Nabór wniosków na dofinansowanie działania 1.5 wciąż trwa

Możliwość komentowania Nabór wniosków na dofinansowanie działania 1.5 wciąż trwa została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Od 30 maja 2018 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o unijne dofinansowanie na działania 1.5Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  Wnioski będą przyjmowane do 27 lipca 2018 r.

Kto dostanie pieniądze z 200-milionowego budżetu konkursu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi to w styczniu przyszłego roku.

Projekty, które mają szansę na unijne dofinansowanie to: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Do dofinansowania w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2. O dofinansowanie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych.

Budżet czwartego konkursu, finansowanego z Funduszu Spójności, to 200 mln zł, które zostaną rozdysponowane w formie dotacji. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pożyczki uzupełniające dofinansowanie unijne tego typu projektów.

Szczegóły unijnego konkursu: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu—iv-konkurs/

Materiały prasowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone