Certyfikacja zawodu księgowego

Możliwość komentowania Certyfikacja zawodu księgowego została wyłączona Aktualności, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Autorska czterostopniowa ścieżka certyfikacji zawodu księgowego – od księgowego, przez specjalistę ds. rachunkowości, głównego księgowego, aż po dyplomowanego księgowego, stworzona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, najstarszą i największą polską organizację zawodową zrzeszającą i kształcącą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością, uzupełniona o certyfikaty „Certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych” oraz „Certyfikowanego eksperta usług księgowych” wypełniła lukę na rynku świadczenia usług księgowych powstałą po wprowadzeniu deregulacji.

fot. mat. prasowe

Zintegrowany System Kwalifikacji

Chcąc pójść o krok dalej w zapewnieniu przedsiębiorcom możliwości weryfikowania umiejętności i wiedzy zawodowych księgowych Stowarzyszenie rozpoczęło proces włączania kwalifikacji z zakresu rachunkowości w ramę kwalifikacyjną Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który pozwoli pracownikom porównywać możliwe do zdobycia dyplomy i certyfikaty, a pracodawcom ułatwi identyfikowanie kompetencji o szczególnym znaczeniu dla ich działalności.

Brak powszechnie obowiązujących standardów gwarantujących wiarygodność uzyskanych kwalifikacji oraz powiązań pomiędzy kwalifikacjami nadawanymi w różnych dziedzinach i systemach oraz brak przejrzystego źródła informacji o nadawanych kwalifikacjach i warunkach koniecznych do spełnienia w celu ich zdobycia leżą u podłoża przyczyn, dla których notowany jest w Polsce niski poziom podnoszenia i uzupełniania kompetencji po zakończeniu edukacji formalnej. Wprowadzenie definicji oraz kompletu informacji o wszelkich możliwych do zdobycia kwalifikacjach, uzupełnione o zasady i standardy ich włączania do ZSK ma w założeniu rozwiązać te problemy.

Porównywalność dyplomów i certyfikatów

Usystematyzowanie poziomów kwalifikacji umożliwi porównywanie kwalifikacji zdobytych na drodze kształcenia formalnego, a więc dyplomów szkół i uczelni, z certyfikatami czy dyplomami uzyskanymi w edukacji pozaszkolnej na przykład na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe czy organizacje zawodowe takie jak Stowarzyszenie Księgowych w Poslce, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Przypisany określony poziom umiejętności na wydawanych dyplomach i certyfikatach ułatwi pracownikom prezentowanie swoich kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały, a pracodawcom porównywanie kwalifikacji i ocenę rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy.

Odpowiedź na oczekiwania rynku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, nie tylko zrzeszające księgowych, ale także blisko współpracujące z przedsiębiorcami, ma od lat wypracowany system certyfikowania kwalifikacji wymaganych od zawodowego księgowego, zweryfikowanych przez rynek. Wprowadzenie ich do ZSK ma podnieść ich rozpoznawalność i ułatwić wybór ścieżki rozwoju w zawodach związanych z rachunkowością.

Stowarzyszenie zgłosiło już do ZSK kilka kwalifikacji rynkowych. Zgodnie z wydanym obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2018 r. kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” zostało włączone do ZSK, a na mocy decyzji z 15 marca 2019 r. nadano Stowarzyszeniu uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Zarządzanie procesami płacowymi”. W kolejce na decyzję Ministra Finansów, umożliwiającą włączenie do ZSK, czekają kolejne kwalifikacje wywodzące się ze ścieżki certyfikacji SKwP.

Księgowość – poszukiwane kwalifikacje

Zgłaszając kwalifikacje SKwP zostało zobligowane do określenia zapotrzebowania na poszczególne kwalifikacje. Na obecną chwilę największe zapotrzebowanie na rynku jest na księgowego, a więc na pierwszą zgłoszoną do ZSK kwalifikację – wspomaganie obsługi procesów księgowych. Są to najprostsze, powtarzalne czynności. Szczególnie zapotrzebowanie na osoby z takimi umiejętnościami jest w biurach rachunkowych czy małych przedsiębiorstwach.

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza powoduje, że w przyszłości większe zapotrzebowanie będzie na kwalifikację rynkową – obsługa procesów księgowych – zbieżną z II stopniem ścieżki certyfikacji SKwP, dotyczącą zdarzeń i procesów bardziej złożonych, wymagającą podejmowania pewnych decyzji i samodzielności.

Pełna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdania finansowego spoczywa na głównym księgowym. Jest to poziom III stopnia certyfikacji SKwP i kwalifikacji określanej mianem – zarządzanie procesami księgowymi. Na tym poziomie nie wystarczy już tylko wiedza z podatków czy prawa bilansowego, niezbędna jest wiedza z zakresu zarządzania finansami, a także komunikowania się.

Najwyższym w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP jest tytuł dyplomowanego księgowego. Analogicznie zgłoszono do ZSK kwalifikację – świadczenie usług księgowych – potwierdzającą umiejętności zawodowe na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.