PLESZEW: Wsparcie unijne w gospodarkę ściekową

Komentarzy (0) Inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na drugi etap uporządkowania gospodarki ściekowej w Pleszewie (woj. wielkopolskie) przeznaczy ponad 6 milionów złotych dofinansowania  Przedsięwzięcie o wartości przeszło 11 milionów złotych zostanie zasilone z unijnego Funduszu Spójności.

Zdjęcie z podpisania umowy: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie Grzegorz Knappe . JPG

Dzięki umowie zawartej 4 kwietnia 2018 r. w NFOŚiGW, Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie będzie porządkowało tamtejszą sieć kanalizacyjną. Czas realizacji to koniec marca 2020 r.

Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie Grzegorz Knappe w obecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka i Arkadiusza Ptaka.

Źródłem dotacji dla projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której Narodowy Fundusz – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą.

Mieszkańcy Pleszewa będą mogli liczyć na przebudowę i remont kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę 3 kilometrów sieci wodociągowej oraz wymianę sieci gazowej wraz z urządzeniami na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 15 nowych gospodarstw.

To już drugi projekt, który uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014-2020. W czerwcu 2016 r. – na podstawie zawartej wówczas umowy – wsparcie otrzymało przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”, którego całkowite koszty oszacowano na blisko 20 milionów złotych, a dotacja wyniosła ponad połowę tej kwoty (ponad 10 milionów złotych).

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *