ZUS nowe usługi dla obywateli opiera na nowoczesnych rozwiązaniach

Możliwość komentowania ZUS nowe usługi dla obywateli opiera na nowoczesnych rozwiązaniach została wyłączona Aktualności

Podczas I  Forum Ochrony Zdrowia (19- 20 czerwca, Pałac Wąsowo k. Poznania) dyskutowano m.in. o aplikacjach internetowych, telemedycynie i  usługach związanych z  szeroko pojętym e-zdrowiem. W  panelu dyskusyjnym „E-zdrowie. Osiągnięcia, wyzwania, kierunki rozwoju” uczestniczyli min. Adam Niedzielski – Minister Zdrowia i Gertruda Uścińska – Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska fot. mat. prasowe
Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska fot. mat. prasowe

Minister dr Adam Niedzielski, jako kluczowe w  poprzednim okresie wymienił takie projekty, jak IKP, czy E-recepta. Według ministra, obszar cyfryzacji, to obszar z którego w skali kraju możemy być dumni.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska stwierdziła natomiast, że kierowana przez nią instytucja była wśród pionierów wprowadzania usług cyfrowych. Z  punktu widzenia ZUS działania te stanowią fundament digitalizacji. Po kilku latach realizacji kraje członkowskie Unii stawiają nas za wzorzec.

Pierwszą usługą cyfrową wprowadzoną przez ZUS były e-zwolnienia. To była zmiana na plus także dla pracodawców. E-zwolnienia wymagały dużej ilości szkoleń, zmienione zostało prawo, zawarto porozumienia z wytwórcami aplikacji.

Dzięki temu w  grudniu 2018, już ponad 70% lekarzy podejmowało decyzję o wystawieniu zwolnienia elektronicznie. Platforma e-zwolnienia była jednym z pierwszych wskaźników pandemicznych, obrazując skalę zagrożenia. To narzędzie ma także ogromną przyszłość, dokładnie pokazując skalę i  koszty potencjalnych zagrożeń dla stanu zdrowia społeczeństwa, a także wycenę oraz optymalizację kosztów ochrony zdrowia.

Najważniejszym celem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe lata będzie dalsza elektronizacja. Większość spraw klienci tej instytucji mogą załatwić on-line, bez wychodzenia z domu. Ten kierunek rozwoju będzie dalej kontynuowany. Jest to istotne zważywszy na skalę działalności ZUS.

– W 2022 roku pobraliśmy 376 mld zł składek na różne fundusze publiczne (o  13,5 proc. więcej niż w  roku 2021). Stanowi to blisko dwie trzecie kwoty równej rocznemu budżetowi państwa – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prezes ZUS zwraca uwagę, że ZUS jest jedną z  największych instytucji publicznych w Polsce, która obsługuje blisko 38 mln klientów.

– Przyczyniamy się do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz stabilności finansów publicznych – dodaje.

Łączne wydatki na emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w  2023  r. wyniosą ok. 270 miliardów złotych, a pozostałych świadczeń z tego funduszu, w tym zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych – ponad 30 miliardów złotych.

Liczba osób, którym co miesiąc ZUS wypłaca świadczenia długoterminowe, to ponad 8,5 miliona. Wypłaca też około 5 milionów zasiłków rocznie.

Od lat ZUS rozwija jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych z  bazą danych o  wielkości 170 terabajtów i  przetwarzający 900 mln dokumentów rocznie. Redukuje dług technologiczny, przechodzi na rozwiązania chmurowe, automatyzuje obsługę spraw, rozwija analitykę big data i wykorzystanie sztucznej inteligencji w  analizach i  kontrolach. Podnosi także poziom integracji z rejestrami innych instytucji publicznych.

– Dzięki współpracy z  instytucjami publicznymi i  rynkiem informatycznym okres pandemii wykorzystaliśmy do dalszego rozwoju cyfryzacji ZUS. Było to również inwestowanie w  rozwiązania, które dały nam gotowość do realizacji nowych zadań – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Od pewnego czasu stosujemy strategię, zgodnie z którą nowe usługi dla obywateli opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach. Mamy jednak dług technologiczny i  niektóre procesy wymagają w  części cyfrowych rozwiązań, a  w  części tradycyjnych metod załatwiania spraw – dodała profesor.

Od 1 stycznia 2023 roku, każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wynika to z uchwalonych przez parlament przepisów. Jeśli płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu, ZUS utworzył mu profil techniczny do 31 stycznia 2023 roku.

– PUE ZUS obsługuje 11 mln profili klientów. Jest tam dostępnych 150 różnych wniosków elektronicznych. Przyjęliśmy już blisko 130 mln e-ZLA, wymieniamy też dziesiątki milionów automatycznych zapytań i odpowiedzi z  innymi instytucjami publicznymi – mówi prof. Gertruda Uścińska.

Emerytury i renty w liczbach

Łączne wydatki na emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. wyniosą ok. 270 miliardów złotych, a pozostałych świadczeń z tego funduszu, w tym zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych – ponad 30 miliardów złotych. Liczba osób, którym co miesiąc ZUS wypłaca świadczenia długoterminowe, to ponad 8,5 miliona. Wypłaca też około 5 milionów zasiłków rocznie.

Wielkim wyzwaniem dla ZUS był również kryzys imigracyjny spowodowany wojną na Ukrainie.

– Polska błyskawicznie podjęła różne działania związane z  przyjęciem uchodźców z Ukrainy, którzy masowo napływali do nas w poszukiwaniu schronienia przed atakiem militarnym Rosji na ich kraj. Bardzo szybko wdrożyliśmy przepisy o  ochronie tymczasowej, przyjmując specjalne i  nowoczesne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy. Dzięki rejestrom Straży Granicznej, rejestrowi PESEL i  usłudze profilu zaufanego mogą oni szybko skorzystać z  uprawnień w  ubezpieczeniach społecznych, pomocy społecznej, ochronie zdrowia czy na rynku pracy – mówi profesor Uścińska.

Nie powinien więc być zaskoczeniem fakt, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych już po raz czwarty otrzymał certyfikat „Przyjazny Urząd”. Konkurs wyróżnia i promuje instytucje publiczne, które spełniają kryteria nowoczesności, innowacyjności, kreatywności i  otwartości na potrzeby interesariuszy zewnętrznych.

ZUS otrzymał certyfikat za efektywne i  trwałe budowanie relacji z  klientami, wysoką jakość usług oferowanych klientom oraz ich profesjonalną obsługę. Został również doceniony za budowanie kultury jakości oraz wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania publicznego Tym samym potwierdził swoją pozycję jako jednej z najbardziej innowacyjnych i efektywnych instytucji publicznych w Polsce.

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje kapituła złożona z  ekspertów i  praktyków administracji publicznej, którzy zajmują się naukowo lub zawodowo problematyką administracji oraz zarządzania jakością. Badane przez nich instytucje zostały poddane wnikliwej ocenie, a najlepsze z nich nagrodzone tytułem „Przyjaznego Urzędu”.

(Oprac. na podstawie ZUS.pl)