POLSKI KONGRES KLIMATYCZNY 2024 – PODSUMOWANIE

Możliwość komentowania POLSKI KONGRES KLIMATYCZNY 2024 – PODSUMOWANIE została wyłączona Aktualności

W dniach 19 i 20 marca 2024 roku odbył się Polski Kongres Klimatyczny i Central Northern European Climate Summit, międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli ambasad, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. W wydarzeniu wzięła udział znana ekspertka w kwestiach regulacji, Elina Bardram, reprezentująca DG Climate Action Komisji Europejskiej oraz Laszlo Borbely, Radca Stanu, Koordynator Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Rumunii oraz Szef Europejskiej Sieci Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Network).

Polski Kongres Klimatyczny 2024 - podsumowanie zdj. PKK
Polski Kongres Klimatyczny 2024 – podsumowanie zdj. PKK

W dwudziestu sześciu panelach dyskusyjnych wzięło udział niemal 150 ekspertów z polski i zagranicy. Kongres odbył się dzięki wsparciu Partnerów: Leroy Merlin, AMS, PKO Bank Polski, Łukasiewicz-ITECH, Digital Care, WiseEuropa, Goldbeck Solar, Polenergia, KEZO, Bank Gospodarstwa Krajowego, Veolia, EDP, Saint-Gobain, InPost Green City, Deloitte, Global Wind Consulting, Grupa Danone, SRS i Enel X.

Dwa dni Kongresu wypełnione były panelami dyskusyjnymi, spotkaniami i okrągłymi stołami z udziałem wybitnych zagranicznych i polskich ekspertów. Zagadnienia omawiane podczas wydarzenia podzielone zostały na cztery fora tematyczne: zielone finanse i ESG, zrównoważone inwestycje publiczne, przyszłość energetyki oraz dekarbonizacja przemysłu.

Największym zainteresowaniem cieszyła się międzynarodowa sesja plenarna pod nazwą „Zielona Rewolucja. Przyspieszenie Transformacji Klimatyczno-Energetycznej: Reformy, Regulacje, Wyzwania” opracowana została merytorycznie przez ekspertów z firmy Deloitte, w której wzięło udział ponad 400 uczestników. Tematem dyskusji były regulacje, finansowanie, technologie oraz energetyka. Eksperci opowiedzieli jak zreformować systemy wsparcia zielonych inwestycji.

Zakres merytoryczny dedykowany energetyce obejmował szeroki horyzont bieżących tematów z nią związanych, interesujących zarówno dla uczestników reprezentujących sektory biznesowe jak i instytucji publicznych. Eksperci omówili nowe strategie ewolucji polskiego miksu energetycznego, umowy PPA i dekarbonizację biznesu, technologie i rozwiązania z północy Europy, które można wdrożyć na polskim rynku, znaczenie OZE dla biznesu, możliwości dekarbonizacji ciepłownictwa, drogę do osiągnięcia równowagi i zwiększenia zastosowania OZE.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka tematyczna dotycząca zielonych inwestycji publicznych, w której dyskusje oparte zostały o najlepsze praktyki w zakresie projektowania nowoczesnej przestrzeni miejskiej uwzględniającej błękitno-zieloną infrastrukturę jako istotny zasób miasta. Tutaj omówiony został potencjał współpracy wydziałów inwestycji z wydziałami klimatu w samorządach, której efektem miałaby być lepsza skuteczność i zastosowanie rozwiązań opartych na naturze.

Ścieżki tematyczne biznes i finansowanie odbyły się z udziałem wybitnych ekspertów zagranicznych. W tym obszarze merytoryka obejmowała raportowanie ESG i taksonomię zrównoważonego finansowania w kontekście dekarbonizacji przemysłu energochłonnego w Polsce. Ważnym tematem była również gospodarka cyrkularna.

Eksperci, którzy wystapili w wydarzeniu: Krzysztof Bolesta, Wiceminister Klimatu i Środowiska; Elina Bardram, Dyrektorka w DG Climate Action, Komisja Europejska; Laszlo Borbely, President of the Sustainable Development Network; Ireneusz Sawicki, Prezes Zarządu Polenergii Sprzedaż; Piotr Maciołek, Prezes Zarządu Polenergia; Krzysztof Fal, Dyrektor Rozwoju Programu, WiseEuropa; Andy Kerr, CSO, Climate KIC; Jacek Hutyra, Chief ESG Officer Leroy Merlin Polska; Danuta Szlak – Sun, dyrektor ds. finansowych, członek zarządu Veolia term; Piotr Hałoń Członek Grupy Energy & Resources w Deloitte w Polsce; Angelika Szufel, CMS; Jarosław Ziębiec, Towarowa Giełda Energii; Magdalena Ruszniak, Dyrektor ds technicznych, Członek Zarządu Veolia; Kamil Sankowski, Członek Zarządu, Polenergia Fotowoltaika; Marek Kuzaka, Prezes AMS; Grzegorz Rabsztyn, Head of Warsaw Office, Europejski Bank Inwestycyjny EBI; Sebastian Cieniewski, Vice President Senior Credit Officer, Moodys; Ewa Czarnecka, Bank of China; Katarzyna Kurbiel-Auleytner, Principal Banker, EBRD; dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, współzałożyciel Koalicji Klimatycznej; Paweł Nowakowski, dyrektor odpowiadający za Środowisko, produkty uboczne, zarządzanie majątkiem w ArcelorMittal Poland; Edyta Żabczyńska, Członek zarżadu Veolia term; Mariusz Cnota, Założyciel i właściciel Global Wind Consulting Sp. z o.o. oraz GoWind s.r.o.; Piotr Glen, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, SGH; Piotr Matczuk, Country Advisor, International Finance Corporation IFC; Tycjan Bielecki, Dyrektor Departamentu ESG i rozwiązań dla domu, Santander Bank Polska; dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH; Maciej Tarnawski Dyrektor Departamentu Rynków Kredytowych CIB w Santander Bank Polska; Patryk Darowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG, BGK; Karolina Studniarek, Senior ESG Manager, Zespół Relacji Inwestorskich Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; dr Aleksandra Smyczyńska, Szefowa komunikacji korporacyjnej E.ON; Agnieszka Okońska, Członkini zarządu STOEN Operator S.A; Paweł Łączkowski, Deloitte; Marek Ulman, Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej; Radosław Hutnik – Dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski; Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych, UM Łodzi (tbc); Wojciech Modzelewski, ClientEarth; Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK;; dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH; Ewa Wesołowska, Dyrektorka Rynku Strategicznego Oszczędny DOM, Leroy Merlin; dr inż. Marcin Gawroński, Prezydent | Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Polska; Beata Tylman- Nowakowska, Dyrektorka Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Małgorzata Darowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju ESG, PKO Bank Polski; Krzysztof Kamiński, CFA, doradca inwestycyjny, Prezes POLSA; Renata Filipek-Baryłowska, B2B & Business Lines Director w Digital Care; Michał Czernek, B2B Sales Director w Digital Care; Patrycja Woźniak, Manager w zespole ds. ESG, Climate and Nature w KPMG; Weronika Czaplewska, CSO Envirly; Edyta Czarnota, Managing Partner Zymetria; Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej; Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich; Kamil Liberadzki, UKNF, Monika Bogdanowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa; Piotr Gerber, TICCIH; Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków ; Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii; Agata Skrzypek, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Agata Byszewska-Łasińska, Narodowy Instytut Dziedzictwa; Wojciech Dzięgiel, Fundacja Most the Most; Marcin Kowalczyk, WWF Polska, WWF International ; Agnieszka Oleksyn- Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uniwersytet Łazarskiego; dr Agnieszka Sznyk, Prezes zarządu, Innowo; Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych, Saint Gobain; Łukasz Łyżwa, Prezes zarządu, SRS; Alicja Kuczera, Dyrektorka zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC; Karol Poprawa, Menedżer projektów ESG, Leroy Merlin Polska; Klaudia Subutkiewicz, Dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy; dr Katarzyna Iwińska (Łukasiewicz – ITECH, Collegium Civitas); dr inż. Kamil Kulesza – koordynator modułu inżynieryjnego w projekcie „Bezpieczny Wodór”; dr Marek Troszyński, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas; Andrzej Meler, badacz z Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego; Piotr Lewandowski, Ekspert ds. programów badawczych, Sieć badawcza Łukasiewicz; Katarzyna Więckiewicz-Dominiczak – ekspertka w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych.; Andrzej Maciejewski, Prezes zarządu SIM KZN-Północ; Maciej Żywno, Senator RP; Marcin Jakubowski, Burmistrz Mińska Mazowieckiego; Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego; dr Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska I WiseEuropa; Jarosław Makowski, Wiceprezydent Miasta Katowice; Jakub Mielczarek ZWRP; Sylwia Słomiak, ekspertka ds. projektów i partnerstw w sektorze energii i klimatu, EuroCities; dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH; Paula Rapiej-Kaczmarczyk, Specjalistka ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City; Halina Pomianowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia; dr Aleksander Jakubowski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Aleksandra Gołdys, Climate-KIC; Wojciech Kukuła, ClientEarth; Julia Patorska, Partnerka, Deloitte; Joanna Kiernicka-Allavena, Climate-KIC, Net Zero Cities; Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu PIME; Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu My-Soft; Leszek Bitner – Director of Asset Management Stoen Operator; Piotr Czopek, Dyrektor w PSEW; Grzegorz Tchorek, Instytut Energetyki; Bogdan Pilch, IGEOS; Artur Zawisza, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego; dr Maja Czarzasty-Zybert, Radca prawny, ZEPAK; Michał Mikuła, Dyrektor ds. Rynku Energii w Grupie Saint-Gobain Marek Zdanowicz, Prezes zarządu Dalkia Polska Solutions; Grzegorz Bobek, Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w grupie spółek DANONE (Danone sp. z o.o., Nutricia sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A.); Tuomas Asunmaa; Kaj Granholm, Baltic Sea Action Group; Anniina Urponen, Meriaura ; Anna-Mari Satosalmi, Gasum; Igor Petryk, Wärtsila Energy ; Jarkko Hämäläinen, Infrakit; Dariusz Wellenger, Gebwell; Mateusz Kowalik, Polska Zielona Sieć; Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Zespołu Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Anna Banaszczyk, World Bank; Ewa Iwaszuk, Ecologic; Robert Skowroński, Koordynator inwestycji „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”; Marcin Sadura, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju MPO w Warszawie; Joanna Kiernicka- Allawena, Climate KIC; Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny WysokieNapiecie.pl Grzegorz Butrym, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży PPA, Polenergia Obrót; Remigiusz Piwowarski, Dyrektor ds. Rozwoju w EDP Energia Polska, wice-prezes/ członek zarządu w EDP by SOON; Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu ENEL X; Mikołaj Budzanowski, Prezes Zarządu Boryszew Green Energy; Andrzej Kaźmierski,  Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Szymon Gonera, Dyrektor ds. zakupów niebezpośrednich, Leroy Merlin Polska; dr Agata Stasik, Akademia Leona Koźmińskiego – badaczka społecznych aspektów transformacji, uczestniczka projektu GREEN HEAT; Sebastian Bykuć, Centrum KEZO ds. Naukowych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN – ekspert od technologii, koordynator projektu GREEN HEAT.; Maciej Galoch, Inżynier Środowiska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legionowo ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej; Karolina Zubel, CASE – innowacje modele finansowania inwestycji samorządowych; Marcin Galoch, Inżynier Środowiska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legionowo ds jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej; Marek Pszonka, Mazowiecka Agencja Energetyczna ; dr inż. Paweł Grabowski, STAY-ON; dr inż. Weronika Radziszewska,  KEZO Centrum Badawcze PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN; dr Natalia Stradomska, Główna specjalistka do spraw regulacji Dalkia Polska; Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii; Paweł Piotrowicz, Tuv-Sud; Anna Brussa, Climate- KIC; Magdalena Chawuła, ETC Mining Specialist Energy & Extractives, Bank Światowy; Anna Bogusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Śląski; dr Krzysztof Fal, Dyrektor Rozwoju Programu, WiseEuropa; Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry; Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas, Sieć Badawcza Łukasiewicz ITECH; dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH; dr inż. Jarosław Smyła, Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Innowacyjnych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting.

Jak podkreślają uczestnicy, udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego to dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, rolą biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu towarzyszyła uroczysta Gala Liderów Transformacji Energetycznej. Wydarzenie co roku gromadzi szefów największych firm energetycznych oraz najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, ubiegające się o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla swoich projektów. Konkurs realizowany jest pod kapituła ARP, NCBR i Wise Europa. Głównym partnerem wieczornej gali była firma Goldbeck Solar. Tytuł Lidera Transformacji Energetycznej uzyskały firmy ML System, EDP, PEC Gliwice, Grupa Azoty, Polenergia, Goldbeck Solar, Nutricia Zakłady Produkcyjne, Instytut Maszyn Przepływowych, WiseEuropa, Polski Fundusz Rozwoju, Województwo Śląskie, DOEKO Group, MPGK- Krośnieński Holding Komunalny, PE w Siedlcach, SMA Magnetics, Elektrotim, Veolia term, Nomad Electric Services, Polska Grupa Biogazowa, Schneider Electric, Zakład Poligraficzny POL-MAK, Województwo Zachodniopomorskie, ALD Automotive, Green Cell i Urząd Miasta Zielona Góra.

Do udziału w wydarzeniu zarejestrowało się ponad 1200 osób, a według badania marketingowego coroczny zasięg Polskiego Kongresu Klimatycznego to 3 miliony osób w Polsce i za granicą. Polski Kongres Klimatyczny pełni zatem istotną rolę w procesie zielonej transformacji, będąc skuteczną platformą dystrybucji wiedzy i tworząc przestrzeń do interdyscyplinarnego dialogu.

źródło informacji: Polski Kongres Klimatyczny