Tarnowo Podgórne pomaga przedsiębiorcom

Możliwość komentowania Tarnowo Podgórne pomaga przedsiębiorcom została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki, Samorząd

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zapowiedział opracowanie gminnego „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców”. Wiadomo jednak, że wprowadzenie takiego Pakietu w życie jest możliwe dopiero po wprowadzeniu przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań.

 

Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne.

Obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i jednostkami – mówi Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. – Uważam, że rządowe wsparcie dla samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne. fot. Materiały prasowe

 

Wójt przypomniał jednocześnie o tym, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, bez czekania na odgórne zmiany, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy ze strony Gminy.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności wobec budżetu gminy

Przedsiębiorcy mogą się zwrócić z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności budżetu gminy, w tym należnych Gminie dzierżaw. Działania ze strony Gminy w tym zakresie mogą być podejmowane wyłącznie na wniosek dłużnika i dotyczą zaległości, które już powstały (nie mogą odnosić się do przyszłych płatności).

Ulgi podatkowe

Podatnicy mogą w ramach pomocy de minimis ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,, t.j.:

• odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Tadeusz Czajka, działając jako organ podatkowy obiecał przedsiębiorcom, że wykorzysta swoje możliwości kompetencyjne i prawne, aby ograniczyć ujemne skutki finansowe wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej w związku z epidemią znalazły się firmy. Wnioski o udzielenie ulg podatkowych rozpatrywane mają być indywidualnie.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty: oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y), dokumenty finansowe za 1 kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę przychodu w związku z sytuacją epidemiczną, oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Apel do Sejmu i Rządu RP

Jednak wprowadzenie pełnego, gminnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców było możliwe jedynie po wprowadzeniu przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań. Dlatego Rada Gminy Tarnowo Podgórne na sesji w dniu 24 marca 2020 r. wystosowała apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zapobiegających skutkom ogłoszenia stanu epidemii w Polsce. Z inicjatywą uchwalenia apelu wyszedł Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, a radni przyjęli tę propozycję.

– Obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i jednostkami –  podkreślał Wójt Tadeusz Czajka przedstawiając projekt uchwały.  – Uważam, że rządowe wsparcie dla samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne.

Samorządowcy zaapelowali  do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie pakietu rządowego wsparcia dla samorządów lokalnych, niezbędnego dla zminimalizowania negatywnych społecznych i gospodarczych skutków epidemii. Wskazali następujące obszary:

– uproszczenie procedury związanej z udzielaniem ulg podatkowych,

– uruchomienie pakietu refundującego samorządom koszty i utracone potencjalne dochody budżetowe,

– przeniesienie terminu wyborów prezydenckich z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy komisji wyborczej i głosującym.

Upowszechniają dobre praktyki

Samorząd Tarnowa Podgórnego nie czeka jednak na odgórne rozstrzygnięcia, choć są one bardzo ważne i na pewno zwiększyłyby skuteczność działań walce ze skutkami epidemii. Postanowiono robić co tylko jest możliwe, aby wspierać w tej kryzysowej sytuacji przedsiębiorców, w zakresie aktualnych możliwości prawnych, jak również wszystkich mieszkańców gminy.

Powołano Gminny Zespół Pomocowy, który utworzyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki środowiskowe. Koordynatorem została I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat.

Zadaniem zespołu jest pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci kwarantanną dotychczasowi opiekunowie czy rodzina. Pomoc zaoferowano także osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie powinny zostać w domach.

Zorganizowano wiele akcji jak np. #lwyzostająwdomu, (działania podejmowane po to, by łatwiej znieść kwarantannę), czy akcję „Jedzenie dla domu”. W ramach tego ostatniego przedsięwzięcia, na gminnej stronie internetowej i gminnym Facebooku zamieszczana jest bezpłatnie lista lokalnych restauracji i firm cateringowych świadczących usługę jedzenia na wynos. Gminny Zespół pomocy propaguje i upowszechnia dobre praktyki wśród mieszkańców takie jak np. szycie maseczek, zbiórki rzeczowe dla potrzebujących, czy wspieranie służb działających na terenie gminy, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, podstacja pogotowia ratunkowego.