiera tych, którzy tworzą siłę polskiego samorządu.

Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami. Udział w Programie to promocja najlepszych, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.

Dotychczas w ramach Programu odbyły się także Targi Polish Brands Expo, podczas których przedstawiciele polskich regionów mieli możliwość promowania wyjątkowych miejsc, produktów regionalnych, tradycji, unikatowych wydarzeń. Targi były również doskonałą formą promocji gospodarczej i inwestycyjnej oraz umożliwiły nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Podczas targów miało miejsce Polish Business Forum, gdzie w formie paneli dyskutowano na temat pozycji polskiej marki w globalnej gospodarce i trendów, które budują jej innowacyjność, jak również  na temat energii i bezpieczeństwa.

Założenia programu

 1. Integracja środowiska samorządowego, mającego znaczący wpływ na rozwój regionów
 2. Promowanie działań prorozwojowych, wysokich standardów zarządzania, rzetelności
  i zaangażowania w przekładanie sukcesów na budowanie silnej marki
 3. Umożliwienie wymiany poglądów, doświadczeń związanych z zarządzaniem regionem
  i budowaniem silnej pozycji
 4. Promowanie i prezentowanie osiągnięć i doświadczeń uczestników Programu
 5. Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych
 6. Wspieranie podmiotów i osób będących uczestnikami Programu w budowaniu silnej marki
 7. Współpraca z instytucjami, organizacjami i władzami administracji publicznej w celu promocji polskich regionów.

Promocja lokalnej marki jest niezbędnym elementem harmonijnego rozwoju, którego nadrzędnym celem jest poprawa standardu życia mieszkańców. Udział w Programie to promocja najlepszych, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.

Organizatorzy Programu

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl jest organizacją reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej. Misją Przedsiębiorców.pl jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki, tym samym aktywnie wspierać polską gospodarkę. Federacja chce mieć kluczowy wpływ na tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wierzy, że dzięki swojej pracy oraz zaangażowaniu zrzeszonych podmiotów stworzy silną organizację mającą wpływ na kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone