Nie ograniczajmy samodzielności dzieci w internecie

Możliwość komentowania Nie ograniczajmy samodzielności dzieci w internecie została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Zaniepokojenie budzi przesunięcie z 13 na 16 lat granicy wieku dziecka, któremu, za zgodą rodziców czy opiekuna, mogą być bezpośrednio oferowane usługi świadczone drogą elektroniczną. Jest to nieuzasadnione z punktu widzenia innych regulacji obowiązujących w naszym kraju – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając najnowsze zmiany w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych.

Propozycja podwyższenia wieku dziecka może ograniczyć samodzielność dzieci w podejmowaniu działań w sieci, m.in. rejestracji na stronach internetowych czy instalowaniu aplikacji.

– O ile ustawodawca, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO, ma swobodę w ustalaniu wieku dziecka (na poziomie 13 albo 16 lat), o tyle nagła zmiana przepisu, na tak zaawansowanym etapie prac nad projektem ustawy, może w znaczący sposób skomplikować, jeśli nie utrudnić proces przygotowań do zapewnienia zgodności z RODO regulacji w wielu przedsiębiorstwach – ostrzega dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje obniżenie granicy wieku dziecka do 13 lat, poniżej której wymagana jest zgoda jego rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.