Szpital w Ostródzie podwyższa standardy

Możliwość komentowania Szpital w Ostródzie podwyższa standardy została wyłączona Aktualności, TOP Manager, Zdrowie

Tak o szpitalu w Ostródzie mówi Prezes Zarządu Janusz Boniecki

Szpital w Ostródzie / Prezes Zarządu Janusz Boniecki fot. mat. prasowe

Szpital w  Ostródzie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został powołany decyzją wojewody olsztyńskiego z dnia 30.07.1997 roku. Wraz z wprowadzeniem w 1999 roku reformy ochrony zdrowia rolę organu założycielskiego oraz uprawnienia właścicielskie w  SPZOZ w Ostródzie przejął powiat ostródzki.

Szpital w Ostródzie fot. mat. prasowe

Mimo wielu działań i starań kierownictwa oraz organów założycielskich, szpital miał ogromne problemy z  utrzymaniem równowagi finansowej. Rozpoczęcie procesu komercjalizacji miało doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz rentowności szpitala. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., utworzony na  bazie zlikwidowanego SPZOZ, od  kilkunastu lat funkcjonuje jako spółka prawa handlowego i  jest jednym z  pierwszych nowatorskich eksperymentów przeprowadzonej komercjalizacji SPZOZ w województwie warmińsko-mazurskim. Spółka została wpisana do KRS w dniu 17.08.2001 r., a rozpoczęła swą działalność medyczną 01.11.2001 roku.

Obecnie szpital posiada 10 oddziałów, 7 poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia w  zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Szpital w Ostródzie fot. mat. prasowe

Wysokość kapitału zakładowego wynosi obecnie 8  194 300,00 zł, akcjonariuszem spółki jest w  całości powiat ostródzki. Warto podkreślić, że  po komercjalizacji majątek trwały szpitala wzrósł kilkukrotnie.

Przeprowadzono informatyzację placówki (wartość 1,8 mln zł), rozbudowano i zmodernizowano oddział chorób zakaźnych (8,5 mln zł), wybudowano centralną sterylizatornię (2,18 mln zł), zmodernizowano i doposażono oddziały szpitalne (2,2 mln zł), zbudowano instalację solarną ciepłej wody użytkowej (0,5 mln zł), zakupiono urządzenia i sprzęt medyczny na ogólną kwotę ponad 5,5 mln zł. Zakupiono nowy tomograf komputerowy z własnych środków. W miejscu dawnej kuchni szpitala powstał blok operacyjny z trzema salami oraz oddział intensywnej terapii z czterema łóżkami i izolatką, który zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł.

Ponadto realizowane są  działania znacznie poprawiających komfort pacjentów. Ceniona firma cateringowa tuż przed podaniem dostarcza do  szpitala zdrowe, zróżnicowane i odpowiednio zbilansowane posiłki. Przywożone w chroniących przed wystygnięciem pojemnikach termoizolacyjnych, termosach i  tzw. menuboxach, podpisane są  skrótem oznaczającym poszczególną dietę, dzięki czemu mogą szybko trafić do odpowiednich osób.

Utworzono nową stronę internetową szpitala (www.szpitalostroda.pl), dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników: pacjentów, ich rodzin, pracowników oraz praktykantów PZOZ, a także firm współpracujących z placówką. Przejrzysta witryna zawiera istotne kontakty i dokumenty, porady czy ankietę satysfakcji pacjenta do wypełnienia online, a także w przystępny, estetyczny sposób na bieżąco informuje o ważnych, ciekawych przedsięwzięciach i  sukcesach pracowników. Na  stronie uruchomiono cieszący się wielką popularnością album dzieci narodzonych w Ostródzie, cykl wywiadów z personelem czy Internetową Szkołę Rodzenia – regularnie publikowane porady dotyczące przebiegu ciąży, porodu, połogu i funkcjonowania PZOZ. Zagadnienia opracowywane są przez nasze położne, a zainteresowani mają możliwość przesyłania własnych pytań. Szybka, atrakcyjna dla pacjentów komunikacja jest również możliwa dzięki żywo rozwijającemu się profilowi szpitala na Facebooku (Fb/Szpital Ostróda), który przekazuje informacje zawarte na  stronie internetowej placówki, integruje lokalną społeczność i obrazuje jej potrzeby. Odpowiedzią na nie jest np. zorganizowanie serii zajęć z ratownikami medycznymi dla dzieci i młodzieży czy świętowanie na oddziałach szpitalnych Dnia Babci i Dziadka.

Ostatnio zakupiliśmy dwa nowe aparaty USG na  potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz do Poradni „K”. Zinformatyzowaliśmy i włączyliśmy do sieci online laboratorium szpitala. W  ramach sieci szpital został zakwalifikowany do zabezpieczenia zdrowotnego jako szpital II stopnia. Szpital zwiększa ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Umowy zawierane na kolejne okresy rozliczeniowe z NFZ są  coraz większe. Poprawia się dostępność pacjentów do wykonywanych przez szpital usług.

Materiały prasowe: Prezes Zarządu Janusz Boniecki