Tychy bardziej ekologiczne

Możliwość komentowania Tychy bardziej ekologiczne została wyłączona Biznes, Samorząd

Tyscy radni przyjęli program ograniczenia niskiej emisji, zakładający dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy będą mogli składać wnioski od marca.

Warunkiem wprowadzenia programu w życie jest otrzymanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) pożyczki na ten cel.

– Program daje mieszkańcom nie tylko możliwość wymiany starego pieca na nowy, bardziej ekologiczny, ale także szansę współdecydowania o tym, jakim powietrzem wszyscy oddychamy. To my sami przyczyniamy się do zanieczyszczenia powietrza, musimy mieć tego świadomość

– mówi przewodniczący Rady Miasta Tychy i Rzecznik WFOŚiGW w Katowicach, Maciej Gramtyka

– Tychy były pierwszym miastem, które wprowadziło w 2003 roku Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Miasto wypracowało model działania, który do dziś jest realizowany przez prawie 80 gmin województwa śląskiego.

Na wymianę 2200 kotłów węglowych na nowe i bardzie ekologiczne źródła ciepła, miasto wydało wówczas 23 mln 849 złotych (dotacja wyniosła 15 mln zł). W efekcie emisja zanieczyszczeń zmniejszyła się aż o 96%.

W przypadku nowego programu, gmina planuje sfinansować 60% jego kosztów (środki z WFOŚiGW), a 40% ma pochodzić od inwestorów, czyli mieszkańców.

– Maksymalna wartość inwestycji finansowana w ramach tego projektu to 10 000 złotych. Udział własny inwestora wynosi 40 procent, w przypadku inwestycji przewyższającej kwotę 10 000 złotych nadwyżkę dopłaca inwestor. Maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie 6 000 złotych

– tłumaczy Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy.

Termin realizacji projektu uzależniony jest od daty podpisania umowy z WFOŚiGW w Katowicach. Wniosek o pożyczkę Tychy zamierzają złożyć w kwietniu lub maju.

Gmina szacuje, że łączny koszt wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych w latach 2016-2020 wyniesie 20 680 000 zł. Wymienionych zostanie wówczas 1150 urządzeń grzewczych (230 instalacji na rok) i zainstalowanych 100 kolektorów słonecznych (20 na rok).