PLESZEW: Wsparcie unijne w gospodarkę ściekową

Możliwość komentowania PLESZEW: Wsparcie unijne w gospodarkę ściekową została wyłączona Inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na drugi etap uporządkowania gospodarki ściekowej w Pleszewie (woj. wielkopolskie) przeznaczy ponad 6 milionów złotych dofinansowania  Przedsięwzięcie o wartości przeszło 11 milionów złotych zostanie zasilone z unijnego Funduszu Spójności.

Zdjęcie z podpisania umowy: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie Grzegorz Knappe . JPG

Dzięki umowie zawartej 4 kwietnia 2018 r. w NFOŚiGW, Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie będzie porządkowało tamtejszą sieć kanalizacyjną. Czas realizacji to koniec marca 2020 r.

Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie Grzegorz Knappe w obecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka i Arkadiusza Ptaka.

Źródłem dotacji dla projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której Narodowy Fundusz – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą.

Mieszkańcy Pleszewa będą mogli liczyć na przebudowę i remont kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę 3 kilometrów sieci wodociągowej oraz wymianę sieci gazowej wraz z urządzeniami na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 15 nowych gospodarstw.

To już drugi projekt, który uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014-2020. W czerwcu 2016 r. – na podstawie zawartej wówczas umowy – wsparcie otrzymało przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”, którego całkowite koszty oszacowano na blisko 20 milionów złotych, a dotacja wyniosła ponad połowę tej kwoty (ponad 10 milionów złotych).