Ministerstwo ostrzega niektóre regiony przed utratą unijnych pieniędzy

Możliwość komentowania Ministerstwo ostrzega niektóre regiony przed utratą unijnych pieniędzy została wyłączona Aktualności, Samorząd

Minął półmetek programowania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Jeśli regiony się nie pośpieszą, niektórym może grozić utrata unijnych pieniędzy. Najbardziej zaawansowane jest woj.opolskie, najsłabsza sytuacja jest podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim – informuje ministerstwo inwestycji i rozwoju

Resort wyjaśnił, że 2018 r. jest czwartym rokiem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020.

„Certyfikacja wydatków jest istotna z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady automatycznego anulowania zobowiązań KE: zasada n+3” – wyjaśnia cytowany w komunikacie resortu wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Resort podkreśla, że elementem tej zasady „n+3”, która zakłada, że pieniądze z programów unijnych trzeba rozliczyć i wykorzystać w ciągu trzech lat, jest ryzyko utraty tych środków. „Jeśli instytucja zarządzająca programem (IZ) do końca roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci wartość różnicy” – czytamy w komunikacie.

Łącznie dla 16 Regionalnych Prograów Operacyjnych cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 mld euro dofinansowania UE. Do 24 maja 2018 r. regiony wystąpiły o refundację 3,35 mld euro, oznacza to, że zrealizowały średnio 77 proc. celu. Do zadeklarowania pozostaje jeszcze 1,01 mld zł.

„Najlepiej sytuacja prezentuje się w województwie opolskim, które osiągnęło już minimalny poziom certyfikacji i nie jest zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku. Bliskie osiągnięcia celu n+3 są województwa: wielkopolskie, podkarpackie, pomorskie i dolnośląskie, które zrealizowały ponad 90 proc. celu niezbędnego, aby uniknąć utraty środków” – mówi Hamryszczak.

Najsłabsza sytuacja notowana jest w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji nie przekracza 60 proc. celu n+3.

W opinii Hamryszczaka, jeśli w tych regionach w najbliższych miesiącach nie nastąpi „znaczące przyspieszenie certyfikacji wydatków” to ryzyko utraty części środków będzie wzrastało.

„Wydatki beneficjentów zarejestrowane w systemie do 24 maja 2018 r. wyniosły 15,4 mld zł. Kwota ta stanowi 11,7 proc. alokacji dla 16 RPO. Wyraźnym liderem jest woj. opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 18 proc. alokacji. Kolejne dwa regiony to dolnośląskie i podkarpackie z wynikami odpowiednio: 15 proc. oraz 14,6 proc. alokacji. Ranking zamykają województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wydatki nie przekraczają 10 proc. alokacji” – wyjaśnia wiceminister Adam Hamryszczak.

Resort poinformował, że do czwartku w programach regionalnych podpisano z beneficjentami 25,5 tys. umów. Przyznane w nich unijne dofinansowanie to 69,2 mld zł, co daje średnie wykorzystanie alokacji na poziomie 52,5 proc. (liczone wg kursu 1 euro = 4,2161 zł)

„Liderem jest województwo pomorskie, gdzie wartość podpisanych umów wynosi już 74 proc. alokacji. Najniższy poziom wartości umów w stosunku do alokacji odnotowujemy w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim” – dodał Hamryszczak.

Ministerstwo zaznaczyło, że rozdysponowania w regionach pozostaje jeszcze ok. 62,7 mld zł.

autor: Małgorzata Dragan