Towarowa Giełda Energii rozpoczęła publikację miesięcznych cen referencyjnych

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii rozpoczęła publikację miesięcznych cen referencyjnych została wyłączona Aktualności, Biznes

Od 10 listopada 2022 r. Towarowa Giełda Energii rozpoczęła publikację cen referencyjnych miesięcznych (CR). Publikacja ww. cen wynika z obowiązku określonego w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (DzU 2022 poz. 2243).

obrazy pixabay

Towarowa Giełda Energii S.A., realizując swoje obowiązki określone w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (DzU 2022 poz. 2243), rozpoczęła 10 listopada 2022 r. publikację cen referencyjnych miesięcznych (CR), zdefiniowanych w art. 8 ust. 7 ww. ustawy.

Ceny, zaokrąglone do 0,01 zł/MWh, dostępne są na stronie internetowej www.tge.pl, na podstronie „Dane statystyczne” (https://tge.pl/dane-statystyczne). Publikacja cen za ostatni zakończony miesiąc będzie dokonywana zgodnie z art. 8 ust. 8 ww. ustawy, a zatem najpóźniej piątego dnia miesiąca, za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

źródło informacji: TGE