UMWD: Promesy na lokalne zadania w Zagłębiu Miedziowym

Możliwość komentowania UMWD: Promesy na lokalne zadania w Zagłębiu Miedziowym została wyłączona Aktualności, Samorząd

Około 40 mln zł przekazał Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla gmin i powiatów z regionu w ramach konkursów: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej, Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, Dofinansowanie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. W Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda przekazał promesy samorządowcom z obszaru Zagłębia Miedziowego na kwotę prawie 8,5 mln zł.

Tymoteusz Myrda przekazał promesy samorządowcom z obszaru Zagłębia Miedziowego fot. UMWD
Tymoteusz Myrda przekazał promesy samorządowcom z obszaru Zagłębia Miedziowego fot. UMWD

– Dofinansowania w formie promes przekazujemy na podstawie wcześniej podjętej uchwały. Bardzo dużo gmin z subregionu legnicko-głogowskiego otrzymało środki, na łączną kwotę prawie 8,5 mln zł w ramach wszystkich czterech konkursów. Jestem pewien, że pozyskane granty oraz zrealizowane w ramach tego inwestycje przysłużą się Dolnoślązakom – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Celem projektu w 2023 r. jest wsparcie rozwoju dolnośląskich gmin o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy wpisujących się w cele SRWD 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. 27 gmin z Zagłębia Miedziowego otrzymało łącznie 3,5 mln zł.

Z kolei celem Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia. To 81 zadań w subregionie legnicko-głogowskim wytypowanych do realizacji na kwotę 2 mln 964 zł.

W konkursie „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych” dotacje otrzymało 51 gmin na terenie Zagłębia Miedziowego na łączną kwotę 1mln 462 tys. zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich poniżej 20 000 mieszkańców wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej.


Ostatni konkurs „Dofinansowanie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych 2023” dotyczy dotacji m.in. na: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, zbiornik wodny służący małej retencji, przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Dotacje otrzymało 111 podmiotów, w tym 24 powiaty oraz 87 gmin na łączną kwotę prawie 34 mln zł. To właśnie w tym konkursie przekazano największą pulę środków jeśli chodzi o subregion legnicko-głogowski.

źródło informacji: UMWD