Pandemia nie osłabiła społecznej wrażliwości na ekologię

Możliwość komentowania Pandemia nie osłabiła społecznej wrażliwości na ekologię została wyłączona Aktualności, Biznes

Z Arturem Bieńkowskim, przedstawicielem zarządu McDonald’s rozmawia Milena Zarabska

Artur Bieńkowski, przedstawiciel zarządu McDonald’s fot. mat. prasowe Radzymińska

Czy w dobie pandemii koronawirusa kwestie środowiskowe zostały odłożone na dalszy plan?

Zdecydowanie nie! Środowisko było, jest i  pozostanie naszym długofalowym priorytetem i  częścią globalnej strategii zrównoważonego rozwoju. Podchodzimy do naszej działalności odpowiedzialnie – wspierając gospodarkę i polskie firmy oraz ograniczając wpływ na środowisko. Badania konsumenckie pokazują, że pandemia nie osłabiła wrażliwości społecznej na kwestie ekologiczne, a wręcz je wzmocniła. Widzimy to wśród gości naszych restauracji, co dodatkowo motywuje nas do realizacji zobowiązań, i  to pomimo wyzwań spowodowanych pandemią. Ustawienie priorytetu na bezpieczeństwo nie oznacza, że rezygnujemy chociażby ze zmian w  zakresie opakowań. Intensywnie pracujemy, aby zachowując funkcjonalność i  wysoki poziom komfortu użytkowania nasze opakowania były bardziej przyjazne środowisku.

Na początku roku całkowicie zrezygnowaliśmy z wykorzystywania plastikowych słomek, wprowadziliśmy nowe, papierowe opakowania lodów McFlurry. Planujemy następne zmiany i  jest to kolejny krok do zamknięcia obiegu. Pandemia na kilka miesięcy spowolniła nasze działania w tym zakresie, ale nie zatrzymała ich zupełnie. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania, możliwe do wdrożenia w naszej skali, wymagają czasu. Podchodzimy do nich kompleksowo – projektując nowe opakowania myślimy jednocześnie o  recyclingu i  ponownym użyciu surowca na przykład w  postaci ręczników papierowych w  restauracjach. Na każdą zmianę patrzymy przez pryzmat skali McDonald’s. Jedna papierowa słomka to niewiele, ale już 160 mln słomek wykorzystywanych w Polsce robi dużą różnicę.

Papierowe opakowania są ważne, ale to tylko jeden z elementów działalności McDonald’s. Czy w innych obszarach również planowane są zmiany?

Tematy wskazywane przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP) w  poprzednich latach przekładają się na zmiany w McDonald’s – stopniową wymianę opakowań, o  której już wspomniałem oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nasz cel to zmniejszenie emisyjności z  restauracji i biur o 36%, a w całym łańcuchu dostaw o 31% do 2030 roku.

W  zakresie opakowań pracujemy nad kolejnymi, przyjaznymi środowisku rozwiązaniami. Wspólnie z  naszymi partnerami projektujemy cały proces – od wyboru surowca, po sposób jego obróbki, testy konsumenckie aż po wdrożenie tych zmian w  odpowiedniej skali. Od lat opakowania papierowe McDonald’s są produkowane z  certyfikowanych źródeł, czyli ich produkcja nie przyczynia się do wylesiania i innych szkód środowiskowych. Surowiec, z którego powstają nadaje się do recyclingu i  może być ponownie przetwarzany.

Niedługo nasz dostawca planuje całkowite przeniesienie produkcji papierowych słomek do polskiego zakładu w  Czeladzi. W ten sposób transferujemy nasza wiedzę i  doświadczenie ułatwiając kolejnym polskim firmom redukcję opakowań plastikowych.

To, co jest dla nas szczególnie istotne to kompleksowość, o  której już wcześniej wspomniałem. Włączanie partnerów biznesowych w  tworzenie i  wdrażanie zielonych rozwiązań. Nasza strategia nie obejmuje jedynie restauracji czy biur McDonald’s, ale cały łańcuch dostaw. Wspólnie z  partnerami projektujemy nowe rozwiązania, realizujemy inwestycje ograniczające wpływ na środowisko. Innowacyjne technologie pozwalają na podnoszenie konkurencyjności polskich firm w kraju i na rynkach zagranicznych.

Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt Europejskiego Zielonego Ładu. Czy zawarte w  nim rozwiązania wpłyną na działalność McDonald’s?

Od wielu lat naszymi ważnymi partnerami biznesowymi są dostawcy produktów rolno-spożywczych. Długofalowa współpraca i wzajemne zaangażowanie pozwoliły nam poznać tę branżę i być jej ważnym, aktywnym uczestnikiem. Wiemy, z  jakimi problemami mierzą się producenci i  rolnicy, wspólnie z  branżą poszukujemy rozwiązań na bieżące wyzwania. Jednym z takich przykładów jest Platforma ds. Zrównoważonej Produkcji Wołowiny, którą współtworzymy razem z sektorem mięsnym. To dla nas bardzo ważna inicjatywa, której celem jest wypracowanie nie tylko najwyższych standardów dotyczących jakości wołowiny, ale również wpisuje się ona w nasze priorytety środowiskowe.

Nasz biznes rozwijamy w  oparciu o  nową europejską strategię od pola do stołu. Dążenie do mniej intensywnego rolnictwa, monitoring łańcucha dostaw i bezpieczeństwo żywności są istotne dla podnoszenia standardu usług w  całej branży spożywczej. Poprzez współpracę z  rolnikami i przetwórcami w Polsce udaje nam się nie tylko wspierać gospodarkę, ale też zachować stosunkowo krótkie łańcuchy dostaw i ograniczyć wpływ na środowisko.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone