Polskie firmy są gotowe, by rozwijać się za granicą

Możliwość komentowania Polskie firmy są gotowe, by rozwijać się za granicą została wyłączona Aktualności

Rozmowa z Joanną Jaroch-Pszeniczną, Dyrektorką Generalną Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) fot. mat. prasowe
Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) fot. mat. prasowe

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce. Jak wielu członków liczy obecnie i z jakich branż?

CCIFP od blisko 30 lat towarzyszy francuskim i polskim firmom w rozwoju zarówno w Polsce, jak i we Francji. W tym momencie zrzeszamy blisko 400 firm, zarówno największych francuskich inwestorów, jak i firmy polskie. Jesteśmy platformą współpracy pomiędzy biznesem polskim i francuskim poprzez liczne inicjatywy, spotkania i publikacje. Reprezentujemy członków z bardzo wielu branż, gdyż tak też kształtuje się panorama inwestorów francuskich w naszym kraju.

Kluczowymi sektorami są z pewnością: przemysł, finanse, IT i telekomunikacja, budownictwo, transport, sektor rolno- spożywczy, energetyka. Nie możemy zapominać również o mocno rozwijających się rozwiązaniach z obszaru OZE oraz nowoczesnych technologii. Przed Polską wiele wyzwań w tych dziedzinach, a firmy zrzeszone w naszej organizacji dostarczają wielu sprawdzonych rozwiązań.

Mamy również kilka stałych komitetów sektorowych, które w gronie ekspertów i praktyków wypracowują rekomendacje i pomysły na poprawę prowadzenia biznesu w naszym kraju. Współpracujemy z wieloma ministerstwami, by wspólnie szukać rozwiązań dla kluczowych wyzwań i rozwijać polską gospodarkę.

Francja jest drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Jaka jest skumulowana wartość tych inwestycji? Ile dzięki tym inwestycjom stworzono miejsc pracy? Jak duża cześć zysków osiąganych przez francuskie przedsiębiorstwa jest reinwestowana w Polsce?

Faktycznie, Francja jest jednym z kluczowych inwestorów zagranicznych w naszym kraju. Skumulowana wartość inwestycji wynosi 107 mld zł. Warto podkreślić, że firmy francuskie są inwestorami długofalowymi, którzy od wielu lat rozwijają polską gospodarkę zarówno poprzez organiczny wzrost, budowę nowych zakładów produkcyjnych, czy ośrodków badawczo-rozwojowych. Każdego roku około połowa zysków jest ponownie reinwestowanych w naszym kraju, co przekłada się na rozwój miejsc pracy, których liczbę szacujemy na ok. 200 000 i co najmniej drugie tyle u dostawców, partnerów i podwykonawców wśród polskich firm.

Jaki jest potencjał rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Francją? Które obszary mają najlepsze perspektywy?

Z pewnością są to: przemysł, energetyka, cyfryzacja i szeroko pojęty obszar zielonych rozwiązań dla biznesu. Mam tu na myśli nie tylko kwestię energetyki odnawialnej, czy atomu, ale także rozwiązań w zakresie elektromobilności, czy gospodarki obiegu zamkniętego. Wiele firm już wprowadziło szereg rozwiązań, które pozwoliły na znaczną redukcję emisji CO2, gdyż staje się to koniecznością, jeśli chcemy odpowiedzialnie i z myślą o kolejnych pokoleniach prowadzić biznes. Tego również wymaga rynek i konsumenci, dla których kwestie ochrony środowiska są coraz ważniejsze.

Wystarczy przywołać kilka ostatnich inwestycji, by zobaczyć, które obszary są najbardziej perspektywiczne. W maju otwarto pierwsze w Polsce data center grupy DATA4, a to dopiero pierwszy z czterech etapów. Servier rozbudowuje swoją fabrykę leków, by stać się nie tylko jednym z najnowocześniejszych zakładów grupy na świecie, ale by zabezpieczyć również produkcję na europejski rynek. Qair Polska dynamicznie rozwija portfel inwestycji OZE i rozpoczyna budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MW. Safran, z kolei, otworzył w tym roku centrum R&D w Rzeszowie, w którym zatrudnienie znajdzie 250 polskich inżynierów. To tylko kilka z przykładów wielu inwestycji, które stale prowadzone są w Polsce przez francuskie firmy.

Czy polskim przedsiębiorcom łatwiej jest teraz działać na rynku francuskim? W jaki sposób Izba może pomóc polskim firmom w ekspansji we Francji?

Polskie firmy są gotowe, by rozwijać się za granicą i jestem przekonana, że takich przykładów jak InPost, Comarch, czy Nowy Styl, które już są obecne we Francji, będzie coraz więcej. Mamy kapitał, know-how i pomysły na to w jaki sposób odnieść sukces. Jako CCIFP wspieramy polskich przedsiębiorców w rozwoju we Francji dostarczając im informacji i wyszukując lokalnych partnerów, czy klientów. Uczestniczymy również w największych targach branżowych i wspieramy na nich firmy polskie, by jak najlepiej przygotowały swoją ofertę pod kątem wymagań francuskiego odbiorcy. Warto zaznaczyć, że mimo wielu podobieństw francuski rynek ma swoją specyfikę, którą koniecznie należy poznać, zanim rozpocznie się działania handlowe. Jesteśmy właśnie po to, by przygotować polskie firmy do tej drogi i wspierać ich niezależnie od branży.