Szpital w Ostródzie podwyższa standardy | Kapital Polski

Szpital w Ostródzie podwyższa standardy

Komentarzy (0) Aktualności, TOP Manager

Tak o szpitalu w Ostródzie mówi Prezes Zarządu Janusz Boniecki

Szpital w Ostródzie / Prezes Zarządu Janusz Boniecki fot. mat. prasowe

Szpital w  Ostródzie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został powołany decyzją wojewody olsztyńskiego z dnia 30.07.1997 roku. Wraz z wprowadzeniem w 1999 roku reformy ochrony zdrowia rolę organu założycielskiego oraz uprawnienia właścicielskie w  SPZOZ w Ostródzie przejął powiat ostródzki.

Szpital w Ostródzie fot. mat. prasowe

Mimo wielu działań i starań kierownictwa oraz organów założycielskich, szpital miał ogromne problemy z  utrzymaniem równowagi finansowej. Rozpoczęcie procesu komercjalizacji miało doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz rentowności szpitala. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., utworzony na  bazie zlikwidowanego SPZOZ, od  kilkunastu lat funkcjonuje jako spółka prawa handlowego i  jest jednym z  pierwszych nowatorskich eksperymentów przeprowadzonej komercjalizacji SPZOZ w województwie warmińsko-mazurskim. Spółka została wpisana do KRS w dniu 17.08.2001 r., a rozpoczęła swą działalność medyczną 01.11.2001 roku.

Obecnie szpital posiada 10 oddziałów, 7 poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia w  zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Szpital w Ostródzie fot. mat. prasowe

Wysokość kapitału zakładowego wynosi obecnie 8  194 300,00 zł, akcjonariuszem spółki jest w  całości powiat ostródzki. Warto podkreślić, że  po komercjalizacji majątek trwały szpitala wzrósł kilkukrotnie.

Przeprowadzono informatyzację placówki (wartość 1,8 mln zł), rozbudowano i zmodernizowano oddział chorób zakaźnych (8,5 mln zł), wybudowano centralną sterylizatornię (2,18 mln zł), zmodernizowano i doposażono oddziały szpitalne (2,2 mln zł), zbudowano instalację solarną ciepłej wody użytkowej (0,5 mln zł), zakupiono urządzenia i sprzęt medyczny na ogólną kwotę ponad 5,5 mln zł. Zakupiono nowy tomograf komputerowy z własnych środków. W miejscu dawnej kuchni szpitala powstał blok operacyjny z trzema salami oraz oddział intensywnej terapii z czterema łóżkami i izolatką, który zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł.

Ponadto realizowane są  działania znacznie poprawiających komfort pacjentów. Ceniona firma cateringowa tuż przed podaniem dostarcza do  szpitala zdrowe, zróżnicowane i odpowiednio zbilansowane posiłki. Przywożone w chroniących przed wystygnięciem pojemnikach termoizolacyjnych, termosach i  tzw. menuboxach, podpisane są  skrótem oznaczającym poszczególną dietę, dzięki czemu mogą szybko trafić do odpowiednich osób.

Utworzono nową stronę internetową szpitala (www.szpitalostroda.pl), dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników: pacjentów, ich rodzin, pracowników oraz praktykantów PZOZ, a także firm współpracujących z placówką. Przejrzysta witryna zawiera istotne kontakty i dokumenty, porady czy ankietę satysfakcji pacjenta do wypełnienia online, a także w przystępny, estetyczny sposób na bieżąco informuje o ważnych, ciekawych przedsięwzięciach i  sukcesach pracowników. Na  stronie uruchomiono cieszący się wielką popularnością album dzieci narodzonych w Ostródzie, cykl wywiadów z personelem czy Internetową Szkołę Rodzenia – regularnie publikowane porady dotyczące przebiegu ciąży, porodu, połogu i funkcjonowania PZOZ. Zagadnienia opracowywane są przez nasze położne, a zainteresowani mają możliwość przesyłania własnych pytań. Szybka, atrakcyjna dla pacjentów komunikacja jest również możliwa dzięki żywo rozwijającemu się profilowi szpitala na Facebooku (Fb/Szpital Ostróda), który przekazuje informacje zawarte na  stronie internetowej placówki, integruje lokalną społeczność i obrazuje jej potrzeby. Odpowiedzią na nie jest np. zorganizowanie serii zajęć z ratownikami medycznymi dla dzieci i młodzieży czy świętowanie na oddziałach szpitalnych Dnia Babci i Dziadka.

Ostatnio zakupiliśmy dwa nowe aparaty USG na  potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz do Poradni „K”. Zinformatyzowaliśmy i włączyliśmy do sieci online laboratorium szpitala. W  ramach sieci szpital został zakwalifikowany do zabezpieczenia zdrowotnego jako szpital II stopnia. Szpital zwiększa ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Umowy zawierane na kolejne okresy rozliczeniowe z NFZ są  coraz większe. Poprawia się dostępność pacjentów do wykonywanych przez szpital usług.

Materiały prasowe: Prezes Zarządu Janusz Boniecki

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *